Tiếng Anh lớp 10

Unit 13: Films And Cinema - Phim ảnh và rạp chiếu phim

Writing - Unit 13 trang 137 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.2 trên 56 phiếu

Task 1: Read the following description of the film Titanic, and then answer the questions below. (Đọc bài mô tả sau về phim Titanic, và sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới.)

D. WRITING 

Describing a film (Mô tả một phim)

Task 1: Read the following description of the film Titanic, and then answer the questions below.

(Đọc bài mô tả sau về phim Titanic, và sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới.)

Of all the films I have seen. Titanic is the one I like best. Titanic is a tragic love story film. It is about the sinking of a luxury liner (ship) on its first voyage across the Atlantic Ocean. The film is made in America. It is based on the true story of the Titanic disaster that occurred in 1912. The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater. Jack Dawson is a young and generous adventurer. While on board, he saves Rose DeWitt Bukater from killing herself, and although she is already engaged, the two fall in love. The ship hits an iceberg and sinks rapidly. More than a thousand people die in the disaster, including Jack Dawson.

Dịch bài:

Trong tất cả phim tôi đã xem, Titanic là phim tôi thích nhất. Titanic là phim chuyện tình bi thảm. Nó nói về vụ chìm của chiếc tàu khách sang trọng trong chuyến hải hành đầu tiên vượt Đại Tây Dương. Phim được quây ớ Mỹ. Phim dựa vào câu chuyện thật của tai họa Titanic xảy ra vào năm 1912. Các nhân vật chính là Jack Dawson và Rose DeWitt Bukater. Jack Dawson là một nhà thám hiểm trẻ và hào phóng. Trong lúc ở trên tàu, anh cứu Rose DeWitt Bukater khỏi tự tử, và mặc dù cô đã đính hôn, cả hai người yêu nhau. Con tàu đụng một băng sơn và chìm nhanh chóng. Hơn một ngàn người chết trong thảm họa , gồm cả Jack Dawson.

1. What is the name of the film?

2. What kind of film is Titanic?

3. What is it about?

4. Where is it made?

5. What is it based?

6. Who is/are the main character(s)?

7. What do you know about the character(s)?

8. Does the film have a happy or a sad ending?

Hướng dẫn giải:

1. It is Titanic.

2. Titanic is a tragic love story film.

3. It is about the sink of a luxury liner on her first voyage across the Atlantic Ocean.

4. It is made in America.

5. It is based on the true story of the Titanic disaster in 1912.

6. The main characters in Titanic are Jack Dawson and Rose DeWiti Bukater.

7. Jack is a young and generous adventurer and Rose is a beautiful girl who is already engaged.

8. The film has a sad ending.

Tạm dịch:

1. Tên phim là gì?

=> Đó là Titanic.

2. Titanic là loại phim gì?

=> Titanic là một bộ phim tình yêu buồn.

3. Nó nói về cái gì?

=> Đó là về việc chìm của một chiếc tàu cao cấp trên chuyến đi đầu tiên của qua Đại Tây Dương.

4. Nó được tạo ra ở đâu?

=> Nó được sản xuất tại Mỹ.

5. Nó dựa trên cái gì?

=> Nó dựa trên câu chuyện có thật về thảm họa Titanic vào năm 1912.

6. Ai là nhân vật chính?

=> Các nhân vật chính trong Titanic là Jack Dawson và Rose DeWiti Bukater.

7. Bạn biết gì về nhân vật?

=> Jack là một nhà thám hiểm trẻ trung và hào phóng và Rose là một cô gái xinh đẹp người đã đính hôn.

8. Bộ phim có một kết thúc hạnh phúc hay buồn?

=> Bộ phim có một kết thúc buồn.

Task 2: Write about a film you have seen. Use the description of Titanic and the questions above as suggestions.

(Viết về một phim em đã xem. Dùng mô tả của phim Titanic và các câu hỏi trên như những ý đề nghị.)

Hướng dẫn giải:

Poseidon is the film I have seen recently. It is a moving film. Just like Titanic, Poseidon is the name of luxury liner which is hit by huge waves and sinks down on the New Year Eve. The main characters are Dylan Johns who tries to resuce himself instead of waiting for the death; Robert Ramsey and Richard Dreyfuss, a waiter who knows the building structure of the liner. All of them attempt to find the way for their lives - with understanding, sympathy and solidarity they all succeed. The film has a happy ending.

Tạm dịch:

Poseidon là bộ phim tôi đã xem gần đây. Đó là một bộ phim cảm động. Cũng giống như Titanic, Poseidon là tên của con thuyền cao cấp bị sóng lớn tấn công và chìm xuống vào đêm giao thừa. Nhân vật chính là Dylan Johns, những người cố gắng tự cứu thay vì chờ đợi cái chết; Robert Ramsey và Richard Dreyfuss, một người phục vụ biết cấu trúc của con thuyền. Tất cả họ cố gắng tìm đường cho cuộc sống của họ - với sự hiểu biết, thông cảm và đoàn kết tất cả họ đều thành công. Bộ phim có một kết thúc có hậu.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Language focus - Unit 13 trang 139 SGK Tiếng Anh 10 Language focus - Unit 13 trang 139 SGK Tiếng Anh 10

Exercise 1: Write the adjectival forms of the verbs below. (Viết dạng tính từ của những động từ dưới đây.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 13 trang 136 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 13 trang 136 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: Listen again. Write their plans for the next week on the calendar. (Nghe lại. Viết kế hoạch của họ cho tuần tới trên lịch.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 13 trang 134 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 13 trang 134 SGK Tiếng Anh 10

Task 1;Task 2;Task 3;Task 4. Task 2: work in groups. Find out what your friends feel about each kind of the. Use the words in the table below. (Khám phá các bạn của em cảm nghĩ gì về mỗi loại phim. Dùng từ ở bảng bên dưới.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 13 trang 132 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 13 trang 132 SGK Tiếng Anh 10

Work with a partner. Answer the questions.(Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời câu hỏi.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 10 trang 104 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 10 trang 104 SGK Tiếng Anh 10

Look at the pictures, and then answer the questions. (Nhìn vào các hình, và sau đó trả lời các câu hỏi).

Xem chi tiết
Writing - Unit 9 trang 99 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 9 trang 99 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that describes the facts and figures provided in the table.

Xem chi tiết
Listening - Unit 9 trang 98 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 9 trang 98 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc từng đôi. Thảo luận những câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 9 trang 97 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 9 trang 97 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Report to the class what your group has discussed.(Tường thuật cho lớp những gì nhóm của em đã thảo luận.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay