Writing - Unit 13 trang 137 SGK Tiếng Anh 10


Task 1: Read the following description of the film Titanic, and then answer the questions below. (Đọc bài mô tả sau về phim Titanic, và sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1Read the following description of the film Titanic, and then answer the questions below.

(Đọc bài mô tả sau về phim Titanic, và sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới.)

Of all the films I have seen. Titanic is the one I like best. Titanic is a tragic love story film. It is about the sinking of a luxury liner (ship) on its first voyage across the Atlantic Ocean. The film is made in America. It is based on the true story of the Titanic disaster that occurred in 1912. The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater. Jack Dawson is a young and generous adventurer. While on board, he saves Rose DeWitt Bukater from killing herself, and although she is already engaged, the two fall in love. The ship hits an iceberg and sinks rapidly. More than a thousand people die in the disaster, including Jack Dawson.

1. What is the name of the film?

2. What kind of film is Titanic?

3. What is it about?

4. Where is it made?

5. What is it based?

6. Who is/are the main character(s)?

7. What do you know about the character(s)?

8. Does the film have a happy or a sad ending?

Lời giải chi tiết:

1. It is Titanic.

2. Titanic is a tragic love story film.

3. It is about the sink of a luxury liner on her first voyage across the Atlantic Ocean.

4. It is made in America.

5. It is based on the true story of the Titanic disaster in 1912.

6. The main characters in Titanic are Jack Dawson and Rose DeWiti Bukater.

7. Jack is a young and generous adventurer and Rose is a beautiful girl who is already engaged.

8. The film has a sad ending.

Tạm dịch:

1. Tên phim là gì?

=> Đó là Titanic.

2. Titanic là loại phim gì?

=> Titanic là một bộ phim tình yêu buồn.

3. Nó nói về cái gì?

=> Đó là về việc chìm của một chiếc tàu cao cấp trên chuyến đi đầu tiên của qua Đại Tây Dương.

4. Nó được tạo ra ở đâu?

=> Nó được sản xuất tại Mỹ.

5. Nó dựa trên cái gì?

=> Nó dựa trên câu chuyện có thật về thảm họa Titanic vào năm 1912.

6. Ai là nhân vật chính?

=> Các nhân vật chính trong Titanic là Jack Dawson và Rose DeWiti Bukater.

7. Bạn biết gì về nhân vật?

=> Jack là một nhà thám hiểm trẻ trung và hào phóng và Rose là một cô gái xinh đẹp người đã đính hôn.

8. Bộ phim có một kết thúc hạnh phúc hay buồn?

=> Bộ phim có một kết thúc buồn.

Dịch bài đọc:

Trong tất cả phim tôi đã xem, Titanic là phim tôi thích nhất. Titanic là phim chuyện tình bi thảm. Nó nói về vụ chìm của chiếc tàu khách sang trọng trong chuyến hải hành đầu tiên vượt Đại Tây Dương. Phim được quây ớ Mỹ. Phim dựa vào câu chuyện thật của tai họa Titanic xảy ra vào năm 1912. Các nhân vật chính là Jack Dawson và Rose DeWitt Bukater. Jack Dawson là một nhà thám hiểm trẻ và hào phóng. Trong lúc ở trên tàu, anh cứu Rose DeWitt Bukater khỏi tự tử, và mặc dù cô đã đính hôn, cả hai người yêu nhau. Con tàu đụng một băng sơn và chìm nhanh chóng. Hơn một ngàn người chết trong thảm họa , gồm cả Jack Dawson.

Task 2

Task 2Write about a film you have seen. Use the description of Titanic and the questions above as suggestions.

(Viết về một phim em đã xem. Dùng mô tả của phim Titanic và các câu hỏi trên như những ý đề nghị.)

Lời giải chi tiết:

Poseidon is the film I have seen recently. It is a moving film. Just like Titanic, Poseidon is the name of the luxury liner which is hit by huge waves and sinks down on the New Year Eve. The main characters are Dylan Johns who tries to rescue himself instead of waiting for the death; Robert Ramsey and Richard Dreyfuss, a waiter who knows the building structure of the liner. All of them attempt to find the way for their lives - with understanding, sympathy and solidarity they all succeed. The film has a happy ending.

Tạm dịch:

Poseidon là bộ phim tôi đã xem gần đây. Đó là một bộ phim cảm động. Cũng giống như Titanic, Poseidon là tên của con thuyền cao cấp bị sóng lớn tấn công và chìm xuống vào đêm giao thừa. Nhân vật chính là Dylan Johns, những người cố gắng tự cứu thay vì chờ đợi cái chết; Robert Ramsey và Richard Dreyfuss, một người phục vụ biết cấu trúc của con thuyền. Tất cả họ cố gắng tìm đường cho cuộc sống của họ - với sự hiểu biết, thông cảm và đoàn kết tất cả họ đều thành công. Bộ phim có một kết thúc có hậu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 64 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.