Listening - Unit 6 trang 67 SGK Tiếng Anh 10


Task 1: Listen and number the pictures in the order you hear. (Nghe và đánh số các tranh theo thứ tự bạn nghe được.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU LISTEN 

Answer the questions

(Trả lời câu hỏi)

1. Do you often go for a picnic?

2. When is the best time for a picnic?

3. Why do people go for picnics?

Lời giải chi tiết:

1. Yes. I do.

2. The best time for a picnic is the dry season, in November and December, because in this season, the weather is usually fine and it is the time of holidays such as Christmas. New Year. ...etc...

3. They 20 for picnics to relax after a long or short time of hard work in the offices or factories.

Tạm dịch:

1. Bạn thường đi cắm trại không?

=> Vâng, tôi có.

2.Thời gian tốt nhất cho cắm trại là khi nào?

=> Thời gian tốt nhất cho cắm trại là mùa khô, vào tháng 11 và tháng 12, bởi vì trong mùa này, thời tiết thường tốt và đó là thời gian nghỉ lễ như Giáng sinh. Năm mới, v.v ...

3. Tại sao mọi người đi dã ngoại?

=> Họ đi dã ngoại để thư giãn sau một thời gian dài hoặc làm việc vất vả ở văn phòng hoặc nhà máy.

Task 1

WHILE YOU LISTEN 

Task 1: Listen and number the pictures in the order you hear.

(Nghe và đánh số các tranh theo thứ tự bạn nghe được.)

Phương pháp giải:

Tapescript:

The weekend picnic I enjoyed most was just a few weeks ago. My class decided to pay a visit to the Botanical Garden.

It was a glorious Sunday. We assembled at the school gate on time and travelled to the Botanical Garden by bus. It was a long way to our destination and we sang merrily all the way.

The Botanical Garden was a very beautiful place. We made a short tour around the garden and took some pictures of the whole class. Then we played a lot of games on a spacious piece of grassland. One of the boys brought along his guitar and we sang our favourite songs. We laughed, talked and danced, too. After a delicious meal with various kinds of food that we brought, we all took a rest. Some of us slept very soundly because it was so peaceful and quiet there. In the afternoon, we went on playing some more games. Then we packed up the leftovers and started home. We all felt happy.

Lời giải chi tiết:

1. a              2. c             3. h        

4. c              5.f               6. d

Task 2

Task 2: Listen again and fill in the blanks with the exact words you hear.

(Nghe và điền vào các chỗ trống từ chính xác bạn nghe được).

 

1. The weekend picnic I enjoyed most_______weeks ago.

2. My class decided_______to the Botanical Garden.

3. We met_______on time.

4. We made_______ round the garden.

5. In the afternoon, we went on_______games.

Lời giải chi tiết:

1. was just a few                  

2. to pay a visit                            

3. at the school gate            

4. a short tour

5. playing some more

Tạm dịch:

1. Dã ngoại cuối tuần mà tôi thích nhất là một vài tuần trước.

2. Lớp học của tôi quyết định đến thăm Vườn Bách thảo.

3. Chúng tôi gặp nhau tại cổng trường đúng giờ.

4. Chúng tôi thực hiện một tour du lịch ngắn quanh khu vườn.

5. Vào buổi chiều, chúng tôi tiếp tục chơi một số trò chơi nữa.

Task 3

Task 3: Answer the questions

(Trả lời câu hỏi)

1. What was the weather like that day?

2. Was the Botanical Garden far from the school?

3. How was the garden?

4. Why did some of the students sleep soundly?

5. What did the students do in the garden?

Lời giải chi tiết:

1. What was the weather like that day? (Thời tiết ngày hôm đó như thế nào?)

=> It was very nice.

2. Was the Botanical Garden far from the school? (Vườn Bách Thảo có xa trường học không?)

=> Yes, it was.

3. How was the garden? (Khu vườn như thế nào?)

=> It was beautiful.

4. Why did some of the students sleep soundly? (Tại sao một số học sinh lại ngủ một cách ngon lành?)

=> They slept soundly because it was so peaceful and quiet in the garden.

5. What did the students do in the garden? (Các học sinh đã làm gì trong khu vườn?)

=> They took pictures, played games, laughed, talked, sang songs and danced.

After

AFTER YOU LISTEN 

Work in groups. If your class could go for a picnic this weekend, what would you plan be?

(Làm việc theo nhóm. Nếu lớp em đi dã ngoại vào cuối tuần này thì kế hoạch của em là gì?)

Lời giải chi tiết:

Picnic Planning

Where: Cuc Phuong forest

When: Next Sunday

How you go: By bike

Who goes with: Class 10A2

What activities: Dance, sing, take photographs

Food and drink: Bread and water

Where meet, what time: At the school gate, at 8 a.m

Tạm dịch:

Lập kế hoạch dã ngoại

Địa điểm: Rừng Cúc Phương

Thời gian: Chủ Nhật tuần sau

Phương tiện bạn đi: Bằng xe đạp

Ai đi cùng: Lớp 10A2

Hoạt động: Khiêu vũ, hát, chụp ảnh

Thực phẩm và đồ uống: Bánh mì và nước

Nơi gặp nhau, lúc nào: Tại cổng trường, lúc 8 giờ sáng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 102 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí