Câu điều kiện loại 1 - Conditional sentences type 1


1. Form (Dạng);2. Use (Cách dùng) Câu điều kiện loại I :diễn tả điều kiện có thế thật hoặc xảy ra ở tương lai.

Conditional sentence type 1 (Câu điều kiện loại 1)

1. Form (Dạng)

“If” clause                                     main clause

simple present                            - present of modal + V

- imperative or request

e.g.: If you study harder, you can succeed in the exam.

(Nếu bạn học chăm hơn, bạn có thể thành công ở kỳ thi.)

If it rains, we'll stay home.

(Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ ở nhà.)

If he comes today, phone me at once.

(Nếu hôm nay anh ấy đến, điện cho tôi ngay.)

2. Use (Cách dùng).

Câu điều kiện loại I :diễn tả điều kiện có thế thật hoặc xảy ra ở tương lai.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.