Writing - Unit 14 trang 149 SGK Tiếng Anh 10


Read the following announcement and then answer the questions that follow. (Đọc bảng thông báo sau đây và sau đó trả lời các câu hỏi theo sau.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1: Read the following announcement and then answer the questions that follow.

(Đọc bảng thông báo sau đây và sau đó trả lời các câu hỏi theo sau.)    

1. Who is the announcer?

(Ai là người thông báo?)

2. What is the announcement about?

(Thông báo về điều gì?)

3. When will the match be played?

(Khi nào trận đấu sẽ được chơi?)

4. Where will the match be played?

(Trận đấu sẽ diễn ra ở đâu?)

Lời giải chi tiết:

1. It is the National Football Championship Organizing Committee.

(Đó là Ủy ban tổ chức giải vô địch bóng đá quốc gia.)

2. It says the match has been postponed due to severe weather conditions.

(Nó nói rằng trận đấu đã bị trì hoãn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.)

3. The match will be played at 3 p.m., on Sunday, April 25.

(Trận đấu sẽ được diễn ra lúc 3 giờ chiều, vào Chủ Nhật, ngày 25 tháng Tư.)

4. It will be played at My Dinh National Stadium.

(Nó sẽ được chơi tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.)

Câu 2

Task 2: Choose one of the following situations to write about.

(Chọn một trong những tình huống sau để viết về.)

a. You are the captain of the school football team. The team now needs more players for the new football season. Write an announcement in which you call for volunteers and state where .and when the first meeting of the team will take place and how they can contact you.

(Em là đội trưởng của đội bóng nhà trường. Đội bóng hiện đang cần nhiều cầu thủ hơn cho mùa bóng mới. Hãy viết một thông báo trong đó em kêu gọi nhiều người tình nguyện và nói nơi và thởi gian cuộc họp của đội sẽ xảy ra và cách họ liên hệ với em.)

b. You are the head of the Ho Chi Minh Communist Youth Union of your school. Your school's football team is going to play a friendly match with New Stars Football Club at 5 p.m. on Sunday. April 20th in the football field of the same club. Write an announcement for this match.

(Em là bí thư Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh của truờng em. Đội bóng của trường em sẽ đấu một trận giao hữu với Câu lạc bộ bóng đá New Stars lúc 5 g trưa ngày chủ Nhật, 20 tháng Tư ở sân bóng của cùng Câu Lạc Bộ. Hãy viết một thông báo cho trận đấu này.)

Lời giải chi tiết:

Our school football team wishes to announce that the team is looking for some more players to get ready for the new football season. Volunteers should be good at football and will be tested for the skill. And after some tests, you are certainly members of the team. The meeting of the volunteers will be at 3 p.m. on Saturday, April 20 at our football Held in school. For further information, you can contact Nguyen Viet Nam, Class 11 A, or call the number 8 878 956.

Tạm dịch:

Đội tuyển bóng đá trường của chúng tôi muốn thông báo rằng đội bóng đang tìm kiếm thêm một số cầu thủ để sẵn sàng cho mùa bóng đá mới. Các tình nguyện viên nên giỏi về bóng đá và sẽ được kiểm tra kỹ năng. Và sau một số thử nghiệm, bạn chắc chắn sẽ là thành viên của nhóm. Cuộc họp của các tình nguyện viên sẽ vào lúc 3 giờ chiều, vào thứ Bảy, 20/4 tại phòng bóng đá của chúng tôi được tổ chức tại trường học. Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với Nguyễn Việt Nam, Lớp 11 A, hoặc gọi số 8 878 956.


Bình chọn:
4.2 trên 64 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí