Listening - Unit 15 trang 160 SGK Tiếng Anh 10


Work in groups. Tell each other what you have learned about the Statue of Liberty, using the information in the table.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU LISTEN 

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

(Làm việc từng đôi. Nhìn vào hình và trả lời câu hỏi.)

1. What is it?

2. What does it look?

3. What has it got on its head?

4. What has it got in its left hand?

5. What is it holding in its right hand?

6. What is it wearing?

Lời giải chi tiết:

1. It's the Statue of Liberty.

2. It looks like the statue of a woman.

3. It’s got a crown (vương miện) on its head.

4. It’s got a tablet on its left hand.

5. It’s holding a torch (ngọn đuốc) on its right hand.

6. It’s wearing a robe (Áo choàng).

Tạm dịch:

1. Nó là gì?

=> Đó là Tượng Nữ thần Tự do.

2. Nó trông như thế nào?

=> Nó trông giống như bức tượng của một người phụ nữ.

3. Có gì trên đầu nó?

=> Nó có vương miện trên đầu.

4. Nó có gì trong tay trái?

=> Nó có một chiếc máy tính bảng trên tay trái của nó.

5. Nó đang cầm trong tay phải cái gì?

=> Nó đang cầm một ngọn đuốc trên tay phải.

6. Nó mặc cái gì?

=> Nó đang mặc áo choàng.

While

WHILE YOU LISTEN 

Task 1: Listen to the passage and choose the correct answers.

(Nghe đoạn văn chọn câu trả lời đúng.)

1. The Statue of Liberty is in_______

A. the centre of New York City

B. New York Harbour

C. the suburbs of New York City

2. The Statue was made by_________

A. the French

B. Americans

C. the British

3. The Statue was completed in_____

A. 1886

B. 1884

C. 1866

4. The Statue was made because____

A. French people wanted to show their friendship with American people

B. American people wanted to show their friendship with French people

C. French people wanted to show their friendship with British people

5. Tourists can visit the Statue___________ .

A. every day, including Christmas Day

B. every day, except Sunday

C. every day, but not on Christmas Day

Phương pháp giải:

Tapescript: 

The Statue of Liberty, one of America’s most familiar image, is on an island in New York Harbour. It is a symbol of freedom. Its formal name is Liberty Enlightening the World. It was a gift to American people from the French to show the friendship between the two nations. This is the statue of a woman who is wearing a loose robe and a crown on her head. Her right-hand holds a burning torch, and her left-hand holds a tablet with the date July 4,1776 on it. The statue weighs 205 tons and is 46 m high. It stands on a stone and concrete base. The base and pedestal increase the height of the monument to 93m. The outside is made of copper, inside, it has an iron frame. The statue was completed in 1884 in France, and then transported to America in 1886. Tourists can visit the statue from 9:30 am to 5:pm daily except Christmas Day.

Dịch bài:

Tượng Nữ thần Tự do, một trong những hình ảnh quen thuộc nhất của nước Mỹ, nằm trên một hòn đảo ở Cảng New York. Nó là biểu tượng của tự do. Tên chính thức của nó là Liberty Enlightening the World. Đó là một món quà cho người Mỹ từ Pháp để thể hiện tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Đây là bức tượng của một người phụ nữ đang mặc một chiếc áo choàng rộng và một chiếc vương miện trên đầu. Bàn tay phải của cô cầm một ngọn đuốc đang cháy, và tay trái của cô cầm một chiếc máy tính bảng với ngày tháng 71776 trên đó. Bức tượng nặng 205 tấn và cao 46 m. Nó đứng trên nền đá và bê tông. Các cơ sở và bệ tăng chiều cao của đài tưởng niệm đến 93m. Bên ngoài được làm bằng đồng, bên trong, nó có một khung sắt. Bức tượng được hoàn thành vào năm 1884 tại Pháp, và sau đó được vận chuyển đến Mỹ vào năm 1886. Khách du lịch có thể ghé thăm bức tượng từ 9:30 sáng đến 5h chiều hàng ngày trừ ngày Giáng sinh.

Lời giải chi tiết:

1. B           2. A             3. A              4. A        5. C

Tạm dịch:

1. Tượng Nữ thần Tự do thì ________________

A. ở trung tâm của thành phố New York

B. ở cảng New York

C. ở các vùng ngoại ô của thành phố New York

2. Tượng được thực hiện bởi __________

A. người Pháp

B. người Mỹ

C. người Anh

3. Tượng được hoàn thành trong năm _____

A. 1886

B. 1884

C. 1866

4. Tượng đã được thực hiện bởi vì ___

A. Người Pháp muốn thể hiện tình bạn của họ với người Mỹ

B. Người Mỹ muốn thể hiện tình bạn của họ với người Pháp

C. Người Pháp muốn thể hiện tình bạn của họ với người Anh

5. Khách du lịch có thể ghé thăm tượng ___________.

A. mỗi ngày, kể cả Ngày Giáng sinh

B. mỗi ngày, trừ chủ nhật

C. mỗi ngày, nhưng không phải vào ngày Giáng sinh

Task 2

Task 2Listen again, and fill in the missing information in the table below.

(Nghe lại và điền thông tin thiếu vào bảng bên dưới.)

Formal name

Liberty Enlightening the World

Height

 

Weight

 

Material

 

The base

 

Opening time

 

Lời giải chi tiết:

Formal name

Liberty Enlightening the World

Height

 46 m alone, 93m with the base

Weight

 205 tons

Material

 iron and copper

The base

 stone and concrete

Opening time

 9:30am to 5pm daily except Christmas Day.

Tạm dịch:

tên chính thức

Liberty Enlightening the World

chiều cao

 46m riêng mình, 93m với bệ đỡ

trọng lượng

 205 tấn

chất liệu

 sắt và đồng

bệ đỡ

 đá và bê tông

thời gian mở cửa

 9:30 sáng đến 5 giờ chiều hàng ngày trừ Ngày Giáng sinh.

After

AFTER YOU LISTEN 

Work in groups. Tell each other what you have learned about the Statue of Liberty, using the information in the table.

(Kể cho nhau những gì em biết về Tượng Nữ Thần Tự Do, dùng thông tin ở bảng.)

Lời giải chi tiết:

A: The Statue of Liberty is a familiar image of America and a symbol of freedom. It is in New York Harbour.

B: And it was a gift of the French people to Americans to show the friendship between the two nations. 

C: The statue is 46 metres high, and weighs 205 tons.

A: And its outside made of copper with a frame of iron inside.

B: Its base is made of stone and concrete.

C: And people can,visit the statue from 9:30 am to 5pm daily except Christmas Day.

Tạm dịch:

A. Tượng Nữ thần Tự do là một hình ảnh quen thuộc của nước Mỹ và là biểu tượng của tự do. Nó ở Cảng New York.

B: Và đó là món quà của người Pháp đối với người Mỹ để thể hiện tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

C: Tượng cao 46 mét và nặng 205 tấn.

A: Và bên ngoài làm bằng đồng với một khung sắt bên trong.

B: Bệ đỡ của nó được làm bằng đá và bê tông.

C: Và mọi người có thể ghé thăm bức tượng từ 9:30 sáng đến 5 giờ chiều hàng ngày trừ Ngày Giáng Sinh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.