Tiếng Anh lớp 10

Unit 2: School Talks - Những buổi nói chuyện ở trường

Câu hỏi với từ hỏi - "Wh" Questions - Unit 2 Tiếng Anh 10

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

WHO, WHOM, WHOSE, WHAT, WHICH, WHEN, WHERE. WHY

A.“WH” QUESTIONS (Câu hỏi với từ hỏi)

Tiếng Anh có 9 từ hỏi: WHO, WHOM, WHOSE, WHAT, WHICH, WHEN, WHERE. WHY và now

1. Question-words used as subjects (Từ hỏi dùng làm chủ từ).

e.g.: Who is in the principal’s room?

(Ai ở trong phòng hiệu trưởng vậy?) 

What caused the hotel fire last week?

(Cái gì gây ra đám cháy khách sạn tuần vừa rồi?)

Câu hỏi với từ hỏi làm chủ từ có cấu trúc như câu phát biểu (Declarative sentences or Statements)

      Question-word + V + o + A ?

2. Question-words used us objects or modifiers (Từ hỏi dùng làm túctlừ hay bổ từ).

e.g.: What do they talk about at the meeting?

(Họ nói về điều gì ở cuộc họp?)

When are they going to repair bad streets?

(Khi nào họ định sửa những con đường hư?)

Câu hỏi với từ hỏi làm lúc từ hay hổ lừ có cấu trúc

                    Từ hỏi + aux.v / do + s +Vm + o /A?

aux.V: auxiliary verb : trự động  Vm: main verb : động từ chính

Chú ý:

Các từ WHAT, WHICH và WHOSE có thể có danh từ theo sau.

e.g.: What colour is your bike? (Xe đạp của bạn có màu gì?)

Which subject do you like best? (Bạn thích môn học gì nhất?)

Whose bike is he riding? (Anh ta đang đạp xe của ai?)

Từ HOW có thể có tính từ (adjective) hay trạng từ (adverb) theo sau.

e.g.: How old is your school?

(Trường bạn thành lập được bao nhiêu năm? rồi?)

How often do you visit your grandparents?

(Bao lâu bạn thăm ông bà bạn một lần?)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Reading - Unit 2 trang 22 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 2 trang 22 SGK Tiếng Anh 10

When you meet your friend, which of the following topics do you often talk about?

Xem chi tiết
Speaking - Unit 2 trang 24 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 2 trang 24 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: These expressions are commonly used in making small talks. Place them under the appropriate heading. Then practise it with a partner.

Xem chi tiết
Listening - Unit 2 trang 26 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 2 trang 26 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Listen to the conversations and match them with the pictures.

Xem chi tiết
Writing - Unit 2 trang 27 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 2 trang 27 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: Forms do not usually ask questions, but they ask for information. Match a line in A with a question in B.

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10 Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10

Read the passage, and then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời câu hỏi kèm theo.).

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thu cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng