Câu hỏi với từ hỏi - "Wh" questions


WHO, WHOM, WHOSE, WHAT, WHICH, WHEN, WHERE. WHY

A.“WH” QUESTIONS (Câu hỏi với từ hỏi)

Tiếng Anh có 9 từ hỏi: WHO, WHOM, WHOSE, WHAT, WHICH, WHEN, WHERE. WHY và now

1. Question-words used as subjects (Từ hỏi dùng làm chủ từ).

e.g.: Who is in the principal’s room?

(Ai ở trong phòng hiệu trưởng vậy?) 

What caused the hotel fire last week?

(Cái gì gây ra đám cháy khách sạn tuần vừa rồi?)

Câu hỏi với từ hỏi làm chủ từ có cấu trúc như câu phát biểu (Declarative sentences or Statements)

      Question-word + V + o + A ?

2. Question-words used us objects or modifiers (Từ hỏi dùng làm túctlừ hay bổ từ).

e.g.: What do they talk about at the meeting?

(Họ nói về điều gì ở cuộc họp?)

When are they going to repair bad streets?

(Khi nào họ định sửa những con đường hư?)

Câu hỏi với từ hỏi làm lúc từ hay hổ lừ có cấu trúc

                    Từ hỏi + aux.v / do + s +Vm + o /A?

aux.V: auxiliary verb : trự động  Vm: main verb : động từ chính

Chú ý:

Các từ WHAT, WHICH và WHOSE có thể có danh từ theo sau.

e.g.: What colour is your bike? (Xe đạp của bạn có màu gì?)

Which subject do you like best? (Bạn thích môn học gì nhất?)

Whose bike is he riding? (Anh ta đang đạp xe của ai?)

Từ HOW có thể có tính từ (adjective) hay trạng từ (adverb) theo sau.

e.g.: How old is your school?

(Trường bạn thành lập được bao nhiêu năm? rồi?)

How often do you visit your grandparents?

(Bao lâu bạn thăm ông bà bạn một lần?)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.