Thì hiện tại tiếp diễn với nghĩa tương lai - The present continuous with future meaning


A.THE PRESENT PROGRESSIVE / CONTINUOUS (with a future meaning) (Thì Hiện tại tiếp diễn - với nghĩa tương lai)

A. THE PRESENT PROGRESSIVE / CONTINUOUS (with a future meaning)

Quảng cáo
decumar

(Thì Hiện tại tiếp diễn - với nghĩa tương lai)

1. Cấu trúc chung: S + am/ is/ are + V-ing

2. Cách sử dụng:

Thì hiện tại tiếp diễn được dùng diễn tả sự sắp xếp hay kế hoạch trong tương lai, thường có từ chỉ thời gian.

E.g.: They're building a new school next year.

(Năm tới họ sẽ xây một trường học mới.)

What are you doing this coming weekend?

(Ngày cuối tới này, bạn làm gì)

B. BE GOING TO:

1. Cấu trúc chung: S + am/ is/ are going to V (nguyên thể)

2. Cách sử dụng: được dùng diễn tả

- Sự kiện đã được quyết đinh trước khi nói.

E.g.: They’re going to repaint the school.

(Họ sẽ sơn lại trường học.)

Her daughter is going to study information technology.

(Con gái chị ấy sẽ học công nghệ thông tin.)

- Sự tiên đoán sự kiện chắc chắn xảy ra ờ tương lai vì có dấu hiệu hay chứng cứ ở hiện tại.

E.g.: Tom's a good student. He's going to pass the final exam.

(Tom là học sinh giỏi. Anh ấy sẽ đậu kỳ thi tốt nghiệp.)

- Sự kiện xảy ra ở tương lai gần

E.g.: People are going to choose a new president.

(Dân chúng sẽ chọn một chủ tịch mới.)

Chú ý: Thì Hiện tại đơn (Simple present) được dùng diễn tả sự kiện xảy ra trong tương lai theo thời khóa biểu.

E.g.: What time does your train arrive?

(Xe lửa của bạn đến lúc mấy giờ?)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 52 phiếu

>> Xem thêm

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.