Speaking - Unit 12 trang 126 SGK Tiếng Anh 10


Task 1: Read what Ha Anh says about music. (Đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1. Read what Ha Anh says about music.

(Đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.) 

"Yes, I love pop music. It keeps me happy. I really like the Backstreet Boys – they are easy to listen to. Their songs cheer me up whenever I feel bad. I listen to them all the time. I've got a Walkman so I can listen to music when I'm out. At home I always have the radio on and I watch pop programmes on TV."

("Đúng vậy, tôi yêu nhạc pop. Nó giúp tôi vui vẻ. Tôi thực sự thích Backstreet Boys - họ rất dễ nghe. Các bài hát của họ khiến tôi vui lên bất cứ khi nào tôi cảm thấy tồi tệ. Tôi nghe chúng mọi lúc. Tôi có một Walkman để tôi có thể nghe nhạc khi ra ngoài. Ở nhà, tôi luôn bật đài và xem các chương trình nhạc pop trên TV. ")

Work in pairs. Answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi.)

1. What kind of music does Ha Anh like?

(Hà Anh thích loại nhạc nào?)

2. Why does she listen to it?

(Tại sao cô ấy nghe nó?)

3. What is her favourite band?

(Ban nhạc yêu thích của cô ấy là gì?)

4. When does she listen to music?

(Khi nào cô ấy nghe nhạc?)

Lời giải chi tiết:

1. Ha Anh likes pop music.

(Hà Anh thích nhạc pop.)

2. Because it keeps her happy.

(Bởi vì nó giữ cô ấy hạnh phúc.)

3. Her favourite band is the Backstreet Boys.

(Ban nhạc yêu thích của cô ấy là Backstreet Boys.)

4. She listens to music all the time.

(Cô ấy nghe nhạc mọi lúc.)

Task 2

 Task 2. Work in groups. Ask your partner questions to get information to complete the lable below.

(Làm việc từng nhóm. Hỏi bạn cùng học của em câu hỏi để lấy thông tin điền bảng dưới đây.)

 

Partner 1

Partner 2

kind of music

classical music

 

reasons for listening to music

 

 

favourite band / musician

 

 

favourite song / piece of music

 

 

when listen to music

 

 

Lời giải chi tiết:

A: What kind of music do you like? (Bạn thích loại nhạc nào?)

B: I like classical music. (Tôi thích âm nhạc cổ điển.)

A: Why do you like it? (Tại sao bạn thích nó?)

B: Because it relaxes my mind much with its sweet and gentle tone. (Bởi vì nó làm cho tâm trí tôi thư giãn với giọng điệu ngọt ngào và nhẹ nhàng.)

A: What’s your favourite band? (Ban nhạc yêu thích của bạn là gì?)

B: I like the ATB with the famous singer Anh Tuyet. (Tôi thích ATB với ca sĩ nổi tiếng Anh Tuyết.)

A: What piece of music do you like best? (Bạn thích bản nhạc nào nhất?)

B: I like the "Nocturne in C" by Chopin. (Tôi thích "Nocturne in C" của Chopin.)

A: When do you listen to this music? (Khi nào bạn nghe nhạc này?)

B: I usually listen to this kind or music on discs produced by this band when I feel tired or bad.

(Tôi thường nghe loại này hoặc âm nhạc trên đĩa được sản xuất bởi ban nhạc này khi tôi cảm thấy mệt mỏi hay tồi tệ.)

***

A: What kind of music do you like? (Bạn thích loại nhạc nào?)

C: I like folk music. (Tôi thích âm nhạc dân gian.)

A: Why do you like it? (Tại sao bạn thích nó?)

C: Because it is relaxing and reminds me of the traditional music of our nation. (Bởi vì nó là thư giãn và nhắc nhở tôi về âm nhạc truyền thống của đất nước chúng ta.)

A: Who is your favourite singer? (Ai là ca sĩ yêu thích của bạn?)

C: It’s Ms. Ai Xuan, a famous folk music singer. (Cô Ái Xuân, một ca sĩ nhạc dân gian nổi tiếng.)

A: What's your favourite song? (Bài hát yêu thích của bạn là gì?)

C: It’s the “Trong Com”. (Đó là "Trống Cơm".)

A: When do you listen to this music? (Khi nào bạn nghe nhạc này?)

C: Whenever I feels bad or sad. (Bất cứ khi nào tôi cảm thấy tệ hay buồn.)

Task 3

Task 3Now report what you have found out about your partners.

(Bây giờ thuật lại những gì em đã nhận thấy về các bạn cùng học của em.)

Lời giải chi tiết:

B likes classical music but C likes folk music. B likes classical music because thinks it can relax his mind especially when he feels bad or depressed. Meanwhile, C likes folk music because he thinks this music reminds him of the traditional music of a nation.

Tạm dịch:

B thích nhạc cổ điển nhưng C thích nhạc dân gian. B thích âm nhạc cổ điển bởi vì nghĩ rằng nó có thể thư giãn tâm trí của mình đặc biệt là khi anh cảm thấy tệ hoặc chán nản. Trong khi đó C thích âm nhạc dân gian bởi vì anh nghĩ âm nhạc này nhắc anh nhớ đến âm nhạc dân tộc truyền thống.


Bình chọn:
4.4 trên 73 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.