Tiếng Anh lớp 10

Unit 12: Music - Âm nhạc

Speaking - Unit 12 trang 126 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.4 trên 55 phiếu

Task 1: Read what Ha Anh says about music. (Đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.)

B. SPEAKING  

Task 1: Read what Ha Anh says about music.

(Đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.) 

Dịch bài:

“Vâng. Tôi yêu nhạc pop. Nó làm tôi vui. Tôi thực sự thích ban Backstreet Boys - họ dễ nghe. Những bài hát của họ làm tôi phấn khởi bất kỳ lúc nào tôi cảm thấy buồn. Tôi luôn luôn nghe chúng. Tôi có một máy Walkman, do đó tôi có thể nghe nhạc khi tôi đi ra ngoài, ở nhà tôi luôn luôn mở ra-đi-ô và tôi xem chương trình nhạc pop trên tivi.”

Hướng dẫn giải:

1. Ha Anh likes pop music.

2. Because it keeps her happy.

3. Her favourite band is the Backstreet Boys.

4. She listens to music all the time.

Tạm dịch:

1. Hà Anh thích loại nhạc nào?

=> Hà Anh thích nhạc pop.

2. Tại sao cô ấy nghe nó?

=> Bởi vì nó giữ cô ấy hạnh phúc.

3. Ban nhạc yêu thích của cô ấy là gì?

=> Ban nhạc yêu thích của cô ấy là Backstreet Boys.

4. Khi nào cô ấy nghe nhạc?

=> Cô ấy nghe nhạc mọi lúc.

Task 2: Work in groups. Ask your partner questions to get information to complete the lable below.

(Làm việc từng nhóm. Hỏi bạn cùng học của em câu hỏi để lấy thông tin điền bảng dưới đây.)

 

Partner 1

Partner 2

kind of music

classical music

 

reasons for listening to music

 

 

favourite band / musician

 

 

favourite song / piece of music

 

 

when listen to music

 

 

Hướng dẫn giải:

A: What kind of music do you like?

B: I like classical music.

A: Why do you like it?

B: Because it relaxes my mind much with its sweet and gentle tone.

A: What’s your favourite band?

B: I like the ATB with the famous singer Anh Tuyet.

A: What piece of music do you like best?

B: I like the "Nocturne in C" by Chopin.

A: When do you listen to this music?

B: I usually listen to this kind or music on discs produced by this band when I feel tired or bad.

A: What kind of music do you like?

C: I like folk music.

A: Why do you like it?

C: Because it is relaxing and reminds me of the traditional music of our nation.

A: Who is your favourite singer?

C: It’s Ms. Ai Xuan, a famous folk music singer.

A: What's your favourite song?

C: It’s the “Trong Com”.

A: When do you listen to this music?

C: Whenever I feels bad or sad.

Tạm dịch:

A: Bạn thích loại nhạc nào?

B: Tôi thích âm nhạc cổ điển.

A: Tại sao bạn thích nó?

B: Bởi vì nó làm cho tâm trí tôi thư giãn với giọng điệu ngọt ngào và dịu dàng.

A: Ban nhạc yêu thích của bạn là gì?

B: Tôi thích ATB với ca sĩ nổi tiếng Anh Tuyết.

A: Bạn thích bản nhạc nào nhất?

B: Tôi thích "Nocturne in C" của Chopin.

A: Khi nào bạn nghe nhạc này?

B: Tôi thường nghe loại này hoặc âm nhạc trên đĩa được sản xuất bởi ban nhạc này khi tôi cảm thấy mệt mỏi hay tồi tệ.

A: Bạn thích loại nhạc nào?

C: Tôi thích âm nhạc dân gian.

A: Tại sao bạn thích nó?

c: Bởi vì nó là thư giãn và nhắc nhở tôi về âm nhạc truyền thống của đất nước chúng ta.

A: Ai là ca sĩ yêu thích của bạn?

C: Cô Ai Xuân, một ca sĩ nhạc dân gian nổi tiếng.

A: Bài hát yêu thích của bạn là gì?

C: Đó là "Trống Cơm".

A: Khi nào bạn nghe nhạc này?

C: Bất cứ khi nào tôi cảm thấy tệ hay buồn.

Task 3: Now report what you have found out about your partners.

(Bây giờ thuật lại những gì em đã nhận thấy về các bạn cùng học của em.)

Hướng dẫn giải:

B likes classical music but C likes folk music. B likes classical music because thinks it can relaxe his mind especially when he feels bad or depressed. Meanwhile C likes folk music because he thinks this music reminds him of the traditional music of nation.

Tạm dịch:

B thích nhạc cổ điển nhưng C thích nhạc dân gian. B thích âm nhạc cổ điển bởi vì nghĩ rằng nó có thể thư giãn tâm trí của mình đặc biệt là khi anh cảm thấy tệ hoặc chán nản. Trong khi đó C thích âm nhạc dân gian bởi vì anh nghĩ âm nhạc này nhắc anh nhớ đến âm nhạc dân tộc truyền thống.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Listening - Unit 12 trang 127 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 12 trang 127 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about (Làm việc từng đôi. Nhìn vào hình Văn Cao. Kể cho nhau những gì em biết về Văn Cao)

Xem chi tiết
Writing - Unit 12 trang 129 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 12 trang 129 SGK Tiếng Anh 10

Writing a profile (Viết sơ lược tiểu sử), Task 2 : Write about the life of Van Cao using the prompts below. (Viết về cuộc đời của Văn Cao, dùng những từ gợi ý bên dưới.)

Xem chi tiết
Language focus - Unit 12 trang 130 SGK Tiếng Anh 10 Language focus - Unit 12 trang 130 SGK Tiếng Anh 10

Exercise 2 : Complete each sentence with the right form of a suitable verb. (Hoàn thành mỗi câu với dạng đúng của một động từ thích hợp.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 12 trang 124 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 12 trang 124 SGK Tiếng Anh 10

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo sau.)

Xem chi tiết
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 10 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 10

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary ) SGK tiếng Anh lớp 10 unit 10

Xem chi tiết
Speaking - Unit 10 trang 106 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 10 trang 106 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below.

Xem chi tiết
Reading - Unit 9 trang 94 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 9 trang 94 SGK Tiếng Anh 10

Work with a partner. Look at map and give the Vietnamese names for the (Bans on the map. (Làm việc với một bạn cùng học. Nhìn bản đồ và viết tên những đại dương trên bản đồ bằng tiếng Việt.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 9 trang 99 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 9 trang 99 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that describes the facts and figures provided in the table.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay