Tiếng Anh lớp 10

Unit 2: School Talks - Những buổi nói chuyện ở trường

Động từ nguyên mẫu - INFINITIVES

Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

Verb + infinitive;Verb + object + infinitive;.“It / s + he + adjective + infinitive + o...”;Động từ nguvên mẫu đưực dùng diễn tả mục đích;TOO/ FNOUGH + Adjective / Adverb + infinitive;Question-worcl + Infinitive;

B.INFINITIVES (Động từ nguyên mẫu)

 1. Verb + infinitive: đa số hai động từ thường đi với nhau, động từ theo sau ở dạng nguyên mẫu.

e.g.: He decided to study another foreign language.

(Anh ấy quyết định học một ngoại ngữ nữa.)

They learn to use a computer.

(Họ học sử dụng máy tính.)

2. Verb + object + infinitive: một số động từ có thể có túc từ theo sau bởi động từ nguyên mẫu.

e.g.: They wanted their son to study engineering.

(Họ muốn con trai họ học ngành kỹ sư.)

He told us to help that boy.

(Ông ấy bảo chúng tôi giúp đứa con trai đó.)

3. “It / s + he + adjective + infinitive + o...”

e.g.: I'm glad to meet you again.

(Tôi vui gặp lại bạn.)

It’s easy to say.

(Nói thì dễ.)

4. Động từ nguyên mẫu đưực dùng diễn tả mục đích.

e.g.: He's studying hard to pass the coming exams.

(Anh ất học chăm để thi đậu những kỳ thi sắp tới.)

He works hard to earn enough money for the family.

(Ông ấy làm việc cần cù để kiếm đủ tiền cho gia đình.)

5. TOO/ ENOUGH + Adjective / Adverb + infinitive.

e.g.: He’s old enough to ride a motorbike.

(Anh ấy đủ lớn để lái xe gắn máy.)

You are never too old to learn.

(Học không bao giờ muộn.)

 “Too/ Enough + adj / adv ” có thể có FOR + danh từ / đại từ (noun / pronoun). Ở trường hợp này. danh từ hay đại từ là chủ từ cùa infinitive,

e.g.: The tea is too hot for me to drink.

(Trà quá nóng tôi không uống được.)

The test was easy enough for pupils to do.

(Bài kiếm tra đủ dễ cho học sinh làm.)

6. Question-word + Infinitive (Từ hòi + động từ nguyên mẫu): Who, What, When, Where. How, ...

e.g.: I don’t know what to say to you.

(Tôi không biết nói gì với bạn.)

They asked us how to get to the post office.

(Họ hỏi chúng tôi làm thế nào để đến bưu điện.)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Danh động từ và động từ nguyên mẫu - GERUNDS and INFINITIVES Danh động từ và động từ nguyên mẫu - GERUNDS and INFINITIVES

1. GERUNDS (Danh động từ): là động từ tận cùng bằng -ING và cổ chức năng của một danh từ: chủ từ (subject), túc từ (object), thuộc từ 'complement), đồng cách từ(apposilive)....

Xem chi tiết
Câu hỏi với từ hỏi - "Wh" Questions - Unit 2 Tiếng Anh 10 Câu hỏi với từ hỏi - "Wh" Questions - Unit 2 Tiếng Anh 10

WHO, WHOM, WHOSE, WHAT, WHICH, WHEN, WHERE. WHY

Xem chi tiết
Reading - Unit 2 trang 22 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 2 trang 22 SGK Tiếng Anh 10

When you meet your friend, which of the following topics do you often talk about?

Xem chi tiết
Speaking - Unit 2 trang 24 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 2 trang 24 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: These expressions are commonly used in making small talks. Place them under the appropriate heading. Then practise it with a partner.

Xem chi tiết
Reading - Unit 10 trang 104 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 10 trang 104 SGK Tiếng Anh 10

Look at the pictures, and then answer the questions. (Nhìn vào các hình, và sau đó trả lời các câu hỏi).

Xem chi tiết
Writing - Unit 9 trang 99 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 9 trang 99 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that describes the facts and figures provided in the table.

Xem chi tiết
Speaking - Unit 10 trang 106 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 10 trang 106 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below.

Xem chi tiết
Writing - Unit 10 trang 109 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 10 trang 109 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Write out the sentences by matching the first half in A with the most suitable half in B.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay