SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Undersea World - Thế giới dưới nước

Câu điều kiện loại 2 - Conditional sentences type 2


Câu điều kiện loại 2 được dùng diễn tả điều kiện không thật, hay giả sử trái với thực tế ở hiện tại. (present unreal or eonirary- to fact condition).

 CONDITIONAL SENTENCE TYPE 2. (Câu điều kiện loại 2)

a.Form (Dạng)

“If” clause                                          main clause
past subjunctive                                 past of modal +V

b.Use (Cách dùng). Câu điều kiện loại 2 được dùng diễn tả điều kiện không thật, hay giả sử trái với thực tế ở hiện tại. (present unreal or eonirary- to fact condition).
        e.g.: It my brother were here, he’d help me with my essay.
               (Nếu anh tôi có ờ đây. anh ấy giúp tôi bài luận văn.)
               If you had a million dollars, what would you do?
              (Nếu bạn có một triệu Mỹ kim(đô-la), bạn làm gì?)
*Câu trúc “If I were you / in your position, I’d +V +..." được dùng diễn tả  lời khuyên.
           e.g.: If I were you, I wouldn’t lake that course.
                  (Nếu tôi là bạn, tôi không theo khóa học đó.)
*‘‘COULD" được dùng ở mệnh đề “IF”: diễn tả điều kiện có thể xảy ra
theo lý thuyết, nhưng thực tế không thực hiện được.
        e.g.: If my friend could speak Japanese, he would get that job.
               (Nếu bạn tôi nói được tiếng Nhật, anh ấy được việc làm đó.)


Bình chọn:
4.2 trên 25 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.