Listening - Unit 16 trang 171 SGK Tiếng Anh 10


Listen and choose A, B, or C that best completes the sentence. (Nghe và chọn A,B hoặc C điền đúng nhất câu.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU LISTEN 

Work in pairs. Look at the pictures, then answer the following questions.

(Làm việc từng đôi. Nhìn vào các hình, và sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

1. What are the names of the places? 

2. Which of the place have you been to?

3. Which one would you like to visit most? why?

Lời giải chi tiết:

1. Picture 1 : Basilica of Notre Dame of Saigon (Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Saigon).

   Picture 2 : Ha Long Bay

    Picture 3 : The Hue Bridge (Cầu Thê Húc) in Ha Noi

   Picture 4 : Noon Gate (Ngọ Môn) in Hue Imperial City.

2. I’ve been to the Basilica of Notre 

3. I’d like to visit Ngo Mon most because it is the remains of our ancient traditional achitecture.

Tạm dịch:

1. Tên của các địa điểm là gì?

=> Hình 1: Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn).

Hình 2: Vịnh Hạ Long

Hình 3: Cầu Huế (Cầu Thê Húc) tại Hà Nội

Hình 4: Cổng Noon (Ngọ Môn) tại thành phố Huế.

2. Bạn đã đến địa điểm nào?

=> Tôi đã đến Nhà thờ Đức Bà

3. Bạn muốn ghé thăm cái nào nhất? tại sao?

=> Tôi muốn ghé thăm Ngọ Môn nhất bởi vì nó là phần còn lại của kiến trúc truyền thống cổ xưa của chúng tôi.

While

WHILE YOU LISTEN 

Task 1Listen and choose A, B, or C that best completes the sentence.

(Nghe và chọn A,B hoặc C điền đúng nhất câu.)

1. Hoi An is located_______ kilometres south of Da Nang.

A. 13

B. 30

C. 16

2. Hoi An used to be an important trading centre _______

A. in Southeast Asia

B. in the 19ltl century

C. in the Far East

3. Hoi An is well-known for its old houses which are________

A. small and thatch-roofed

B. narrow and carved

C. small and tile-roofed

4. The Japanese Covered Bridge was built _______

A. in 1855

B. in the 18,h century

C. in the 16,h century

5. Tan Ky House was built as a__________

A. house for a Chinese merchant

B. meeting hall for the Cantonese Chinese

C. house for a Vietnamese merchant

Phương pháp giải:

Tapescript: 

The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon River, 30 kilometres south of Da Nang. It was formerly a major trading center in Southeast Asia between 16th and 17th centuries. Hoi An was also an important port for Dutch, Portuguese, Italian, Chinese, Japanese and other merchant vessels from the Far East.

Hoi An is famous for its old temples, pagodas, small tile-roofed houses and narrow streets. All the house were made of wood and their pillars were carved with ornamental designs.

One of the main attractions of Hoi An is the Japanese Covered Bridge, which was built in the 16th century and is still well-preserved. All visitors to Hoi An are recommended a visit to the Assembly Hall of Cantonese Chinese Congregation. This house was built in 1855 and still keeps many precious objects that belonged to the Chinese community of Hoi An. Another attractive address to tourists is Tan Ky House, which was constructed nearly two centuries ago as a house of a Vietnamese merchant. The house now looks almost exactly as it did in the early 19th century.

In recent years, Hoi An has become a popular tourist destination in Viet Nam. In 1999, it was certified by UNESCO as a World Cultural Heritage Site.

Dịch bài:

Phố cổ Hội An nằm trên sông Thu Bồn, cách Đà Nẵng 30 km về phía nam. Nó trước đây là một trung tâm thương mại lớn ở Đông Nam Á giữa thế kỷ 16 và 17. Hội An cũng là một cảng quan trọng cho Hà Lan, Bồ Đào Nha, Ý, Trung Quốc, Nhật Bản và các tàu buôn thương mại khác từ Viễn Đông.

Hội An nổi tiếng với những ngôi đền cổ, chùa chiền, những ngôi nhà mái ngói nhỏ và những con phố chật hẹp. Tất cả các ngôi nhà đều được làm bằng gỗ và các trụ cột của họ được chạm khắc với thiết kế trang trí.

Một trong những điểm thu hút chính của Hội An là Chùa Cầu Nhật Bản, được xây dựng vào thế kỷ 16 và vẫn được bảo tồn tốt. Tất cả các du khách đến Hội An được khuyến nghị tham quan Hội quán Quảng Đông Trung Quốc. Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1855 và vẫn giữ được nhiều vật quý giá thuộc về cộng đồng người Hoa ở Hội An. Một địa chỉ hấp dẫn khác đối với khách du lịch là ngôi nhà Tân Kỳ, được xây dựng cách đây gần hai thế kỷ như một ngôi nhà của một thương gia Việt Nam. Ngôi nhà bây giờ trông gần như chính xác như trong đầu thế kỷ 19.

Trong những năm gần đây, Hội An đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Năm 1999, nó được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Lời giải chi tiết:

1. B            2. A           3. C             4.C             5.C            

Tạm dịch:

1. Hội An nằm cách Đà Nẵng khoảng _____ km về phía nam.

A. 13

B. 30

C. 16

2. Hội An từng là một trung tâm thương mại quan trọng _______

A. ở Đông Nam Á

B. trong thế kỷ 19

C. ở Viễn Đông

3. Hội An là nổi tiếng với những ngôi nhà cũ của nó mà là _________

A. nhỏ và mái lợp

B. hẹp và chạm khắc

C. nhỏ và ngói lợp

4. Cầu Nhật Bản được xây dựng _______

A. năm 1855

B. trong thế kỷ 18

C. trong thế kỷ 16

5. Nhà Tân Kỳ được xây dựng như một __________

A. nhà cho một thương gia Trung Quốc

B. phòng họp cho người Quảng Đông Trung Quốc

C. nhà cho một thương gia Việt Nam

Task 2

Task 2: Listen again and answer the following questions.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where is the ancient town of Hoi An situated?

2. What was Hoi An known as between the 16th and the 17,h centuries?

3. What is it now famous for?

4. What are the old houses in Hoi An like?

5. How old is the Assembly Hall of Cantonese Chinese Congregation?

6. When was Tan Ky House built?

7. What is special about this house?

8. When was Hoi An recognised by UNESCO as a World Cultural Heritage Site?

Lời giải chi tiết:

1. It lies on the Thu Bon River, 30 km south of Da Nang.

2. It was known as a major trading centre in Southeast Asia between the 16th and 17th centuries.

3. Hoi An is now famous for its old temples, pagodas, small lited-roof houses and narrow streets.

4. They were made of wood and their pillars were carved with ornamental designs.

5. It was built in 1855.

6. It was built nearly two centuries ago.

7. The house now looks almost exactly as it did in the early 19th century.

8. It was in 1999.

Tạm dịch:

1. Phố cổ Hội An nằm ở đâu?

=> Nó nằm trên sông Thu Bồn, cách Đà Nẵng 30 km về phía nam.

2. Nó được biết đến như thế nào giữa thế kỷ 16 và 17?

=> Nó được biết đến như một trung tâm thương mại lớn ở Đông Nam Á giữa thế kỷ 16 và 17.

3. Bây giờ nó nổi tiếng với cái gì?

=> Hội An giờ đây nổi tiếng với những ngôi đền cổ, chùa chiền, những ngôi nhà nhỏ có mái lợp nhỏ và những con phố chật hẹp.

4. Những ngôi nhà cổ ở Hội An như thế nào?

=> Chúng được làm bằng gỗ và trụ cột của chúng được chạm khắc với thiết kế trang trí.

5. Hội quán Quảng Đông Trung Quốc bao nhiêu tuổi?

=> Nó được xây dựng vào năm 1855.

6. Nhà Tân Kỳ được xây khi nào?

=> Nó được xây dựng cách đây gần hai thế kỷ.

7. Điều gì đặc biệt về ngôi nhà này?

=> Nhà bây giờ trông gần như chính xác như nó đã làm trong đầu thế kỷ 19.

8. Khi nào Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới?

=> Đó là vào năm 1999.

After

AFTER YOU LISTEN 

Work in groups. Talk about the ancient town Hoi An. using the following cues.

(Làm việc từng nhóm. Nói về phố cổ Hội An, dùng những từ gợi ý sau.)

• its location and roles in the past

• its attractive characteristics at present

• its main tourist attractions and their features

Lời giải chi tiết:

Hoi An is an ancient town in Central Vietnam after our ancient capital city Hue. It lies on the Thu Bon River and it was the trading centre in Southeast Asia in the 16th and 17th centuries. At present Hoi An is still an attractive tourist destination with its characteristics such as old temples, pagodas, small tile-roofed houses and narrow streets.

Its main attractions are old architecture such as the Japanese Covered Bridge, Assembly Hall of Cantonese Chinese Congregation and Tan Ky House.

And one more special feature is all the houses were made of wood and their pillars were carved with ornamental designs.

Tạm dịch:

Hội An là một thị trấn cổ ở miền trung Việt Nam sau thành phố cổ Huế của chúng tôi. Nó nằm trên sông Thu Bồn và nó là trung tâm thương mại ở Đông Nam Á trong thế kỷ 16 và 17. Hiện nay Hội An vẫn là một điểm đến du lịch hấp dẫn với những đặc trưng như những ngôi chùa cổ, chùa chiền, những ngôi nhà ngói nhỏ và những con phố chật hẹp.

Các điểm tham quan chính của nó là kiến trúc cũ như Chùa Cầu Nhật Bản, Hội quán Quảng Đông Trung Quốc và Nhà Tân Kỳ.

Và một tính năng đặc biệt nữa là tất cả các ngôi nhà đều được làm bằng gỗ và các cột trụ của chúng được chạm khắc với thiết kế trang trí.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.