Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4 trên 20 phiếu

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 10 unit 2

UNIT 2:SCHOOL TALKS

(Những buổi nói chuyện ở trường)

- international(a) :thuộc về quốc tế

- semester(n) : học kỳ

- flat(n) : căn hộ

- narrow(a) : chật chội

- occasion(n) : dịp

- corner shop : cửa hàng ở góc phố

- marital status : tình trạng hôn nhân

- stuck(a): bị tắt, bị kẹt

- occupation(n) : nghề nghiệp

- attitude(n) : thái độ

- applicable(a) : có thể áp dụng

- opinion(n) : ý kiến

- profession(n) :nghề nghiệp

- marvellous(a) :kỳ lạ, kỳ diệu

- nervous(a) : lo lắng

- awful(a) : dễ sợ, khủng khiếp

- improve(v) : cải thiện, cải tiến

- headache(n) : đau đầu

- consider(v) : xem xét

- backache(n) : đau lưng

- threaten(v) : sợ hãi

- toothache(n) : đau răng

- situation(n) : tình huống, hoàn cảnh

Loigiaihay.com

Động từ nguyên mẫu-INFINITIVES Động từ nguyên mẫu-INFINITIVES

Verb + infinitive;Verb + object + infinitive;.“It / s + he + adjective + infinitive + o...”;Động từ nguvên mẫu đưực dùng diễn tả mục đích;TOO/ FNOUGH + Adjective / Adverb + infinitive;Question-worcl + Infinitive;

Xem chi tiết
Danh động từ và động từ nguyên mẫu -GERUNDS and INFINITIVES Danh động từ và động từ nguyên mẫu -GERUNDS and INFINITIVES

1. GERUNDS (Danh động từ): là động từ tận cùng bằng -ING và cổ chức năng của một danh từ: chủ từ (subject), túc từ (object), thuộc từ 'complement), đồng cách từ(apposilive)....

Xem chi tiết
Câu hỏi với từ hỏi - "Wh" Questions - Unit 2 Tiếng Anh 10 Câu hỏi với từ hỏi - "Wh" Questions - Unit 2 Tiếng Anh 10

WHO, WHOM, WHOSE, WHAT, WHICH, WHEN, WHERE. WHY

Xem chi tiết
Reading - Unit 2 trang 22 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 2 trang 22 SGK Tiếng Anh 10

When you meet your friend, which of the following topics do you often talk about?

Xem chi tiết
Reading  - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 10

Scan the passage and make a brief note about Mr Vy and Mrs Tuyet's daily routines. Then compare your note with a partner’s.

Xem chi tiết
Speaking - Unit 1 trang 14 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 1 trang 14 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Quan is a tenth-grade student. He goes to school every morning. Below is his weekly timetable. Ask and answer questions with a partner using the information from the timetable.

Xem chi tiết
Listening - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: You will hear Mr Lam, a cyclo driver, talk about his morning activities. Listen to his talk and number the pictures in their correct order.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 1 trang 19 SGK Tiếng Anh 10 Language Focus - Unit 1 trang 19 SGK Tiếng Anh 10

Exercise 1: Complete the blanks in the passage Use the correct simple present form of the verbs in the box. (There are more verbs than needed and you will have to use some verbs more than once).

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu