Tiếng Anh lớp 10

Unit 2: School Talks - Những buổi nói chuyện ở trường

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 10

Bình chọn:
3.7 trên 27 phiếu

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 10 unit 2

UNIT 2:SCHOOL TALKS

(Những buổi nói chuyện ở trường)

- international(a) :thuộc về quốc tế

- semester(n) : học kỳ

- flat(n) : căn hộ

- narrow(a) : chật chội

- occasion(n) : dịp

- corner shop : cửa hàng ở góc phố

- marital status : tình trạng hôn nhân

- stuck(a): bị tắt, bị kẹt

- occupation(n) : nghề nghiệp

- attitude(n) : thái độ

- applicable(a) : có thể áp dụng

- opinion(n) : ý kiến

- profession(n) :nghề nghiệp

- marvellous(a) :kỳ lạ, kỳ diệu

- nervous(a) : lo lắng

- awful(a) : dễ sợ, khủng khiếp

- improve(v) : cải thiện, cải tiến

- headache(n) : đau đầu

- consider(v) : xem xét

- backache(n) : đau lưng

- threaten(v) : sợ hãi

- toothache(n) : đau răng

- situation(n) : tình huống, hoàn cảnh

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Động từ nguyên mẫu - INFINITIVES Động từ nguyên mẫu - INFINITIVES

Verb + infinitive;Verb + object + infinitive;.“It / s + he + adjective + infinitive + o...”;Động từ nguvên mẫu đưực dùng diễn tả mục đích;TOO/ FNOUGH + Adjective / Adverb + infinitive;Question-worcl + Infinitive;

Xem chi tiết
Danh động từ và động từ nguyên mẫu - GERUNDS and INFINITIVES Danh động từ và động từ nguyên mẫu - GERUNDS and INFINITIVES

1. GERUNDS (Danh động từ): là động từ tận cùng bằng -ING và cổ chức năng của một danh từ: chủ từ (subject), túc từ (object), thuộc từ 'complement), đồng cách từ(apposilive)....

Xem chi tiết
Câu hỏi với từ hỏi - "Wh" Questions - Unit 2 Tiếng Anh 10 Câu hỏi với từ hỏi - "Wh" Questions - Unit 2 Tiếng Anh 10

WHO, WHOM, WHOSE, WHAT, WHICH, WHEN, WHERE. WHY

Xem chi tiết
Reading - Unit 2 trang 22 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 2 trang 22 SGK Tiếng Anh 10

When you meet your friend, which of the following topics do you often talk about?

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10 Test yourself C trang 91 SGK Tiếng Anh 10

Read the passage, and then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời câu hỏi kèm theo.).

Xem chi tiết
Listening - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng