Speaking - Unit 13 trang 134 SGK Tiếng Anh 10


Task 1;Task 2;Task 3;Task 4. Task 2: work in groups. Find out what your friends feel about each kind of the. Use the words in the table below. (Khám phá các bạn của em cảm nghĩ gì về mỗi loại phim. Dùng từ ở bảng bên dưới.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 4

Task 4Work in groups. Talk about a film you have seen. Use the suggestions below.

(Làm việc từng nhóm. Nói về phim em đi xem. Dùng những ý đề nghị bên dưới.)

1. Where did you see it?

2. What kind of film is it?

3. What is it about?

4. Who is/are the main character(s)?

5. How do you feel about it?

6. Why do you prefer it to other films?

Tạm dịch:

1. Bạn đã xem nó ở đâu?

2. Nó thuộc thể loại phim gì?

3. Nó nói về cái gì?

4. Nhân vật chính là ai?

5. Bạn cảm nhận như thế nào về nó?

6. Vì sao bạn thích nó hơn các phim khác?

Lời giải chi tiết:

Last week we went to see a film called "The Journex” at the city cinema. It was a detective comic film. It wets really good. I was really excited while I was watching it.

Two young Americans found an old car, which was really valuable. An organization was looking for the car , which they didn't want to be known by I he police. The young men hadn’t known about it at all. When they were driving through cities, suddenly they were shot by somebody. This story began from this scene. They drove with nice technic and speedy. Because they were driving from countryside to big cities, we could see a lot of various beautiful views; for example, we could see vast fields, and in cities, they showed us their skilful driving between skyscrapers and played a hoax on the chasers. At last, after a long journey, these young men took the car to the local authorities.

It is a comic film, therefore it can relax our mind by giving us a lot of laughter.

Tạm dịch:

Tuần trước, chúng tôi đã đi xem một bộ phim gọi là "The Journex" tại rạp chiếu phim thành phố. Đó là một bộ phim truyện trinh thám. Nó thực sự rất hay. Tôi thực sự vui mừng khi tôi xem nó.

Hai người Mỹ trẻ tuổi tìm thấy một chiếc xe cũ, rất có giá trị. Một tổ chức đang tìm kiếm chiếc xe mà họ không muốn bị cảnh sát biết đến. Những người đàn ông trẻ tuổi không biết gì về nó cả. Khi họ đang lái xe qua các thành phố, đột nhiên họ bị bắn bởi ai đó. Câu chuyện bắt đầu từ cảnh này. Họ lái xe với kỹ thuật tuyệt vời và nhanh chóng. Bởi vì họ đang lái xe từ nông thôn đến các thành phố lớn, chúng tôi có thể thấy rất nhiều cảnh đẹp khác nhau; ví dụ như chúng ta có thể thấy những cánh đồng rộng lớn, và ở các thành phố họ đã cho chúng tôi thấy sự lái xe khéo léo giữa những tòa nhà chọc trời và chơi trò lừa trên những chiếc xe. Cuối cùng, sau một cuộc hành trình dài, những người trẻ tuổi này đã mang chiếc xe đến các cơ quan địa phương.

Đó là một bộ phim truyện tranh, do đó nó có thể thư giãn tâm trí của chúng tôi bằng cách cho chúng tôi rất nhiều tiếng cười.

Loigiaihay.com

Câu 2

Task 1How much do you like each kind of film? Put a tick() in the right column. Then compare your answers with a partner’s.

(Em thích mỗi loại phim như thế nào? Viết (✓) ở cột phải. Sau đó so sánh câu trả lời của em với câu trả lời của một bạn cùng học.)

kind of film

very much

not very much

not at all

science fiction

 

 

 

cartoon

 

 

 

horror

 

 

 

detective

 

 

 

thriller

 

 

 

Lời giải chi tiết:

kind of film

very much

not very much

not at all

science fiction

 ✓

 

 

cartoon

 

 ✓

 

horror

 

 

 ✓

detective

 

 

 ✓

thriller

 

 

 ✓

Tạm dịch:

loại phim

rất nhiều

không nhiều lắm

không hề

khoa học viễn tưởng

 ✓

 

 

hoạt hình

 

 ✓

 

kinh dị

 

 

 ✓

trinh thám

 

 

 ✓

cảm động

 

 

 ✓

Task 2

Task 2: work in groups. Find out what your friends feel about each kind of the. Use the words in the table below.

(Khám phá các bạn của em cảm nghĩ gì về mỗi loại phim. Dùng từ ở bảng bên dưới.)

detective films

interesting

science fiction films

moving

love story films

good fun

cartoon films

violent

war films

boring

thrillers

exciting

action films

terrifying

Tạm dịch:

phim trinh thám

thú vị

phim khoa học giả tưởng

cảm động

phim tình cảm

vui

phim hoạt hình

bạo lưc

phim chiến tranh

chán

phim kinh dị

thú vị

phim hành động

đáng sợ

Lời giải chi tiết:

A : What do you think of horror films?

B : Oh, I find them really terrifying.

C : I don’t quite agree with you. I find them interesting.

A: What do you think of action films?

D:Oh. I find them really good fun.

E:I agree with you. and I find them even exciting.

A : What do you think of cartoons?

F : Oh. I find them interesting.

G : Yes, I agree with you. And I think them good fun.

Tạm dịch:

B: Ồ, tôi thấy chúng thực sự đáng sợ.A: Bạn nghĩ gì về phim kinh dị?

C: Tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn. Tôi thấy chúng thú vị.

A: Bạn nghĩ gì về phim hành động?

D: Oh. Tôi thấy chúng rất vui.

E: Tôi đồng ý với bạn, và tôi thấy chúng thú vị.

A: Bạn nghĩ gì về phim hoạt hình?

F: Oh. Tôi thấy chúng thú vị.

G: Đúng, tôi đồng ý với bạn. Và tôi nghĩ chúng rất vui.

Task 3

Task 3Work with a partner. Find out his / her preferences for films. Use the cues below.

(Làm việc với một bạn cùng học. Tim những sự ưa thích về phim của bạn ấy. Dùng từ gợi ý bên dưới.)

• thrillers or science fiction films

• horror films or detective films

• love story films or cartoon films

• cartoon films or science fiction films

Lời giải chi tiết:

A : Which do you prefer, thrillers or science fiction films?

B : Well, it’s difficult to say. But I guess I prefer science fiction films to detective ones.

A : What about love Story films and cartoons?

B : For me, cartoons are more interesting because they give us relaxing minutes after hard work.

A : Well, do you like horror films?

B : Oh , no. I think they are terrifying. I remember I had nightmares after I saw a horror films long ago.

Tạm dịch: 

A: Bạn thích phim cảm động hay phim khoa học viễn tưởng nào?

B: Ừm, rất khó để nói. Nhưng tôi đoán tôi thích những bộ phim khoa học viễn tưởng hơn là trinh thám.

A: Còn phim tình cảm và phim hoạt hình?

B: Đối với tôi, phim hoạt hình thú vị hơn bởi vì chúng cho chúng ta những phút thư giãn sau những công việc khó khăn.

A: Ừm, bạn có thích phim kinh dị không?

B: Ồ, không. Tôi nghĩ chúng rất đáng sợ. Tôi nhớ tôi đã có những cơn ác mộng sau khi tôi xem một bộ phim kinh dị từ lâu.


Bình chọn:
3.7 trên 83 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.