Tiếng Anh lớp 10

Unit 13: Films And Cinema - Phim ảnh và rạp chiếu phim

Tính từ chỉ thái độ - adjectives of attitude

Bình chọn:
3.6 trên 21 phiếu

1 . Tính từ tận cùng bằng -ING: bao hàm;2.Tính từ có dạng quá khứ phân từ: thường thường hao hàm nghĩa bị động;3.Tính từ phân từ theo sau động từ liên kết

ADJECTIVES of ATTITUDE (Tính từ chỉ thái độ)
Tính từ chỉ thái độ hay tính từ phân từ (Participial adjectives) tận cùng bằng- ING hay quá khứ phân từ (past participle): interesting - interested; boring - bored; exciting - exciled,

ADJECTIVES of ATTITUDE (Tính từ chí tluĩi độ)
Tính từ chỉ thái độ hay tính từ phân từ (Participial adjectives) lận cùng bằng- ING hay quá khứ phân từ (past participle): interesting - interested; boring - bored: exciting - exciled,
1 . Tính từ tận cùng bằng -ING: bao hàm:

-nghĩa tác động (active meaning).
     e.g.: This film is interesting. (Phim này hay.)
            He’s an interesting person to work with.
          (Ông ấy là người thích thú để làm việc chung.)
-tính chất đang diễn ra.
     e.g: Don't disturb the sleeping baby.
           (Đừng quấy rầy đứa bé đang ngủ.)
2.Tính từ có dạng quá khứ phân từ: thường thường hao hàm nghĩa bị động (passive meaning).
         e.g.: This chair is broken.                                                                                     (Ghế dựa này bị gãy.)
                Broken chairs are put in the storehouse.
                (Những ghế dựa hư để trong nhà kho.)
3.Tính từ phân từ theo sau động từ liên kết (linking verbs)
*Chủ từ là từ chỉ đồ vật/sự việc (thing nouns): chúng ta dùng tính từ tận cùng bằng -ING ( -ING adjectives).
          e.g.: The game is exciting.
                 (Trận đấu hào hứng.)
.                My father’s job is tiring.
                 (Việc làm của cha tôi mệt nhọc.)
*Chủ từ là từ chỉ về người (personal nouns): tính từ dạng quá khứ phân từ (-ED adjectives) được dùng.
            e.g.: He’s very interested in his children’s education.
                   (Ông ấy rất quan tâm đến việc giáo dục của các con.)
                   The old man feels tired after a long walk.
                  (Cụ già cảm thấy mệt sau cuộc đi bộ lâu.)

Các bài liên quan:

Mạo từ- Articles Mạo từ- Articles

1.A / AN;2.Use;3.THE (Definite article - mạo từ xác định);4. NO ARTICLE

Xem chi tiết
Reading - Unit 13 trang 132 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 13 trang 132 SGK Tiếng Anh 10

Work with a partner. Answer the questions.(Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời câu hỏi.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 13 trang 134 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 13 trang 134 SGK Tiếng Anh 10

Task 1;Task 2;Task 3;Task 4. Task 2: work in groups. Find out what your friends feel about each kind of the. Use the words in the table below. (Khám phá các bạn của em cảm nghĩ gì về mỗi loại phim. Dùng từ ở bảng bên dưới.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 13 trang 136 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 13 trang 136 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: Listen again. Write their plans for the next week on the calendar. (Nghe lại. Viết kế hoạch của họ cho tuần tới trên lịch.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 10 trang 104 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 10 trang 104 SGK Tiếng Anh 10

Look at the pictures, and then answer the questions. (Nhìn vào các hình, và sau đó trả lời các câu hỏi).

Xem chi tiết
Writing - Unit 9 trang 99 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 9 trang 99 SGK Tiếng Anh 10

Task 2: The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that describes the facts and figures provided in the table.

Xem chi tiết
Listening - Unit 9 trang 98 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 9 trang 98 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc từng đôi. Thảo luận những câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 9 trang 97 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 9 trang 97 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Report to the class what your group has discussed.(Tường thuật cho lớp những gì nhóm của em đã thảo luận.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay