Tiếng Anh lớp 10

Unit 10: Conservation - Bảo tồn

Writing - Unit 10 trang 109 SGK Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4.1 trên 103 phiếu

Task 1: Write out the sentences by matching the first half in A with the most suitable half in B.

D.WRITING 

A letter of invitation (Thư mời)

Task 1: Write out the sentences by matching the first half in A with the most suitable half in B. 

(Viết câu bằng cách ghép nửa câu ở A với nửa câu thích hợp ở B.)

A

B

1. Let’s

2. Why don't you

3. Would you like

4. Do you feel like

5. Can you

6. How about

7. Shall we

8. Are you free

 

a. to have a cold drink?

b. to play table tennis now?

c. try the cake I have just made.

d. going to the cinema tonight?

e. have some chicken soup first?

f. join us in this trip?

g. taking a walk for a while?

h. sing us a Vietnamese song?


Hướng dẫn giải:

1. c                 2. f / h               3. a                 4. g/d

5.h/f               6. d/g                 7. e                 8. b

Tạm dịch:

1. Hãy thử bánh tôi vừa mới làm.

2. Tại sao bạn không tham gia cùng chúng tôi trong chuyến đi này? / Tại sao bạn không hát cho chúng tôi một bài hát tiếng Việt?

3. Bạn có muốn uống nước lạnh không?

4. Bạn có cảm thấy thích đi dạo một lúc không? / Bạn có cảm thấy thích đi xem phim tối nay không?

5. Bạn có thể hát cho chúng tôi một bài hát tiếng Việt không? / Bạn có thể tham gia với chúng tôi trong chuyến đi này không?

6. Đ xem phim tối nay thì sao? / Đi bộ một lúc thì sao?

7. Chúng ta sẽ có một ít súp gà trước chứ?

8. Bây giờ bạn có rảnh để chơi bóng bàn không?

Task 2: Fill in each blank in these invitation letters with a suitable expression provided in Task 1.

(Điền mỗi chồ trống ở những lá thư mời này với cụm từ thích hợp ở Bài tập 1.)

Hướng dẫn giải:

1.Would you like / Are you free

2.Would you like / Are you free; How about

3.Can you; Why don’t we? / Shall we

Tạm dịch:

1. Liên,
Có một vũ trường tại trường học của tôi từ 8:00 đến 10:00 vào đêm chủ nhật.
Bạn có muốn / Bạn có rảnh tham gia với chúng tôi không?
Hãy gọi cho tôi.
Chi

2. Gửi Mike,
Bạn có thích / Bạn có rảnh để tham gia trận đấu bóng đá vào chiều mai không? Tôi vừa có hai vé miễn phí.
Đi đến một câu lạc bộ sau đó thì thế nào?
David

3. Susan,
Chúng tôi vừa trở về từ London.
Bạn có thể đến ăn tối vào ngày thứ Bảy không? Jeremy và Lora cũng sẽ ở đó.
Tại sao chúng ta không / Chúng ta có nên dành thời gian bên nhau không?
Daisy và Tony

Task 3: Nam invites his friend - Lam. who is now living in a different town, to spend a weekend with him. Help Nam to write a letter, using the cues below.

(Nam mời một người bạn của anh - Lam, hiện đang sống ở một thành phố khác, đến nghỉ ngày cuối tuần với anh. Giúp Nam viết thơ mời, dùng từ gợi ý bên dưới.)

 

Hướng dẫn giải:

Dear Lam,

We haven’t met each other since you moved. I miss you a lot.

We are both going to have some days-off between two terms soon. If you haven’t made any other plan, why don’t we spend a weekend together?

Do you feel like visiting the forest near my grandfather’s house again? It looks quite different now because very many young trees have been planted at the last Tree-planting Festivals.

Do come if you find it possible and I’ll make all the preparations then.

Give my love to your parents.

Your friend,

Nam

Tạm dịch: 

Gửi Lâm,

Chúng ta đã không gặp nhau kể từ khi bạn chuyển đi. Tôi nhớ bạn rất nhiều.

Cả hai chúng ta sẽ có một số ngày nghỉ giữa hai kỳ. Nếu bạn chưa thực hiện bất kỳ kế hoạch nào khác, tại sao chúng ta không cùng nhau trải qua một ngày cuối tuần?

Bạn có muốn ghé thăm khu rừng gần nhà của ông tôi lần nữa không? Nó trông khá khác bởi vì rất nhiều cây non đã được trồng tại Lễ hội trồng cây.

Hãy đến nếu bạn thấy có thể và tôi sẽ thực hiện tất cả các chuẩn bị sau đó.

Gửi tình yêu của tôi tới cha mẹ của bạn.

Bạn của bạn,

Nam

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Language focus - Unit 10 trang 110 SGK Tiếng Anh 10 Language focus - Unit 10 trang 110 SGK Tiếng Anh 10

Exercise 1: Choose the right form of the verbs in brackets. (Chọn dạng đúng cửa động từ trong ngoặc.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 10 trang 107 SGK Tiếng Anh 10 Listening - Unit 10 trang 107 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Listen and number the events in the order you hear. (Nghe và đánh số những sự kiện theo thứ tự em nghe.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 10 trang 106 SGK Tiếng Anh 10 Speaking - Unit 10 trang 106 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below.

Xem chi tiết
Reading - Unit 10 trang 104 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 10 trang 104 SGK Tiếng Anh 10

Look at the pictures, and then answer the questions. (Nhìn vào các hình, và sau đó trả lời các câu hỏi).

Xem chi tiết
Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10 Reading - Unit 8 trang 82 SGK Tiếng Anh 10

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và thảo luận câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 7 trang 78 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below. (Đọc những lợi ích và bất lợi của truyền hình dưới đây.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10 Writing - Unit 8 trang 87 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thu cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 8 trang 88 Tiếng Anh 10 Language Focus - Unit 8 trang 88 Tiếng Anh 10

Exercise 1: Report these sentences, using the verbs suggested. (Tường thuật những câu này, dùng động từ đề nghị.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng