Writing - Unit 10 trang 109 SGK Tiếng Anh 10


Task 1: Write out the sentences by matching the first half in A with the most suitable half in B.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1Write out the sentences by matching the first half in A with the most suitable half in B. 

(Viết câu bằng cách ghép nửa câu ở A với nửa câu thích hợp ở B.)

A

B

1. Let’s

2. Why don't you

3. Would you like

4. Do you feel like

5. Can you

6. How about

7. Shall we

8. Are you free

a. to have a cold drink?

b. to play table tennis now?

c. try the cake I have just made.

d. going to the cinema tonight?

e. have some chicken soup first?

f. join us in this trip?

g. taking a walk for a while?

h. sing us a Vietnamese song?

Lời giải chi tiết:

1. c                 2. f / h               3. a                 4. g/d

5.h/f               6. d/g                 7. e                 8. b

Tạm dịch:

1. Hãy thử bánh tôi vừa mới làm.

2. Tại sao bạn không tham gia cùng chúng tôi trong chuyến đi này? / Tại sao bạn không hát cho chúng tôi một bài hát tiếng Việt?

3. Bạn có muốn uống nước lạnh không?

4. Bạn có cảm thấy thích đi dạo một lúc không? / Bạn có cảm thấy thích đi xem phim tối nay không?

5. Bạn có thể hát cho chúng tôi một bài hát tiếng Việt không? / Bạn có thể tham gia với chúng tôi trong chuyến đi này không?

6. Đ xem phim tối nay thì sao? / Đi bộ một lúc thì sao?

7. Chúng ta sẽ có một ít súp gà trước chứ?

8. Bây giờ bạn có rảnh để chơi bóng bàn không?

Task 2

Task 2Fill in each blank in these invitation letters with a suitable expression provided in Task 1.

(Điền mỗi chồ trống ở những lá thư mời này với cụm từ thích hợp ở Bài tập 1.)

Lời giải chi tiết:

1.Would you like / Are you free

2.Would you like / Are you free; How about

3.Can you; Why don’t we? / Shall we

Tạm dịch:

1. Liên,
Có một vũ trường tại trường học của tôi từ 8:00 đến 10:00 vào đêm chủ nhật.
Bạn có muốn / Bạn có rảnh tham gia với chúng tôi không?
Hãy gọi cho tôi.
Chi

2. Gửi Mike,
Bạn có thích / Bạn có rảnh để tham gia trận đấu bóng đá vào chiều mai không? Tôi vừa có hai vé miễn phí.
Đi đến một câu lạc bộ sau đó thì thế nào?
David

3. Susan,
Chúng tôi vừa trở về từ London.
Bạn có thể đến ăn tối vào ngày thứ Bảy không? Jeremy và Lora cũng sẽ ở đó.
Tại sao chúng ta không / Chúng ta có nên dành thời gian bên nhau không?
Daisy và Tony

Task 3

Task 3: Nam invites his friend - Lam. who is now living in a different town, to spend a weekend with him. Help Nam to write a letter, using the cues below.

(Nam mời một người bạn của anh - Lam, hiện đang sống ở một thành phố khác, đến nghỉ ngày cuối tuần với anh. Giúp Nam viết thơ mời, dùng từ gợi ý bên dưới.)

 

Lời giải chi tiết:

Dear Lam,

We haven’t met each other since you moved. I miss you a lot.

We are both going to have some days-off between two terms soon. If you haven’t made any other plan, why don’t we spend a weekend together?

Do you feel like visiting the forest near my grandfather’s house again? It looks quite different now because very many young trees have been planted at the last Tree-planting Festivals.

Do come if you find it possible and I’ll make all the preparations then.

Give my love to your parents.

Your friend,

Nam

Tạm dịch: 

Gửi Lâm,

Chúng ta đã không gặp nhau kể từ khi bạn chuyển đi. Tôi nhớ bạn rất nhiều.

Cả hai chúng ta sẽ có một số ngày nghỉ giữa hai kỳ. Nếu bạn chưa thực hiện bất kỳ kế hoạch nào khác, tại sao chúng ta không cùng nhau trải qua một ngày cuối tuần?

Bạn có muốn ghé thăm khu rừng gần nhà của ông tôi lần nữa không? Nó trông khá khác bởi vì rất nhiều cây non đã được trồng tại Lễ hội trồng cây.

Hãy đến nếu bạn thấy có thể và tôi sẽ thực hiện tất cả các chuẩn bị sau đó.

Gửi tình yêu của tôi tới cha mẹ của bạn.

Bạn của bạn,

Nam

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 121 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí