Tiếng Anh lớp 6 Mới

Unit 5: Natural wonders of the world - Kì quan thiên nh..

Vocabulary - Từ vựng - Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.4 trên 111 phiếu

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

UNIT 5. NATURAL WONDERS OF THE WORLD

Kỳ quan thiên nhiên thế giới

- plaster /ˈplæs·tər/ (n): miếng băng dán

- walking boots /ˈwɑː.kɪŋ buts/ (n): giày ống đi bộ

- painkiller /ˈpeɪnˌkɪl·ər/ (n): thuốc giảm đau

- sun cream /ˈsʌn ˌkriːm/ (n): kem chống nắng

- scissor /ˈsɪz.ər/ (n): cái kéo

- sleeping bag /ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/ (n): túi ngủ

- backpack /ˈbækˌpæk/ (n): ba lô

- compass /ˈkʌm·pəs/ (n) la bàn

- desert /dɪˈzɜrt/ (n) sa mạc

- mountain /ˈmɑʊn·tən/ (n): núi

- lake /leɪk/ (n): hồ nước

- river /ˈrɪv·ər/ (n): sông

- forest /ˈfɔr·əst/ (n): rừng

- waterfall /ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/ (n): thác nước

- Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ (n): châu Nam cực

- boat /boʊt/ (n): con thuyền

- boot /buːt/ (n): giày ủng

- cave /keɪv(n): hang động

- cuisine /kwɪˈziːn/ (n): kỹ thuật nấu ăn, nghệ thuật ẩm thực

- diverse /ˈdɑɪ·vɜrs(adj): đa dạng

- essential /ɪˈsen·ʃəl(adj): rất cần thiết

- island /ˈaɪ.lənd(n): hòn đảo

- rock /rɑk(n): hòn đá, phiến đá

- thrilling /ˈθrɪl·ɪŋ(adj) (gây): hồi hộp

- torch /tɔrtʃ(n): đèn pin

- travel agent’s /ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/(n) công ty du lịch

- valley /ˈvæl·i(n): thung lũng

- windsurfing /ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/ (n): môn thể thao lướt ván buồm

- wonder /ˈwʌn·dər/ (n): kỳ quan

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Getting Started - trang 48 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 48 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết trong phần Getting Started - trang 48 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A Closer Look 1 - trang 50 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới A Closer Look 1 - trang 50 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới

Các bài tập và lý thuyết ở trong phần A closer look 1 - trang 50 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A Closer Look 2 - trang 51 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới A Closer Look 2 - trang 51 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới

Bài tập và lý thuyết ở trong phần A closer look 2 - trang 51 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - trang 53 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới Communication - trang 53 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết trong phần Communication - trang 53 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back -  trang 14 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 14 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Looking back - trang 14 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Closer Look 2 - trang 19 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Closer Look 2 - trang 19 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 2 - trang 19 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Closer Look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Closer Look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay