Skills 1 - trang 44 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới


Look at the picture and discuss with a partner.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5


Bình chọn:
4.4 trên 870 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài