Tiếng Anh lớp 6 Mới

Unit 10: Our houses in the future - Ngôi nhà trong tươn..

Skills 1 - trang 44 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.3 trên 636 phiếu

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 1 - trang 44 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look at the picture and discuss with a partner.

(Nhìn vào hình và thảo luận với một người bạn.)

Hướng dẫn giải:

1. It’s a villa./ It’s a hi-tech house.

Tạm dịch: 

 Bạn nghĩ nó là loại nhà nào?

Nó là biệt thự. / Nó là nhà công nghệ cao.

2. On the ocean.

Tạm dịch:  Bạn nghĩ là nhà nằm ở đâu?

3. A helicopter, garden, trees, swimming pool,...

Tạm dịch: 

Bạn thấy gì quanh nhà?

Chiếc trực thăng, vườn, cây, hồ bơi,...

4. Robots in the kitchen, a TV, a computer, a hi-fi stereo,... in the living room. 

Tạm dịch: 

Bạn thấy gì trong nhà?

Những con rô-bốt trong nhà bếp, chiếc ti vi, máy vi tính, dàn âm thanh hi-fi,... trong phòng khách.

Bài 2

Task 2. Quickly read the text. Check your ideas from 1.

(Đọc nhanh bài đọc. Kiểm tra những ý của em từ phần 1.)

Bài 3

Task 3. Read the text and match the phrases in A with the correct ones in B.

(Đọc bài đọc và nối những cụm từ trong phần A với những cụm từ đúng trong phần B.)

Hướng dẫn giải:

1. a, c, e, h

2. b, d, f, g

Tạm dịch:

Ngôi nhà trong tương lai của tôi sẽ nằm ở đại dương. Nó sẽ được bao quanh bởi những cây cao và biển xanh. Sẽ có một hồ bơi phía trước và một khu vườn hoa lớn phía sau nhà. Sẽ có một trực thăng trên mái nhà để tôi có thể đi đến trường.

Ngôi nhà trong tương lai sẽ dùng năng lượng mặt trời. Sẽ có vài người máy trong nhà. Chúng sẽ giúp tôi làm việc nhà, như là: lau sàn, nấu cơm, giặt quần áo, tưới hoa và cho chó mèo ăn.

Tôi sẽ có một ti vi siêu thông minh trong nhà. Nó sẽ giúp tôi lướt mạng, gửi và nhận email, và liên hệ với bạn bè tôi trên những hành tinh khác. Nó cũng sẽ giúp tôi đặt thức ăn từ siêu thị.

1. Ngôi nhà sẽ có người máy để:

a. lau sàn nhà;

c. giặt quần áo;

e. nấu ăn;

h. tưới hoa

2. Ngôi nhà sẽ có một ti vi siêu thông minh để:

b. liên hệ với bạn bè;

d. đặt thức ăn từ siêu thị;

f. gửi và nhận mail;

g. lướt mạng

Bài 4

Task 4. Read the passage again and answer the questions.

(Đọc đoạn văn lại và trả lời câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. On the ocean.

Tạm dịch: 

Ngôi nhà nằm ở đâu?

Ở đại dương.

2. The swimming pool and garden are in front of the house. The trees are behind the house. 

Tạm dịch: 

Cái gì sẽ ở trước và sau nhà?

Hồ bơi và vườn ở phía trước nhà. Cây cối ở phía sau nhà.

3. No, it won’t.

Tạm dịch: 

Ngôi nhà có năng lượng gió không?

Không.

4. They will do the housework (clean the floor, cook the meals, wash the clothes, water the flowers and feed the dogs and cats). 

Tạm dịch: Người máy sẽ làm gì?

Chúng sẽ làm việc nhà (lau sàn nhà, nấu ăn, giặt quần áo, tưới cây và cho chó mèo ăn).

Bài 5

Task 5. Work in pairs. On a piece of paper, draw your future house (don't show your partner Describe your house to your partner. Your partner will draw the house you describe.

(Làm việc theo cặp. Trên một mảnh giấy, vẽ ngôi nhà tương lai của em (đừng cho bạn em biết). Miêu tả nhà của em cho người bạn học và người bạn học sẽ vẽ ngôi nhà em miêu tả.)

Example:

My house will be on the Moon. It will be large and comfortable.

Tạm dịch:

Ví dụ:

Nhà tôi sẽ ở trên Mặt trăng. Nó sẽ lớn và thoải mái.

Bài 6

Task 6. Work in groups. Draw the appliances in your future bedroom then talk about them to the group.

(Làm việc theo nhóm. Vẽ những thiết bị trong phòng khách tương lai sau đó nói về chúng cho nhóm của em.)

Example:

I will have a smart phone to talk to my friends on other planets.

Tạm dịch:

Ví dụ:

Tôi sẽ có điện thoại thông minh để nói chuyện với bạn bè tôi trên những hành tinh khác. 

Loigiaihay.com


Các bài liên quan:

Skills 2 - trang 45 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 2 - trang 45 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 45 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - trang 46 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 46 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết trong phần Looking back - trang 46 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Project - trang 47 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới Project - trang 47 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Project - trang 47 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - trang 43 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới Communication - trang 43 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Communication - trang 43 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back -  trang 14 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 14 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Looking back - trang 14 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 - trang 13 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 2 - trang 13 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 13 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Closer Look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Closer Look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay