Tiếng Anh lớp 6 Mới

Unit 5: Natural wonders of the world - Kì quan thiên nh..

Looking back - trang 56 Unit 5 SGK tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.4 trên 594 phiếu

Tổng hợp bài tập và lý thuyết trong phần Looking back - trang 56 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1    Label the things in nature you can see in this picture.

(Đặt tên những thứ trong tự nhiên mà em có thể thấy trong các bức tranh sau.)

Đáp án: 

1. mountain      

2. waterfall      

3. forest      

4. cave    

5. desert

6. lake          

7. beach        

8. island    

9. valley

Bài 2

Task 2    Write the words.

(Viết các từ)

Đáp án: 

1. scissors        

2. sleeping bag        

3. compass       

4. flash-light/ torch

5. pain killers      

6. plaster

Bài 3

Task 3. Fill the gaps in the following sentences.

(Điền vào chỗ trông trong những câu sau.)

Đáp án: 

1. hottest  

Tạm dịch:Nó là sa mạc nóng nhất trên thế giới.

     

2. longest    

Tạm dịch: Mekong là con sông dài nhất Việt Nam.

   

3. highest      

Tạm dịch:Phan Xi Păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam.

 

4. largest      

Tạm dịch:Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam.

 

5. best

Tạm dịch:Chuyến đi tàu là trải nghiệm hay nhất trong cuộc đời tôi.

Bài 4

Task 4. Match the name of a natural wonder in column A with a word/phrase in column B. 1 is an example.

(Nối tên của một kỳ quan thiên nhiên trong cột A với một từ cụm từ trong cột B.)

Đáp án: 

A

B

Your answer

1. Everest

a. bay

1 - d

2. Loch Lomond

b. desert

2 -  c

3. Ha Long

c. freshwater lake

3 - a

4. Ayers

d. mountain

4 - e

5. The Sahara

e. rock

5 - b

Bài 5

Task 5     Work in pairs and practise the conversation below. Discuss all the natural wonders in 4 and any related information you know.

(Làm việc theo cặp và thực hành bài đàm thoại sau. Bàn luận về tất cả những kỳ quan thiên nhiên trong phần 4 và bất kỳ thông tin liên quan nào mà các em biết.)

A: What is Everest?

B: I think it is the highest mountain in the world.

A: What is Loch Lomond?

B: I don't know. Do you know it?

A: Yes. It is the largest freshwater lake in Great Britain, (or: No, I don't).

Tạm dịch:

A: Everest là gì?

B: Tôi nghĩ nó là ngọn núi cao nhất trên thế giới.

A: Loch Lomond là gi?

B: Tôi không biết. Bạn có biết không?

A: Có. Nó là hồ nước ngọt lớn nhất ở nước Anh.

 

Bài 6

Task 6     Complete the dialogue.

(Hoàn thành bài đàm thoại sau.)

Đáp án: 

(1) must

(2) must

(3) must

(4) must

Tạm dịch:

A: Thật nguy hiểm khi đi bộ đường dài ở đây. Bạn cần phải nói cho ai đó biết nơi bạn sẽ đi.

B: Vâng. Và phải mặc áo ấm. Ở đó lạnh lắm.

A: Đúng, và bạn phải mang theo điện thoại di động. Nó rất quan trọng.

B: Vâng, và tôi phải mang tất cả những thứ cần thiết theo bên mình.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng