Skills 1 - Unit 2. My House - Tiếng Anh 6 - Global Success

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Skills 1 - Unit 2. My House - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Reading

A room at the Crazy House, Da Lat

(Đọc: Một căn phòng trong nhà khách kỳ quái, Đà Lạt)

1. Look at the text. Answer the questions.

(Nhìn văn bản. Trả lời những câu hỏi.)

1. Is it an email or a letter?

(Đây là thư điện tử hay thư tay?)

2. What is the text about?

(Nội dung nói về cái gì?)

New message

To: phong@webmail.com; mi@webmail.com

Subject: A room at the Crazy House Hotel

Hi Phong and Mi,

How are you? I'm in Da Lat with my parents. We're staying at the Crazy House Hotel. Wow! It really is crazy. There are ten rooms in the hotel. There's a Kangaroo Room, an Eagle Room, and even an Ant Room. I'm staying in the Tiger Room. It's called the Tiger Room because there's a big tiger on the wall. The tiger is between the bathroom door and the window. The bed is next to the window, but the window is a strange shape. I put my bag under the bed. There's a lamp, a wardrobe and a desk. You should stay here when you visit Da Lat. It's great.

See you soon!

Nick

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch email:

Tin nhắn mới

Tới: phong@webmail.com; mi@webmail.com

Chủ đề: Một căn phòng tại khách sạn Crazy House

Chào Phong và Mi!

Các bạn khỏe không? Mình đang ở Đà Lạt với bố mẹ. Chúng mình đang ở khách sạn Crazy House. À! Nó thực sự là kỳ quái. Có mười phòng trong khách sạn. Có Phòng Kangaroo, Phòng Đại bàng và thậm chí là Phòng Kiến. Mình đang ở trong Phòng Hổ. Nó được gọi là Phòng Hổ vì có một con hổ lớn trên tường. Con hổ ở giữa cửa phòng tắm và cửa sổ. Giường cạnh cửa sổ, nhưng cửa sổ có hình dạng  kỳ lạ lắm. Mình để túi dưới gầm giường. Có một cái đèn, một tủ quần áo và một bàn có ngăn kéo. Bạn nên ở đây khi đến tham quan Đà Lạt. Thật tuyệt vời.

Sớm gặp lại các bạn nhé!

Nick

Lời giải chi tiết:

1. It's an email.

(Đây là thư điện tử.)

2. The text about the Crazy House hotel.

(Nội dung thư về khách sạn Crazy House.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời câu hỏi.)

1 Who is Nick in Da Lat with?

(Nick đang ở Đà Lạt với ai?)

2. How many rooms are there in the hotel?

(Khách sạn có bao nhiêu phòng?)

3. Why is the room called the Tiger Room?

(Tại sao phòng này được gọi là Phòng con Hổ?)

4. Where is Nick's bag?

(Túi của Nick ở đâu?)

Lời giải chi tiết:

1. Nick is in Da Lat with his parents.

(Nick đang ở Đà Lạt với bố mẹ của bạn ấy.)

2. There are ten rooms in the hotel.

(Khách sạn có 10 phòng.)

3. Because there's a big Tiger on the wall.

(Bởi vì có một con hổ lớn trên tường.)

4. It's under the bed.

(Nó ở dưới gầm giường.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Circle the things in the Tiger Room.

(Khoanh chọn các món đồ có trong phòng con Hổ.)

a window            a wardrobe

a cooker              a cupboard

a shelf                 a lamp

a desk                  a tiger

Phương pháp giải:

- a window: cửa sổ

- a cooker: bếp

- a shelf: giá/ kệ

- a desk: bàn (có ngăn kéo)

- a wardrobe: tủ quần áo

- a cupboard: tủ bát/ chén

- a lamp: đèn

- a tiger: con hổ

Lời giải chi tiết:

a window, a wardrobe, a lamp, a desk, a tiger

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Speaking

4. Create a new room for the hotel. Draw a plan for the room.

(Sáng tạo một căn phòng cho khách sạn này. Vẽ phác thảo cho căn phòng.)

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Show your plan to your partner and describe it.

(Cho bạn em xem bản phác thảo và mô tả nó.)

Example:

This is the Shark Room. There's a big shark at the door. There's a table and a sofa in the middle of the room.

(Ví dụ: Đây là phòng Cá Mập. Có con cá mập to ở cửa. Có một cái bàn và ghế sô-pha ở giữa phòng.)

Lời giải chi tiết:

This is the Bluebird room. The room is like a nest for birds. There is a big fake tree in this room. There is a sofa and a TV in the middle of the room.

(Đây là phòng Chim Xanh. Căn phòng trông như cái tổ chim. Có một cái cây giả trong phòng. Có một ghế sô-pha và tivi ở giữa phòng.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 


Bình chọn:
4.6 trên 1081 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí