Tiếng Anh lớp 6 Mới Unit 4: My neighbourhood - Hàng xóm của tôi

Getting Started - trang 38 Unit 4 SGK tiếng Anh 6 mới


Làm việc theo cặp. Chỉ hướng cho bạn đến một nơi trên bản đồ và họ sẽ cố gắng đoán. Sau đó đổi vai.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

GETTING STARTED

Bài 1

Task 1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

Lost in the old town!

Phong: Wow! We're in Hoi An. I'm so excited!

Nick: Me too.

Khang: Yes. It's so historic!

Phong: So, where shall we go first?

Nick: Let's go to 'Chua Cau'.

Phong: Well, the map says Tan Ky House is nearer. Shall we go there first?

Nick & Khang: OK, sure.

Phong: Shall we go by bicycle?

Nick: No, let's walk there.

Phong: Hmm, OK. First cross the road, turn right and then go straight.

Nick: OK, let's go

Phong: Wait.

Khang: What's up, Phong?

Phong: Where are we now? I think we're lost!

Nick: Oh no! Look, there's a girl. Let's ask her.

Phong: Excuse me? We're lost! Can you tell us the way to Tan Ky House?

Girl: Tan Ky House? Keep straight, then turn right. But it's quicker to turn right here, then turn left.

Phong: Thank you so much.

Girl: My pleasure.

Phong: Nick, let's hurry.

 

a. Read and put the actions in order.

(Đọc và sắp xếp những hành động theo thứ tự.)

1. The girl gives directions.

2. Nick, Khang and Phong arrive in Hoi An.

3. Nick, Khang and Phong decide to go to Tan Ky House.

4. Nick, Khang and Phong get lost.

5. Phong looks at the map.

6. Nick, Khang and Phong walk quickly to Tan Ky House.

b.   Making suggestions. Put the words in the correct order.

(Đưa ra lời đề nghị. sắp xếp các từ theo trật tự đúng.)

1. a. we/shall/go/Where/first/?

    b. to 'Chua Cau'/go/Let's/.

2. a. we/Shall/go/there/first/?

    b. sure/OK/.

3. a. by bicycle/we/Shall/go/?

    b. let's walk/No,/there/.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Phong: Woa, chúng ta đang ở Hội An. Mình thật là phấn khích.

Nick: Mình cũng vậy.

Khang: Đúng, nó thật là mang tính lịch sử.

Phong: Vậy đầu tiên chúng ta đi đâu nào?

Nick: Hãy đi đến “Chùa Cầu” đi.

Phong: À, bản đồ chỉ rằng Nhà Tân Kỳ gần hơn đấy. Chúng ta đến đó trước nhé?

Nick & Khang: Được thôi

Phong: Chúng ta đi bằng xe đạp phải không?

Nick: Không, chúng ta hãy đi bộ đến đó.

Phong: Ừm, được thôi. Đầu tiên băng qua đường, sau đó rẽ phải, sau đó đi thẳng.

Nick: Được, đi nào.

Phong: Chờ đã.

Khang: Chuyện gì vậy Phong?

Phong: Chúng ta đang ở đâu vậy? Tớ nghĩ chúng ta bị lạc rồi đó. 

Nick: Ồ không, nhìn kìa, có một cô gái. Hãy hỏi cô ấy.

Phong: Xin lỗi, chúng tôi bị lạc. Bạn có thể chỉ chúng tôi đường đến Tân Kỳ không?

Cô gái: Nhà Tân Kỳ à? Đi thẳng sau đó rẽ phải. Nhưng sẽ nhanh hơn nếu rẽ phải ở đây, sau đó rẽ trái.

Phong: Cảm ơn rất nhiều.

Cô gái: Không có gì.

Phong: Nick, nhanh lên nào. 

Lời giải chi tiết:

a)

Thứ tự đúng: 2 - 5 - 3 - 4 - 1 - 6

2. Nick, Khang and Phong arrive in Hoi An.

(Nick, Khang và Phong đến Hội An.)

5. Phong looks at the map.

(Phong nhìn vào bản đồ.)

3. Nick, Khang and Phong decide to go to Tan Ky House.

(Nick, Khang, Phong quyết định đi đến Nhà Tân Kỳ.)

4. Nick, Khang and Phong get lost.

(Nick, Khang, Phong bị lạc.)

1. The girl gives directions.

(Cô gái chỉ đường cho họ.)

6. Nick, Khang and Phong walk quickly to Tan Ky House.

 (Nick, Khang, Phong nhanh chóng đi bộ đến Nhà Tân Kỳ.)

b)

1.

a. Where shall we go first? (Chúng ta đi đâu đầu tiên nào?)

b. Let’s go to ‘Chua Cau’. (Chúng ta hãy đến “Chùa cầu” đi.)

2.

a. Shall we go there first? (Chúng ta đến đó đầu tiên phải không?)

b. OK, sure. (Đúng vậy.)

3.

a. Shall we go by bicycle? (Chúng ta sẽ đi bằng xe đạp phải không?)

b. No, let’s walk there. (Không, chúng ta hãy đi bộ.)


Bài 2

Task 2   Work in pairs. Role-play making suggestions.

(Làm việc theo cặp. Đóng vai đưa ra lời đề nghị.)

Lời giải chi tiết:

Example 1.

 

A: What shall we do this afternoon? 

B: Shall we play football?

A: Oh, sure.

Example 2.

A: What shall we do this evening?

B: Shall we go to the cinema?

A: No, let's go out and have an ice cream. 

Tạm dịch:

Ví dụ 1.

A: Chúng ta sẽ làm gì chiều nay?

B: Chúng ta chơi bóng đá đi?

A: Ồ được thôi.

Ví dụ 2.

A: Tối nay chúng ta sẽ làm gì?

B: Chúng ta đi xem phim đi?

A: Không, hãy cùng ra ngoài và ăn kem đi. 

Bài 3

Task 3.  Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words.

(Nối những nơi bên dưới với những bức hình. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.)

A. statue

B. railway station

C. memorial

D. temple

E. square

F. cathedral

G. art gallery

H. palace

Lời giải chi tiết:

1 – F. statue (bức tượng)

2 - G. railway station (nhà ga xe lửa)

3 – D. memorial (đài tưởng niệm)

4 – H. temple (ngôi đền)

5 – A. square (quảng trường)

6 – C. cathedral (nhà thờ)

7 – E. art gallery (triển lãm nghệ thuật)

8 – B. palace (cung điện)

Bài 4

Task 4. Think about where you live. Work in pairs. Ask and answer questions about it.

(Nghĩ về nơi mà bạn sống. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về nó.)

Example:

A: Is there a theatre in your neighbourhood?

B: Yes, there is./No, there isn't.

Tạm dịch:

A: Có một nhà hát trong xóm bạn phải không?

B: Có/ Không. 

Lời giải chi tiết:

A : Is there a cinema in your neighborhood?

B : No, there isn’t. My neighborhood is in outskirt, there have many fields.

A : It’t so interesting.

B : Sure. Do you want to visit my home next weekend?

A : Yes. How far is it from our school to your house?

B : It’s about 5 kilometres.

Tạm dịch:

A: Có rạp chiếu phim nào trong khu phố của bạn không?

B: Không có. Khu phố tôi ở ngoại thành, có nhiều ruộng.

A: Không thú vị lắm nhỉ.

B: Dĩ nhiên rồi. Bạn có muốn đến thăm nhà tôi vào cuối tuần tới không?

A: Vâng. Từ trường chúng mình đến nhà bạn bao xa?

B: Khoảng 5 km.

Bài 5

Task 5. Match the instructions in the box with the pictures.

(Nối những hướng dẫn trong khung với hình cho phù hợp.)

Lời giải chi tiết:

a - 3.   Go straight on (Đi thẳng.)

b - 1.   Turn left at traffic lights (Rẽ trái ở đèn giao thông.)

c - 6.   Go past the bus stop (Băng qua trạm xe buýt.)

d - 5.   Take the first turning on the left (Rẽ trái ở chỗ rẽ đầu tiên.)

e - 4.   Go to the end of the road (Đi đến cuối đường.)

f - 2.   Go along the Street (Đi dọc theo con đường.)

g - 7.   Cross the Street (Băng qua đường. )

Bài 6

Task 6. Game

Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and they try to guess. Then swap.

(Trò chơi. Làm việc theo cặp. Chỉ hướng cho bạn đến một nơi trên bản đồ và họ sẽ cố gắng đoán. Sau đó đổi vai.)

Phương pháp giải:

Example:

A: Go straight. Take the second turning on the left. It's on your right.

B: Is that the art gallery?

A: Yes, it is./No, try again.

Tạm dịch:

A: Đi thẳng. Rẽ trái ở ngã tư thứ hai. Nó nằm bên tay phải.

B: Đó là phòng triển lãm nghệ thuật phải không?

A: Vâng, đúng. / Không, thử đoán lại nhé.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 791 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài