Skills 1 - trang 64 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới


Find the following words/phrases in the text below. What do they mean?

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

Lời giải chi tiết:

 
 

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5


Bình chọn:
4.5 trên 330 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài