Skills 1 - trang 54 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết phần Skills 1 - trang 54 Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5

Từ vựng

- recycling bin: thùng rác tái chế

- refillable (adj): có thể làm đầy lại được

- water bottle: chai nước

- charity (n): từ thiện

- throw away: vứt đi

- swap (v): trao đổi

- turn off: tắt

- litter (v): xả rác

- indiscriminately (adv): bừa bãi

- conserve (v): bảo vệ, bảo tồn 

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 777 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài