A Closer Look 1 - trang 28 Unit 9 SGK tiếng Anh 6 mới


Match the words in A with their opposites in B. Some words may have more than one opposite.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

 

 

Lời giải chi tiết:

 
 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5

Lời giải chi tiết:

 

 

Bình chọn:
4.4 trên 1152 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài