Tiếng Anh lớp 6 Mới

Unit 10: Our houses in the future - Ngôi nhà trong tươn..

A Closer Look 2 - trang 41 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.4 trên 514 phiếu

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 2 - trang 41 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Complete the conversation with will or won't.

(Hoàn thành bài đàm thoại với “will” hoặc “won’t”.)

Hướng dẫn giải:

(1) will

(2) won’t    

(3) will

(4) will

(5) will

(6) will

(7) will         

(8) won’t

(9) will

(10) won’t

Tạm dịch:

Tom: Giáo sư Lin, em có thể hỏi một câu hỏi không? Xe hơi trong tương lai sẽ chạy bằng điện phải không ạ?

Giáo sư Lin: Không. Có thể nó sẽ sử dụng nước để chạy.

Tom: Nghe thú vị thật! Xe hơi trong tương lai sẽ khác theo những cách nào?

Giáo sư Lin: Thay vi dùng chìa khóa, chúng ta sẽ có chiếc thẻ đặc biệt để khởi động động cơ. Thẻ sẽ mở cửa. Chúng sẽ điều khiển nhiệt độ, nhưng chúng không lái xe nhé.

Tom: Vậy chiếc xe hơi sẽ là bao nhiêu tiền?

Giáo sư Lin: Thầy không biết, nhưng nó sẽ không rẻ đâu.

Bài 2

Task 2.  Match the verbs in A with the nouns in B.

(Nối những động từ trong phần A với những danh từ trong phần B.)

 
Hướng dẫn giải:

1  - D

Tạm dịch: làm việc nhà 

2  - F

Tạm dịch: lau sàn nhà

3  - A

Tạm dịch: nấu một bữa ăn

4  - G

Tạm dịch: giặt quần áo

5  - B

Tạm dịch: nước hoa

6  - H

Tạm dịch:  lướt Internet

7  - E 

Tạm dịch: gửi và nhận email

8  - C

Tạm dịch: chăm sóc trẻ em

Bài 3

Task 3. What will appliances do in the future? What won't they do? Using the phrases in 2, tell your partner about them.

(Những thiết bị sẽ làm được gì trong tương lai? Và chúng sẽ không làm được gì? Sử dụng những cụm từ trong phần 2, nóỉ với bạn học của em về chúng.)

Example:

Robots will cook meals.

Robots won't take care of children.

Tạm dịch:

Ví dụ:

Người máy sẽ nấu ăn.

Người máy sẽ không chăm sóc trẻ em

Bài 4

Task 4. Listen and read the two poems. Then, decide whether the statements below are T (True) or F (False).
(Nghe và đọc hai bài thơ. Sau đó, quyết định xem các câu bên dưới đúng ghi (T) hay sai ghi (F).)

Click tại đây để nghe:

 


 

Hướng dẫn giải:

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

6. F

Tạm dịch:

Trong tương lai

Chúng ta có thể sông cùng người máy

Chúng có thể lau dọn nhà cửa

Chúng có thể giặt quần áo

Chúng có thể không nói chuyện được với chúng ta.

Jenny, 13 tuổi

Trong tương lai

Chúng ta có thể đi nghỉ mát ở Mặt trăng

Chúng ta có thể ở đó trong một thời gian dài.

Chúng ta có thể vui vẻ

Chúng ra có thể về nhà sớm

Henry, 14 tuổi

1. Jenny nghĩ rằng chúng ta có thể sông với người máy. 

2. Henry nghĩ rằng chúng ta có thể đi du lịch đến Mặt Trăng. 

3. Jenny nghĩ rằng người máy không thể lau dọn nhà cửa được. 

4. Henry nghĩ rằng anh ấy sẽ ở trên Mặt Trăng một thời gian ngắn. 

5. Jenny nghĩ rằng người máy sẽ giúp chúng ta làm việc nhà.

6. Henry nghĩ rằng chúng ta không thể sống vui vẻ trên Mặt Trăng. 

Bài 5

Task 5. Work in groups. Think about what you might do or have in the future. Share your ideas with your classmates.

(Làm việc theo nhóm. Nghĩ vể việc em sẽ có thể làm hoặc làm trong tương lai. Chia sẻ ý kiến của em với lớp.)

Example:

I might have a smart phone to surf the Internet.

Tạm dịch:

Ví dụ:

Tôi sẽ có một điện thoại thông minh để truy cập internet. 

Đáp án: 

In the future , I will not have to work at the office anymore, I will work at home and my computer will be connected with other people in my company.

      - We might not use light bulb .

      - We can go to the Moon and bring star back on the Earth

      - We can talk and live with aliens. 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Communication - trang 43 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới Communication - trang 43 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Communication - trang 43 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 - trang 44 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 1 - trang 44 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 1 - trang 44 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 - trang 45 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 2 - trang 45 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 45 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - trang 46 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 46 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết trong phần Looking back - trang 46 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back -  trang 14 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 14 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Looking back - trang 14 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 - trang 13 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 2 - trang 13 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 13 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Getting Started - trang 16 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Closer Look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Closer Look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay