Project - trang 25 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới


Vận dụng những kiến thức đã học để làm phần Project - trang 25 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

PROJECT

Bài 1

Task 1. Read the passage about the game 'Blind man's bluff'.

(Đọc đoạn văn về trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.)

What you need: A blindfold, an open space and 5 players or more.

Rules

1. Stand in a circle, pick one person to be the seeker. That person is blindfolded (or closes his/her eyes) and stands in the middle.

2. He/She has to try and touch the others. The other players should try to get as close as possible to the seeker without being caught.

3. When the seeker catches another player, he/she tries to guess who it is by touching that player's face and hair. If the seeker doesn't guess on the first try, other players can give hints.

4. When the seeker guesses the other's name, that person becomes the new seeker.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Bạn cần: một dây bịt mắt, không gian mở, 5 người chơi hoặc hơn.

Luật chơi

1. Đứng trong vòng tròn, chọn một người là người tìm kiếm. Người đó bị bịt mắt (hoặc nhắm mắt) và đứng ở giữa.

2. Anh ấy / cô ấy cố gắng và chạm vào người khác. Những người khác nên cố gắng lại gần người tìm mà không bị bắt.

3. Khi người tìm bắt được một người chơi khác, anh ấy / cô ấy cố gắng đoán là ai bằng cách chạm vào mặt và tóc của người chơi. Nếu người tìm không đoán được, những người chơi khác có thể đưa ra gợi ý.

4. Khi người tìm đoán được tên người chơi, người đó trở thành người tìm.

Bài 2

Task 2. Choose one of the following sports/games (or one of your own) and write about it.

(Chọn một trong những môn thể thao / trò chơỉ (hay một trò chơi của riêng em) và viết nó ra.)

- Tug of war (rope pulling)

- Skipping

- Marbles

Cues:

Name of the game:

How many players:

Equipment: (ball/bat/stick...)

Rules:

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

-   kéo dây thừng/ kéo co

-   nhảy dây

-   bắn bi

Gợi ý:

-  Tên của trò chơi

-   Bao nhiêu người chơi

-   Dụng cụ (bóng/ vợt/ gậy)

-   Luật chơi 

Lời giải chi tiết:

Skipping is a sport for an individual or a team. It is an easy game to prepare that you just need a long enough rope to play. To start, one or more participants jump over a rope swung so that it passes under their feet and over their heads. 

Tạm dịch:

Nhảy dây là môn thể thao cá nhân hoặc cho nhóm. Đó là môn thể thao dễ chuẩn bị bạn chỉ cần 1 sợi dây đủ dài. Khi bắt đầu, người chơi (1 hoặc nhiều người) cố gắng nhảy qua sợi dây để nó qua được chân và đầu.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 416 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài