Project - trang 25 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới


Vận dụng những kiến thức đã học để làm phần Project - trang 25 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3


Bình chọn:
4.5 trên 431 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài