Tiếng Anh lớp 6 Mới

Unit 6: Our Tet holiday - Ngày Tết của chúng tôi

A Closer Look 1 - trang 60 Unit 6 SGK tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.3 trên 470 phiếu

Tổng hợp bài tập và lý thuyết của phần A closer look 1 - trang 60 Unit 6 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat the words in the box.

(Nghe và lặp lại những từ trong khung.)

Click tại đây để nghe:


a. wish         

b. fireworks        

c. furniture        

d. present         

e. shopping       

f. tree

g. flower      

h. relative         

i. pagoda           

j. calendar        

k. special food

Tạm dịch:

a. ao ước, ước muốn   

b. pháo hoa

c. đồ nội thất   

d. quà

e. mua sắm   

f. cây

g. hoa                       

h. người thân, bà con họ hàng

i. chùa         

j. lịch

k. đặc sản, món ăn đặc biệt

Bài 2

Task 2       Work in groups. Label the pictures with the words in 1.

(Làm việc theo nhóm. Đặt tên những bức tranh với những từ trong phần 1 sao cho phù hợp.)

Đáp án: 

1 - b. fireworks             

2 - i. pagoda             

3 - d. present             

4 - j. calendar

5 - f. tree                     

6 - g. flower               

7 - h. relative             

8 - e. shopping

9  - k. special food       

10 - c. furniture           

11 - a. wish

Bài 3

Task 3. Match the verbs with the suitable nouns.

(Nối những động từ với danh từ thích hợp)

Đáp án: 

1. cook special food 

2. go to a pagoda 

3. give lucky money

4. visit relative 

5. clean furniture 

6. decorate our house 

7. plant trees 

8. make a wish 

9. hang a calendar 

10. watch fireworks 

11. do the shopping 

12. buy peach blossom 

Tạm dịch:

1. nấu một món ăn đặc biệt

2. đi chùa

3. cho tiền lì xì

4. thăm người thân

5. lau chùi đồ đạc

6. trang trí nhà của chúng tôi

7. trồng cây

8. ước một điều ước

9. treo một cuốn lịch

10. xem pháo hoa

11. mua sắm

12. mua hoa đào

Bài 4

Task 4     Write the phrases you have formed in 3. The first one is an example.

(Viết những cụm từ mà bạn đã tạo thành trong phần 3.)

 

Đáp án: 

1. make a wish

2. cook special food 

3. go to a pagoda 

4. decorate our house 

5. plant trees 

6. watch fireworks 

7. hang a calendar 

8. give lucky money 

9. do the shopping

10. visit relative 

11. buy peach blossom 

12. clean furniture 

Tạm dịch:

1. ước một điều ước

2. nấu một món ăn đặc biệt

3. đi chùa

4. trang trí nhà cửa chúng tôi

5. trồng cây

6. xem pháo hoa

7. treo một cuốn lịch

8. cho tiền lì xì

9. mua sắm

10. thăm người thân

11. mua hoa đào

12. lau chùi đồ đạc

Bài 5

Task 5. Listen and repeat the words.

(Nghe và lặp lại các từ sau.)

Click tại đây để nghe:


Đáp án: 

/ʃ/ /s/
   she, shopping, should, wish, rubbish.            

             

 celebrate, school, spring, blossoms, summer, rice, special.

   

Bài 6

Task 6. Listen to the sentences and tick (√) which  has /ʃ/ and which has /s/.

(Nghe các câu và chọn câu nào có /ʃ/ và câu nào có /s/.)

Click tại đây để nghe:


Đáp án: 

Tạm dịch:

 

 

/ʃ/

/s/

1. Chúng tôi về nhà vào mỗi mùa hè.

 

2. Chúng ta nên rời khỏi sớm.

 

3. Tôi sẽ ước một điều ước.

 

4. Tôi đứng thứ hai trong lớp.

 

5. Mẹ tôi đi mua sắm mỗi ngày.

 

6. Đây là một khu vườn nhỏ.

 

7. Mùa xuân đang đến.

 

Bài 7

Task 7. Listen and practise reading the short poem. Pay attention to the sounds /ʃ/ and /s/.
(Nghe và thực hành đọc bài thơ ngắn bằng tiếng Anh. Chú ý đến âm /s/ và /ʃ/.)
Click tại đây để nghe:


Tạm dịch:

Mùa xuân đang đến!

Tết đang đến!

Cô ấy bán hoa đào.

Má cô ấy bừng sáng.

Mắt cô ấy cười.

Nụ cười cô ấy ngại ngùng.

Cô ấy bán hoa đào.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng