Communication - trang 43 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Communication - trang 43 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

COMMUNICATION

Bài 1

Task 1. Game: THINGS WE MIGHT DO IN THE FUTURE

(Trò chơi: Những điều mà chúng ta có thể làm trong tương lai.)

a Write the following phrases on six small pieces of paper.

(Viết những cụm từ sau vào 6 mảnh giấy nhỏ.)

THINGS WE MIGHT DO IN THE FUTURE

go to school

go on holiday to the beach

take pictures with our cameras

watch new films in the cinema

have telephones at home

send postcards to friends

b, Play the game in groups following the instructions.

(Chơi trò chơi theo nhóm theo hướng dẫn sau.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

a) 

đi đến trường

chụp hình với máy ảnh của bạn

có điện thoại ở nhà

đi nghỉ mát ở biển

xem phim mới trong rạp phim

gửi bưu thiếp đến bạn bè

b)

Đặt 6 mảnh giấy úp mặt xuống. Lần lượt nhìn vào từng mảnh.

Đọc cụm từ trên nó. Tìm cụm từ thích hợp ở vòng tròn bên dưới.

Đặt câu về tương lai sử dụng won’t và might.

Câu đúng: +1 điểm Câu sai: - 1 điểm

Bài 2

Task 2. Class survey: HOMES IN THE FUTURE

(Khảo sát trong lớp: Nhà cửa trong tương lai)

a. Read the questions below. Tick (√) ‘Yes' or 'No'

(Đọc các câu hỏi bên dưới. Đánh dấu chọn vào mục “Yes” hoặc “No”.) 

 

Yes

No

Will you live in a hi-tech house?

 

 

Will your house be in space?

 

 

Will you have a lot of trees and flowers around your house?

 

 

Will you have a fridge that can cook your meals?

 

 

Will you have a robot that can look after your children?

 

 

Will you have a car to fly into space?

 

 

b. Work in pairs. Use the questions in a to interview your partner.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng những câu hỏi trong phần a để phỏng vấn bạn học.)

c. Tell the class about your interview.

(Nói cho lớp nghe về cuộc phỏng vấn của em.)

Lời giải chi tiết:

a) Tạm dịch:

 

Không

Bạn sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao phải không?

 

 

Nhà của bạn sẽ ở trong không gian phải không?

 

 

Bạn sẽ có nhiều cây và hoa quanh nhà phải không?

 

 

Bạn sẽ có tủ lạnh có thế nấu ăn cho bạn phải không?

 

 

Bạn sẽ có người máy chăm sóc con của bạn?

 

 

Bạn sẽ có một chiếc xe hơi để bay vào không gian phải không?

 

 

b)

You: Hi, Nam. Will you live in a hi-tech house ir the future?

Nam: Yes, I will.

You: Will your house be in space?

Nam: Oh, no. It won't.

You: So where will it be?

Nam: I'm not sure. It might be by the sea.

Tạm dịch:

Bạn: Chào Nam. Bạn sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao trong tương lai chứ?

Nam: Đúng thế.

Bạn: Nhà của bạn sẽ ở trong không gian?

Nam: Ồ, không.

Bạn: Vậy nó sẽ ở đâu?

Nam: Mình không chắc. Có lẽ nó ờ cạnh biển.

c)

In the future, Nam will live in a hi-tech house. It won't be in space. It might be by the sea. (Trong tương lai, Nam sẽ sống trong một ngôi nhà công nghệ cao. Nó sẽ không ở trong không gian. Nó có lẽ sẽ nằm cạnh biển.)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 618 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài