Skills 2 - trang 45 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.3 trên 650 phiếu

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 45 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

1   Listen to Nick and Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictures.

(Nghe Nick và Lỉnda nói về ngôi nhà mơ ước của họ. Mọi người thích ngôi nhà nào? Viết tên của họ bên dưới bức hình đúng.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

Linda: Picture 3 (villa by the sea, with a swimming pool and a garden)

Nick: Picture 2 (apartment in the city)

Tạm dịch:

Linda: Hình 3 (biệt thự bên bờ biển, với hồ bơi và khu vườn)

Nick: Hình 2 (căn hộ trong thành phố)

Audio Script:

Nick: Can you tell me about your dream house, Linda?

Linda: Well, my dream home is a big villa near the coast with a great view of the sea. It has a swimming pool, and it has a garden too.

Nick: What kind of garden?

Linda: A flower garden, you know. And my dream house will be a quiet one. You see, no noise.

Nick: My dream house is completely different.

Linda: Really? What is it like?

Nick: It’s an apartment in the city. And it has a super cable TV so I can watch films from other planets.

Linda: Oh, that sounds great!

Nick: And I don’t need a yard or a garden. In front of the house I want it to have a nice park view, and at the back, I want it to have a great city view.

Linda: That sounds interesting too. But I think it’ll be...

Dịch Script:

Nick: Cậu có thể cho tôi biết về ngôi nhà mơ ước của cậu không, Linda?

Linda: ĐƯợc chứ, ngôi nhà mơ ước của tôi là một biệt thự lớn gần bờ biển với tầm nhìn tuyệt vời ra biển. Nó có một hồ bơi, và nó cũng có một khu vườn.

Nick: Vườn gì vậy?

Linda: Một vườn hoa, bạn biết đấy. Và ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ là một ngôi nhà yên tĩnh. Bạn thấy đấy, không có tiếng ồn.

Nick: Ngôi nhà mơ ước của tôi hoàn toàn khác.

Linda: Thật sao? Nó như thế nào?

Nick: Đó là một căn hộ trong thành phố. Và nó có một truyền hình cáp nên tôi có thể xem phim từ các hành tinh khác.

Linda: Ồ, thật tuyệt!

Nick: Và tôi không cần sân hoặc vườn. Ở phía trước của ngôi nhà tôi muốn nó có một cái nhìn công viên đẹp, và ở phía sau, tôi muốn nó có một cái nhìn thành phố tuyệt vời.

Linda: Nghe cũng thú vị đấy. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ ...

2  Listen to the conversation again. What is important to Nick? What is important to Linda? Tick (√) the columns.

(Nghe lại bài thoại. Điều gì quan trọng đôi với Nick? Điều gì quan trọng đối với Linda?)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

 

Linda

Nick

3  sea view 

4  swimming pool 

5  garden 

7. quiet 

1  park view 

2  city view 

6. cable TV

 Tạm dịch:

Linda

Nick

3  hướng biển

4  hồ bơi

5  vườn

7. yên tĩnh

1  hướng công viên

2  hướng thành phố

6. truyền hình cáp

3    Work in pairs. Discuss the following ideas about your dream house.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận những ý kiến vể ngôi nhà trong mơ của em.)

Tạm dịch:

1. Nó là loại nhà nào?

2. Nó nằm ở đâu?

3. Nó trông như thế nào?

4. Cái gì bao quanh nó?

5. Nó có thiết bị gì?

4   Now fill in the table about your dream house

(Bây giờ điển vào bảng vể ngôi nhà mơ ước của em.)

 
Hướng dẫn giải:

Type of house 

hi-tech house by the sea 

Location 

by the sea 

Number of rooms 

10

Surroundings 

tree, flower, swimming pool 

Things in the house and what they will/might do for you 

a super smart TV , a super smart car , high-tech robot ; the super smart TV will help me surf the Internet, send and receive my email, order food from the supermarket and contact my friends on other planets.

 The super Smart car will probaly use water. .

High-tech robot will clean the floors, cook the meals, wash the clothes, water the flowers and feed the dogs and cats. 

Tạm dịch:

Loại nhà

nhà công nghệ cao cạnh biển

Địa điểm

cạnh biển

Số phòng

10

Xung quanh

cây, hoa, hồ bơi

Những đồ vật trong nhà và chúng có thể làm gì cho bạn

chiếc ti vi siêu thông minh, chiếc xe hơi siêu thông minh, người máy công nghệ cao; 

Một chiếc ti vi siêu thông minh sẽ giúp tôi truy cập mạng, gửi và nhận email, đặt thức ăn từ siêu thị và liên hệ với bạn bè tôi trên những hành tinh khác. Chiếc xe hơi siêu thông minh chạy bằng nước.

Robot công nghệ cao sẽ lau sàn nhà, nấu ăn, giặt quần áo, tưới cây và cho chó mèo ăn


5           Use the information in 4 to write about your dream house.

(Sử dụng thông tin trong phần 4 để viết về ngôi nhà mơ ước của em.)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 10: Our houses in the future

Looking back - trang 46 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 46 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết trong phần Looking back - trang 46 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Project - trang 47 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới Project - trang 47 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Project - trang 47 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 - trang 44 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 1 - trang 44 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 1 - trang 44 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - trang 43 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới Communication - trang 43 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Communication - trang 43 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 16 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 16 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần GETTING STARTED - trang 16 Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
A Closer Look 1 -  trang 18 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới A Closer Look 1 - trang 18 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết ở phần A closer look 1 - trang 18 Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Tổng hợp từ vựng lớp 6 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 6 thí điểm Tổng hợp từ vựng lớp 6 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 6 thí điểm

TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH 6 ( VOCABULARY) - TẤT CẢ CÁC UNIT SGK TIẾNG ANH 6 THÍ ĐIỂM

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu