A Closer Look 1 - trang 40 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới


Listen and repeat the appliances in the box. Then put them in the appropriate columns. (You may use an appliance more than once).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A CLOSER LOOK 1

Bài 1

Task 1. Listen and repeat the appliances in the box. Then put them in the appropriate columns. (You may use an appliance more than once).

(Lắng nghe và lặp lại các thiết bị trong khung. Sau đó đặt chúng vào các cột thích hợp. (Bạn có thể sử dụng một thiết bị nhiều lần).)

wireless TV                automatic dishwasher                modern fridge                    hi-tech robot

                                                      automatic washing machine

living room

-

-

bedroom

-

-

kitchen

-

-

bathroom 

-

-

 

Lời giải chi tiết:

 

living room

bedroom

kitchen

bathroom

wireless TV , high-tech robot 

wireless TV , high-tech robot 

modern fridge , automatic dishwasher , high-tech robot 

automatic washing machine , high-tech robot 

Tạm dịch: 

phòng khách

phòng ngủ

nhà bếp

phòng tắm

ti vi có kết nối không dây, người máy công nghệ cao

ti vi có kết nối không dây, người máy công nghệ cao

tủ lạnh hiện đại, máy rửa chén tự động, người máy công nghệ cao

máy giặt tự động, người máy công nghệ cao

 

Bài 2

Task 2. Match the appliances in A with the things they can or might do in B.

(Nối những thiết bị trong cột A với những thứ chúng có thể hoặc có lẽ làm được trong cột B) 

1. wireless TV

 

a. look after children

2. automatic dishwasher

 

b. cook mealS

3. modern fridge

 

c. help us watch TV programmes from space

4. automatic washing machine

 

d. wash and dry dishes

5. hi-tech robot

 

e. wash and dry clothes

Lời giải chi tiết:

1  - c 

(TV không dây - giúp chúng ta xem các chương trình truyền hình từ không gian)

2  - d 

(máy rửa chén tự động - rửa và sấy khô bát đĩa)

3  - b 

(tủ lạnh hiện đại - nấu các bữa ăn)

4  - e 

(máy giặt tự động - quần áo giặt và sấy khô)

5  - a 

(một robot công nghệ cao - chăm sóc trẻ em)

 

Bài 3

Task 3. Work in pairs. Using the information in 2, ask and answer questions about appliances in the house.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin phần 2, hỏi và trả lời câu hỏi vể những thiết bị trong nhà.)

Lời giải chi tiết:

A: What does a wireless TV do?

B: It helps us watch TV programmes from space.

Tạm dịch:

A: Ti vi có kết nối không dây được dùng để làm gì?

B: Nó giúp chúng ta xem những chương trình truyền hình từ không gian.

 

Bài 4

Task 4. Listen to the chants. Write the words with the sounds /dr/ and /tr/ in the table.

(Lắng nghe bài hát. Viết các từ với âm /dr/ và /tr/ trong bảng.)

Drops of water

Little drops of water

Drip, drip, drip

Dripping from the cottage roof

On a rainy day

I'd like to live in the countryside

I'd like to travel in a train

Along the track

I'd like to drive a tractor

Through the hay.

/dr/

/tr/

-

-

-

-

-

-

Lời giải chi tiết:

 

/dr/

/tr/

drops, drip, drive, dripping

countryside, travel, tractor, train 


Tạm dịch bài hát:

Giọt nước 

Những giọt nước nhỏ

Nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt

Nhỏ giọt từ mái nhà

Vào một ngày mưa. Tôi muốn sống ở nông thôn

Tôi muốn đi du lịch bằng tàu hỏa

Dọc đường

Tôi muốn lái máy kéo

Băng qua cỏ khô.

Bài 5

Task 5. Say the words you have written in the table. Pay attention to the sounds /dr/ and /tr/. Can you add some more words? 

(Hãy nói những từ em đã viết trong bảng trên. Chú ý đến những âm /dr/ và /tr/. Em có thế thêm vài từ khác được không?) 

/dr/: drive, drops, drip, dripping,               .

/tr/: travel, train, track, tractor,               .


Lời giải chi tiết:

/dr/: dream, drove, dread

/tr/: tree, strict, treat, troop 

Từ vựng

- wireless TV: ti vi có kết nối không dây

- automatic dishwasher: máy rửa chén tự động

- high-tech robot : người máy công nghệ cao

- space (n): khoảng cách

- look after: trông nom 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 663 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài