A Closer Look 1 - trang 40 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới


Listen and repeat the appliances in the box. Then put them in the appropriate columns. (You may use an appliance more than once).

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

Lời giải chi tiết:

 
 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5


Bình chọn:
4.5 trên 753 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài