Skills 2 - trang 23 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Skills 2 - trang 23 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Từ vựng

Video hướng dẫn giải

5


Bình chọn:
4.5 trên 1250 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài