Skills 1 - trang 12 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới


Read the text quickly to check your ideas

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SKILLS 1

Bài 1

Look at the pictures. What do they tell you about the school?

PLC SYDNEY (Presbyterian Ladies’ College Sydney) is a school for girls in Sydney. It is a boarding school. Students study and live there. About 1,250 girls from age four (kindergarten) to age eighteen (Year 12) go to PLC Sydney. PLC Sydney has students from all over Australia and overseas. Here, students study subjects like maths, physics and English.

AN LAC LOWER SECONDARY SCHOOL is in Bac Giang Province. It’s a small school. It has 7 classes and 194 students. The school is surrounded by mountains and green fields. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground. You can see some girls dancing in the playground.

VINABRITA SCHOOL is an international school for students from year 1 to year 12. It has big buildings and modern equipment. Every day, students learn English with English speaking teachers. In the afternoon, they join many interesting clubs. They play basketball, football and badminton. Some creative students do drawings and paintings in the art club.

Task 1. Read the text quickly to check your ideas 

(Đọc đoạn văn nhanh chóng để kiểm tra ý kiến của bạn) 

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

PLC Sydney (Presbyterian Ladies’ College Sydney) là một trường dành cho nữ ở Sydney. Nó là ngôi trường nội trú. Học sinh học và sống ở đó. Khoảng 1.250 nữ sinh từ 4 tuổi (mẫu giáo) đến 18 tuổi (lớp 12) học ở PLC Sydney. PLC Sydney có học sinh đến từ khắp nước ức và thế giới, ở đây, học sinh học các môn như Toán, Lý, tiếng Anh.

Trường THCS An Lạc nằm ở tỉnh Bắc Giang. Nó là một ngôi trường nhỏ. Trường có 7 lớp với 194 học sinh. Trường được bao quanh bởi núi non và đồng xanh. Có một phòng máy tính và một thư viện. Cũng có một khu vườn và sân trường. Bạn có thể thấy vài bạn nữ đang múa trong sân trường.

Trường Vinabrita là một trường quốc tế dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trường có một tòa nhà lớn và trang thiết bị hiện đại. Mỗi ngày học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh. Buổi chiều học sinh tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị. Họ chơi bóng rổ, bóng đá, cầu lông. Một vài học sinh sáng tạo thi vẽ và tô (sơn) trong câu lạc bộ nghệ thuật. 

Bài 2

Task 2. Now find these words in the text. What do they mean? 

(Tìm các từ này trong bài đọc. Nghĩa của chúng là gì?)

boarding

surrounded

creative

international

Lời giải chi tiết:

1. boarding (adj): nội trú

2. international (adj): thuộc quốc tế

3. surrounded (adj): xung quanh, bao quanh

4. creative (adj): sáng tạo 

Bài 3

Task 3. Now read the text again and complete these sentences 

(Đọc bài khóa một lần nữa và hoàn thành những câu này)

1. Students live and study in a                       school. They only go home at weekends.

2.                        has an art club.

3. There are girls' schools in                       .

4. Around An Lac School, there are green fields and                       .

5. At Vinabrita School, students learn English with                       .


Lời giải chi tiết:

1. Students live and study in a boarding school. They only go home at weekends.

(Học sinh sống và học trong trường nội trú. Họ chỉ về nhà vào cuối tuần.) 

boarding (adj): nội trú 

2.  Vinabrita has an art club.

 

(Trường Vinabrita có một câu lạc bộ nghệ thuật.)                        

3. There are girls' school in Sydney.

(Có trường học dành cho nữ ở Sydney.)

4. Around An Lac School, there are green fields and mountains.

(Quanh trường An Lạc có đồng xanh và núi non.)     

mountains (n): núi     

5. At Vinabrita School, students learn English with English speaking teachers.

(Ở trường Vinabrita, học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh.)

English speaking teachers: giáo viên nói tiếng Anh


Bài 4

Task 4. Which school would you like to go to? Why? First complete the table. Then discuss with your friends 

(Trường nào em thích học nhất? Tại sao? Hoàn thành bảng sau với bạn bè.) 

Name of school

Reasons you like it

Reasons you don't like it

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Lời giải chi tiết:

Name of school

Reasons you like it

Reasons you don't like it

PLC Sydney

It is a boarding school

Not have school boys

Vinabrita 

It has big building and modern equipment.

Not have school garden

An lac

It has school garden. It is surrounded with mountains and green fields.

It's small, not have modern equipment.

Tạm dịch:

Tên trường

Lý do bạn thích

Lý do bạn không thích

PLC Sydney

Đó là trường nội trú

Không có học sinh nam

Vinabrita

Nó có tòa nhà lớn và trang thiết bị hiện đại.

Không có vườn

An Lạc

Nó có vườn trường. Nó được bao quanh bởi núi và cánh đồng xanh.

Nó nhỏ và không có thiết bị hiện đại.

 

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 855 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài