Tiếng Anh lớp 6 Mới

Unit 1: My new school - Trường học mới của tôi

Skills 1 - trang 12 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.2 trên 436 phiếu

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Skills 1 - trang 12 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the text quickly to check your ideas 

(Đọc đoạn văn nhanh chóng để kiểm tra ý kiến của bạn) 

Tạm dịch:

PLC Sydney 

Presbyterian Ladies’ College Sydney) là một trường dành cho nữ ở Sydney. Nó là ngôi trường nội trú. Học sinh học và sống ở đó. Khoảng 1.250 nữ sinh từ 4 tuổi (mẫu giáo) đến 18 tuổi (lớp 12) học ở PLC Sydney. PLC Sydney có học sinh đến từ khắp nước ức và thế giới, ở đây, học smh học các môn như Toán, Lý, tiếng Anh.

Trường THCS An Lạc nằm ở tỉnh Bắc Giang. Nó là một ngôi trường nhỏ. Trường có 7 lớp với 194 học sinh. Trường được bao quanh bởi núi non và đồng xanh. Có một phòng máy tính và một thư viện. Cũng có một khu vườn và sân trường. Bạn có thể thấy vài bạn nữ đang múa trong sân trường.

Trường Vinabrita là một trường quốc tế dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trường có một tòa nhà lớn và trang thiết bị hiện đại. Mỗi ngày học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh. Buổi chiều học sinh tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị. Họ chơi bóng rổ, bóng đá, cầu lông. Một vài học sinh sáng tạo thi vẽ và tô (sơn) trong câu lạc bộ nghệ thuật. 

Bài 2

Task 2. Now find these words in the text. What do they mean? 

(Tìm các từ này trong bài đọc. Nghĩa của chúng là gì?)

Tạm dịch: 

1. (adj) nội trú

2. (adj) quốc tế

3. (adj) xung quanh, bao quanh

4. (adj) sáng tạo

Bài 3

Task 3. Now read the text again and complete these sentences 

(Đọc bài khóa một lần nữa và hoàn thành những câu này)

Hướng dẫn giải:

1. boarding  

Giải thích:  boarding   (adj) nội trú

Tạm dịch: Học sinh sống và học trong trường nội trú. Họ chỉ về nhà vào cuối tuần.                

2. Vinabrita   

Tạm dịch: Trường Vinabrita có một câu lạc bộ nghệ thuật.                        

3. Sydney

Tạm dịch: Có trường học dành cho nữ ở Sydney.

4. mountains 

Giải thích:   mountains (núi non)  

Tạm dịch: Quanh trường An Lạc có đồng xanh và núi non.            

5. English speaking teachers

Giải thích:  English speaking teachers (giáo viên nói bằng tiếng anh) 

Tạm dịch: Ở trường Vinabrita, học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh. 

Bài 4

Task 4. Which school would you like to go to? Why? First complete the table. Then discuss with your friends 

(Trường nào em thích học nhất? Tại sao? Hoàn thành bảng sau với bạn bè.) 

 
Hướng dẫn giải:
 

Name of school

Reasons you like it

Reasons you don't like it

PLC Sydney

It is a boarding school

Not have school boys

Vinabrita 

It has big building and modern equipment.

Not have school garden

An lac

It has school garden. It is surrounded with mountains and green fields.

It's small, not have modern equipment.


Tạm dịch:

Tên trường

Lý do bạn thích

Lý do bạn không thích

PLC Sydney

Đó là trường nội trú

Không có học sinh nam

Vinabrita

Nó có tòa nhà lớn và trang thiết bị hiện đại.

Không có vườn

An Lạc

Nó có vườn trường. Nó được bao quanh bởi núi và cánh đồng xanh.

Nó nhỏ và không có thiết bị hiện đại.

 

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng