Looking back - trang 46 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới


Using the words in the box, write the correct word under each picture.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4


Bình chọn:
4.5 trên 649 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài