Communication - trang 63 Unit 12 SGK tiếng Anh 6 mới


Listen to the radio programme from 4Teen News. Then fill in each gap with the word you hear.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

Từ vựng

Video hướng dẫn giải

4

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5


Bình chọn:
4.4 trên 440 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài