Tiếng Anh lớp 6 Mới Unit 4: My neighbourhood - Hàng xóm của tôi

Looking back - trang 46 Unit 4 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp bài tập và lý thuyết trong phần Looking back - trang 46 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LOOKING BACK

Bài 1

Task 1. Write the correct word for each picture.

(Viết từ đúng cho mỗi bức hình.)

Lời giải chi tiết:

1. statue (tượng)

2. railway station (ga xe lửa)

3. park (công viên)

4. temple (ngôi đền)

5. memorial (đài tưởng niệm)

6. cathedral (nhà thờ)

Bài 2

Task 2. Fill each gap with a suitable adjective.

(Điền vào chỗ trống với tính từ thích hợp.)

1. The town has many motorbikes. It's very                     .

2. The streets aren't wide, they're                     .

3. The buildings are                      . They were built 200 years ago.

4. The new market is                     for me because it's a long walk from my house.

5. Things at the corner shops are                         than those at the supermarket.


Lời giải chi tiết:

1. noisy

2. narrow

3. historic

4. inconvenient

5. cheaper

 

1. The town has many motorbikes. It’s very noisy.

(Thị trấn có nhiều xe máy. Nó rất ồn ào.)

2. The streets aren’t wide, they’re narrow.

(Đường phố không rộng, chúng hẹp.)

3. The buildings are historic. They were built 200 years ago.

(Những tòa nhà thì cổ. Chúng được xây dựng cách đây 200 năm.)

4. The new market is inconvenient for me because it’s a long walk from my house.

(Chợ mới thì bất tiện với tôi bởi vì nó cách nhà tôi một quãng đi bộ dài.)

5. Things at the corner shops are cheaper / more expensive than those at the supermarket.

 (Hàng hóa trong những cửa hàng ở trong hẻm thì rẻ hơn ở siêu thị.)

Bài 3

Task 3. Put the following adjectives in the correct column.

(Đặt những tính từ sau trong cột thích hợp.)

fast

happy

noisy

quiet

exciting

heavy

difficult

large

convenient

hot

expensive

polluted

 

One syllable

Two syllables

Three or more syllables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


Lời giải chi tiết:

One syllable

Two syllables

Three syllables

fast

hot

large

happy

noisy

quiet

heavy

exciting

difficult

convenient

expensive

polluted

Bài 4

Task 4. Now write their comparative form in the table below.

(Viết hình thức so sánh của chúng trong bảng sau)

Adjectives

Comparative form

fast

convenient

noisy

difficult

heavy

expensive

happy

hot

polluted

exciting

large

quiet

faster

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Lời giải chi tiết:

Adjectives

Comparative form

fast

convenient

noisy

difficult

heavy

expensive

happy

hot

polluted

exciting

large

quiet

faster

more convenient

noisier

more difficult

heavier

more expensive

happier

hotter

more polluted

more exciting

larger

quieter

Bài 5

Task 5. Complete the sentences comparing the pictures. Use comparative form of the adjectives below.

(Hoàn thành những câu so sánh với hình ảnh minh họa. Sử dụng hình thức so sánh của tính từ bên dưới)

noisy              beautiful          convenient           expensive                      modern 

1. This street is                       that one.

2. A city house is                       a country house.

3. Going by car is                        going by bicycle in this area.

4. This building is                        that one.

5. Things in this shop are                        things in that shop.


Lời giải chi tiết:

1. This street is noisier than that one.

(Đường phố này náo nhiệt hơn đường phố kia.)

2. A city house is more modern than a country house.

(Một nhà ở thành phố hiện đại hơn một nhà nông thôn.)

3. Going by car is more convenient than going by bicycle in this area.

(Đi bằng xe hơi tiện hơn đi bằng xe đạp trong khu vực này.)

4. This building is more beautiful than that one.

(Tòa nhà này đẹp hơn tòa nhà kia.)

5. Things in this shop are more expensive than things in that shop.

(Hàng hóa trong cửa hàng này đắt hơn hàng hóa trong cửa hàng kia.)

Bài 6

Task 6. Match the questions with the correct answers.

(Nối câu hỏi với những câu trả lời đúng.)

a. Excuse me! Is there a post office near here?

b. It's in Quang Trung Street, opposite the park.

c. Yes, there's one at the corner of the street.

d. Is Ha Noi more exciting than Vinh City?

e. Yes, it is.

f. What shall we do this evening?

g. Let's stay at home and watch TV.

h. Where is the cinema?


Lời giải chi tiết:

a - c. 

Xin lỗi! Có bưu điện gần đây không? - Có một cái ở góc đường.

d - e.    

Hà Nội nhộn nhip hơn thành phố Vinh phải không? - Đúng vậy.

f - g.     

Tối nay chúng ta làm gì? - Chúng ta hãy ở nhà và xem ti vi.

h - b. 

Rạp chiếu phim ở đâu vậy? - Nó trên đường Quang Trung, đối diện công viên.

Bài 7

Task 7. Role-play the questions and answers.

(Đóng vai đặt câu hỏi và trả lời.)

Finished! Now you can ....

✓✓

✓✓✓

  • name places
  • give directions
  • use adjectives to describe places
  • compare things

 

 

 


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Hoàn thành! Bây giờ bạn có thể ....

✓✓

✓✓✓

  • gọi tên các địa điểm
  • chỉ đường
  • sử dụng tính từ mô tả địa điểm
  • so sánh các đối tượng

 

 

 

Lời giải chi tiết:

A: Where is your house?

B: My house is at 23 Le Loi Street.

A: Can you tell me the way from our school to your house?

B: Yes, First, go straight to the bus station, then you turn right and walk about 5 minutes at Le Van Lai street, and then turn left. My house is in front of you.

A: Can you tell me about your neighbourhood more?

B: It’s a very quiet street, and beautiful with many green trees and flowers.

A: Is it the most beautiful places in our city?

B: I think so.

Tạm dịch:

A: Nhà bạn ở đâu?

B: Nhà mình ở 23 Lê Lợi.

A: Bạn có thể chỉ mình đường từ trường đến nhà bạn không?

B: Vâng, Đầu tiên, bạn đi thẳng đến bến xe, sau đó bạn rẽ phải và đi bộ khoảng 5 phút tại đường Lê Văn Lai, sau đó rẽ trái. Nhà mình ở trước mặt bạn.

A: Bạn có thể cho mình biết thêm về khu phố của bạn không?

B: Đó là một con phố rất yên tĩnh và đẹp với nhiều cây xanh và hoa.

A: Đó có phải là những nơi đẹp nhất trong thành phố của chúng ta không?

B: Mình nghĩ vậy.


 

Loigiaihay.com

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 648 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài