Tiếng Anh lớp 6 Mới

Unit 4: My neighbourhood - Hàng xóm của tôi

Looking back - trang 46 Unit 4 SGK tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.4 trên 444 phiếu

Tổng hợp bài tập và lý thuyết trong phần Looking back - trang 46 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Write the correct word for each picture

(Viết từ đúng cho mỗi bức hình.)

 

Đáp án: 

1. statue           

2. railway station 

3. park       

4. temple 

5. memorial       

6. cathedral 

Tạm dịch:

1. tượng      

2. ga xe lửa

3. công viên     

4. ngôi đền

5. đài tưởng niệm   

6. nhà thờ

Bài 2

Task 2. Fill each gap with a suitable adjective

(Điền vào chỗ trông với tính từ thích hợp.)

Hướng dẫn giải:

1. noisy

Giải thích: noisy (ồn ào) 

Tạm dịch:Thị trấn có nhiều xe máy. Nó rất ồn ào.

2. narrow

Giải thích: narrow (chật chội) 

Tạm dịch:Đường phố không rộng, chúng hẹp.

3. historic

Giải thích: historic (cổ kính) 

Tạm dịch:Những tòa nhà thì cổ. Chúng được xây dựng cách đây 200 năm.

4. inconvenient

Giải thích:  inconvenient (bất tiện) 

Tạm dịch:Chợ mới thì bất tiện với tôi bởi vì nó cách nhà tôi một quãng đi bộ dài.

5. cheaper

Giải thích: cheaper (rẻ hơn) 

Tạm dịch:Hàng hóa trong những cửa hàng ở trong hẻm thì rẻ hơn ở siêu thị.

Bài 3

Task 3    Put the following adjectives in the correct column.

(Đặt những tính từ sau trong cột thích hợp.)

Đáp án: 

 

One syllable

Two syllables

Three syllables

fast, hot, large

happy, noisy, quiet, heavy

exciting, difficult, convenient, expensive, polluted

Bài 4

Task 4. Now write their comparative form in the table below.
(Viết hình thức so sánh của chúng trong bảng sau)
 

Đáp án: 
 

Adjectives

Comparative form

fast

convenient

noisy

difficult

heavy

expensive

happy

hot

polluted

exciting

large

quiet

faster

more convenient

noisier

more difficult

heavier

more expensive

happier

hotter

more polluted

more exciting

larger

quieter

Bài 5

Task 5 Complete the sentences comparing the pictures. Use comparative form of the adjectives below.

(Hoàn thành những câu so sánh với hình ảnh minh họa. Sử dụng hình thức so sánh của tính từ bên dưới)

noisy                  beautiful    convenient

expensive            modern

Đáp án: 

1. noisier than     

Tạm dịch:Đường phố này náo nhiệt hơn đường phố kia.

2. more modem than    

Tạm dịch:Một nhà ở thành phố hiện đại hơn một nhà nông thôn.

3. more convenient than

Tạm dịch:Đi bằng xe hơi tiện hơn đi bằng xe đạp trong khu vực này.

4. more beautiful than    

Tạm dịch:Tòa nhà này đẹp hơn tòa nhà kia.

5. more expensive than

Tạm dịch:Hàng hóa trong cửa hàng này đắt hơn hàng hóa trong cửa hàng kia.

Bài 6

Task 6   Match the questions with the correct answers.

(Nôi câu hỏi với những câu trả lời đúng.)

a.    Excuse me! Is there a post office near here?

b.    It's in Quang Trung Street, opposite the park.

c.    Yes, there's one at the corner of the street.

d.    Is Ha Noi more exciting than Vinh City?

e.    Yes, it is.

f.     What shall we do this evening?

g.    Let's stay at home and watch TV.

h.    Where is the cinema?

Đáp án: 

1 - B

2 - C

3 - D

4 - A

Tạm dịch:

1. Xin lỗi! Có bưu điện gần đây không? Có một cái ở góc đường.

2. Hà Nội nhộn nhip hơn thành phố Vinh phải không? Đúng vậy.

3. Tối nay chúng ta làm gì? Chúng ta hãy ở nhà và xem ti vi.

4. Rạp chiếu phim ở đâu vậy? Nó trên đường Quang Trung, đối diện công viên.

Bài 7

Task 7. Role-play the questions and answers.

(Đóng vai đặt câu hỏi và trả lời.)

Tạm dịch:

Khi hoàn thành, bạn có thể:

- đọc tên nơi chốn

- chỉ đường

- sử dụng những tính từ để miêu tả nơi chốn

- so sánh đồ vật

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng