Communication - trang 31 Unit 9 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Communication - trang 31 Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

COMMUNICATION

Bài 1

Task 1. Match the words in the box with the landmarks. Which cities are they in? What do you know about them?

(Nối các từ trong khung với những địa danh nổi tiếng trong tranh. Chúng ở thành phố nào? Em biết gi về chúng?)

Lời giải chi tiết:

a. Merlion - Singapore

(Tượng sư tử biển ở Singapore)

b. Big Ben - London

(Tháp đồng hồ Big Ben ở Luân Đôn)

c. Temple of Literature - Hanoi

(Văn miếu ở Hà Nội)

d. Sydney opera House - Sydney

(Nhà hát Opera Sydney ở Sydney)

e. Eiffel Tower - Paris

(Tháp Eiffel ở Pari)

Bài 2

Task 2. Read about the landmarks. Can you guess which landmark from 1 they are? 

(Đọc về những địa danh nổi tiếng sau. Em có thể đoán địa danh nổi tiếng nào có trong phần 1 không?)

It is the most famous tower in England. The name is often used to describe the tower, the clock and the bell in the tower. The bell is the largest bell ever made in England.

1.__________

Danish architect Jorn Utzon designed the place, and Queen Elizabeth II opened it in 1973. It is a UNESCO World Heritage building.

2.__________

One of Hanoi's most well-known landmarks, this place was built in 1070. It is next to Quoc Tu Giam, Viet Nam's first university.

3.__________

Gustave Eiffel designed this tower in 1889. Now, almost 7 million visitors visit it a year. That makes it the most visited landmark in the world.

4.__________

A creature with the head of a lion and the body of a fish, it is the symbol of Singapore.

5.__________

Lời giải chi tiết:

1. Big Ben

2. Sydney Opera House

3. Temple of Literature

4. Eiffel Tower

5. Merlion

Tạm dịch:

1. Nó là tòa tháp nổi tiếng nhất ở Anh. Tên thường được dùng miêu tả tòa tháp, đồng hồ và cái chuông trong tháp. Chuông này là chuông lớn nhất được làm ở Anh. 

=>Big Ben

2. Kiến trúc sư người Đan Mạch Jorn Utzon đã thiết kế nơi này và Nữ hoàng Elizabeth II đã cắt băng khánh thành nơi này vào năm 1973. Nó là một tòa nhà di sản thế giới được UNESCO công nhận.

=> Nhà hát Opera Sydney

3. Một trong những điểm nổi tiếng nhất của Hà Nội, nơi này được xây dựng vào năm 1070. Nó nằm kế bên Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

=> Quốc Tử Giám

4. Gustave Eiffel đã thiết kế tháp này vào năm 1889. Bây giờ gần 7 triệu khách thăm nó mỗi năm. Điều này làm cho nó trở thành địa điểm được đến nhiều nhất trên thế giới.

=> Tháp Eiffle

5. Một sinh vật có đầu sư tử và thân cá, nó là một biểu tượng của Singapore. 

=> Tượng sư tử biể

Bài 3

Task 3. Tick (√) True (T) or False (F).

(Viết T (True) nếu đúng, viết F (False) nếu sai trong các câu sau.)

 

T

F

1. Big Ben is the biggest tower in England.

 

 

2. The Sydney Opera House was designed by a famous Australian architect.

 

 

3. Queen Elizabeth II came to Sydney in 1973.

 

 

4. The Eiffel Tower is the world's second most visited tourist place.

 

 

5. The Temple of Literature was the first university in Viet Nam.

 

 

6. The Merlion has a fish's head and a lion's body.

 

 

Lời giải chi tiết:

1. F 

(The bell in the tower is the largest bell ever made in England.)

2. F

(It was designed by a Danish architect.)

3. T

4. F

(It is the most visited landmark in the world.)

5. F 

(Quoc Tu Giam is Viet Nam’s first university.)

6. F

(It has a lion’s head and a fish’s body.)

Tạm dịch: 

1. Big Ben là tháp lớn nhất nước Anh. 

=> Cái chuông trong tòa tháp là cái chuông lớn nhất được tạo ra ở nước Anh.

2. Sydney opera House được thiết kế bởi một kiến trúc sư người úc. 

=> Nó được thiết kế bởi một kiến trúc sư Đan Mạch.

3. Nữ hoàng Elizabeth II đã đến Sydney vào năm 1973. 

4. Tháp Eiffel là điểm du lịch được đến thăm nhiều thứ hai trên thế giới. 

=> Nó là một nơi được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới.

5. Văn Miếu là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. 

=> Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

6. Merlion có đầu cá thân sư tử.  

=> Nó có cái đầu của con sư tử và cái mình của con cá.

Bài 4

Task 4. Think of a city, a country, or a landmark. Give clues. Your classmates guess.

(Nghĩ về một thành phố, một quốc gia, hay một danh thắng. Đưa ra một số gợi ý. Các bạn cùng lớp của em đoán)

 

Lời giải chi tiết:

Example:

A: It's a city. It's very hot and crowded.

B: Is it Tokyo?

A: No, it's not. It's in South America. The people there love football.

C: Is it Rio de Janeiro?

A: Yes, it is!

Tạm dịch:

Ví dụ :

A : Nó là một thành phố. Nó nóng và đông đúc.

B : Tokyo phải không?

A : Không, nó nóng. Nó nằm ở Nam Mỹ. Mọi người ở đó yêu thích đá bóng,

C : Nó là Rio de Janeiro phải không?

A : Đúng rồi! 

Từ vựng

tower (n): tòa tháp

bell (n): chuông

architect (n): kiến trúc sư

Danish (adj): (thuộc) về Đan Mạch

design (v): thiết kế

well-known (adj): nổi tiếng

university (n): trường đại học

landmark (n): điểm nhấn, danh thắng

symbol (n): biểu tượng 

creature (n): sinh vật 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 891 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài