Skills 2 - trang 55 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới


The 3Rs Club is looking for a new president. Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the club. Put the words or a number in each blank to complete the table.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SKILLS 2

Bài 1

Task 1. The 3Rs Club is looking for a new president. Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the club. Put the words or a number in each blank to complete the table.

(Câu lạc bộ 3R đang tìm chủ tịch mới. Nghe hai học sinh nói về việc họ sẽ làm gì nếu họ trở thành chủ tịch câu lạc bộ. Điền các từ hay số vào mỗi khoảng trống để hoàn thành bảng sau)

Name

Mi

Nam

Class

(1)………………

(5)………………

Idea 1

Put a (2)…………. bin in every classroom

Encourage students to use the (6)…………………

Idea 2

Buy energy- (3)…………………..

Have a (7)…………….. group

Idea 3

Have (4)…………………fairs

Organize (8)…………….. fairs

Phương pháp giải:

Audio Script: 

Mi: I’m Mi from class 6A. If I become the president of the 3Rs Club, firstly, I’ll talk to my friends about putting a recycling bin in every classroom. Then we can reuse or sell the things we have in these bins. Secondly, if we get a lot of money from selling these things, we’ll buy energy-saving lights for every class. Finally, I’ll organize a few book fairs. There, students can swap their used books.

Nam: I’m Nam from class 6E. If I become the president of the Club, I’ll encourage the students to go to school by bus. It’ll be fun and save the environment. Next, I will set up a gardening group. We can grow flowers in our school garden. Finally, I’ll organize some uniform fairs. There, students can swap their used uniforms with younger or older students.  

Dịch bài nghe:

Mi: Tôi là Mi từ lớp 6A. Nếu tôi trở thành chủ tịch của Câu lạc bộ 3Rs, trước tiên, tôi sẽ nói chuyện với bạn bè về việc đặt thùng rác tái chế trong mỗi lớp học. Sau đó chúng ta có thể tái sử dụng hoặc bán những thứ chúng ta có trong các thùng này. Thứ hai, nếu chúng ta nhận được nhiều tiền từ việc bán những thứ này, chúng ta sẽ mua đèn tiết kiệm năng lượng cho mọi lớp học. Cuối cùng, tôi sẽ tổ chức một vài hội chợ sách. Ở đó, học sinh có thể trao đổi sách cũ của họ.

Nam: Tôi là Nam từ lớp 6E. Nếu tôi trở thành chủ tịch Câu lạc bộ, tôi sẽ khuyến khích học sinh đi học bằng xe buýt. Sẽ rất vui và bảo vệ môi trường. Tiếp theo, tôi sẽ thành lập một nhóm làm vườn. Chúng ta có thể trồng hoa trong vườn trường của chúng ta . Cuối cùng, tôi sẽ tổ chức một số hội chợ đồng phục. Ở đó, học sinh có thể trao đổi đồng phục đã qua sử dụng với các học sinh nhỏ tuổi hoặc lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

(1) 6A    

(2) recycling    

(3) saving lights    

(4) (old/used) book 

(5) 6E  

(6) bus  

(7) gardening  

(8) uniform

Tạm dịch:

Tên

Mi

Nam

Lớp

6A

6E

Ý tưởng 1

Đặt một thùng rác tái chế ở mỗi lớp học.

Khuyến khích học sinh sử dụng xe buýt.

Ý tưởng 2

Mua bóng đèn tiết kiệm điện.

Có nhóm làm vườn.

Ý tưởng 3

Mở những hội chợ sách cũ.

Tổ chức hội chợ đồng phục.

 

Bài 2

Task 2. Tick (√) True (T) or False (F).

(Viết T (True) nếu là câu đúng, viết F (False) nếu là câu sai trong các câu sau)

 

T

F

1. Mi thinks they can use the club fund to buy light bulbs for classes.

 

 

2. At book fairs, students can swap their new books.

 

 

3. Nam thinks that it will be good if students go to school by bus.

 

 

4. Students can grow vegetables in the school garden.

 

 

5. Used uniforms can be exchanged at uniform fairs.

 

 

Lời giải chi tiết:

1. F

(Mi thinks they can use the money from selling these things)

2. F

3. T

4. F

5. T

Tạm dịch: 

1. Mi nghĩ rằng họ có thể sử dụng quỹ câu lạc bộ để mua bóng đèn tròn cho lớp. 

2. Ở hội sách, những học sinh có thể trao đổi sách mới của họ. 

3. Nam nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu những học sinh đến trường bằng xe buýt. 

4. Các học sinh có thể trồng rau trong vườn của trường. 

5. Đồng phục cũ có thể được trao đổi ở hội chợ đồng phục. 

Bài 3

Task 3. Interview a classmate. Ask him/her what three things he/she will do are if he/she becomes the president of the 3Rs club. Take notes below.

(Phỏng vấn một bạn học. Hỏi cô ấy/cậu ấy 3 điều mà cô ấy/cậu ấy sẽ làm nếu cô ấy/cậu ây trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3R. Ghi chú bên dưới.)

Name:..............................................

Idea 1:..............................................

Idea 2:..............................................

Idea 3:..............................................

Lời giải chi tiết:

Name: Khang

Idea 1. Make the 3R group in every class.

Idea 2: Organize a recycling competition every month.

Idea 3: Collect rubbish around the school every week.

Tạm dịch:

Tên: Khang

Ý kiến 1: Thành lập nhóm 3R ở mỗi lớp học.

Ý kiến 2: Tổ chức cuộc thi tái chế mỗi tháng.

Ý kiến 3: Thu gom rác xung quanh trường hàng tuần.

Bài 4

Task 4. Write about your classmate's ideas in 3. Do you think your classmate will be a good club president?

(Viết về ý kiến của bạn em trong phần 3. Em có nghĩ bạn em sẽ là một chủ tịch tốt không?)

1. His/her name and class

2. Idea 1 + explanation/examples

3. Idea 2 + explanation/examples

4. Idea 3 + explanation/examples

5. Will he/she be a good club president?

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

1. Tên anh ấy/cô ấy

2. Ý kiến 1 + giải thích/ví dụ

3. Ý kiến 2 + giải thích/ví dụ

4. Ý kiến 3 + giải thích/ví dụ

5. Cô ấy/anh ấy sẽ là một chủ tịch câu lạc bộ tốt chứ? 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 870 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài