Tiếng Anh lớp 6 Mới Unit 2: My home - Ngôi nhà của tôi

Skills 2 - trang 23 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Skills 2 - trang 23 Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SKILLS 2

Bài 1

Task 1. Nick's parents are describing their room at the hotel. Listen and draw the furniture in the correct place. 

(Ba mẹ Nick đang miêu tả căn phòng của họ ở khách sạn. Nghe và vẽ đồ đạc ở đúng nơi)

Lời giải chi tiết:

Audio script:

Nick’s mum: Nick’s staying in the Tiger room. We’re staying in the Bear room. There’s a big bear near the door. The bear is actually a fireplace. In the far corner, there is a window. The shelves are right in front of it. Next to the shelves is a big bed. There’s a wardrobe next to the bed.

Nick’s dad: Oh, there are also two other windows in the room. In front of these windows, there’s a sofa, a table and two stools. We like the room because it’s comfortable. 

Dịch bài nghe:

Mẹ của Nick: Nick đang ở trong phòng Tiger. Chúng tôi đang ở trong phòng Bear. Có một con gấu lớn gần cửa. Con gấu thực ra là một lò sưởi. Ở phía xa, có một cửa sổ. Các kệ nằm ngay trước mặt nó. Cạnh kệ là một chiếc giường lớn. Có một tủ quần áo bên cạnh giường.

Bố của Nick: Ồ, cũng có hai cửa sổ khác trong phòng. Phía trước cửa sổ này có ghế sofa, bàn và 2 ghế đẩu. Chúng tôi thích căn phòng này vì nó thoải mái.

Bài 2

Task 2. Read Nick's e-mail again. Identify the subject, greeting, introduction, body and conclusion of the e-mail. 

(Đọc email của Nick một lần nữa. Xác định chủ đề, lời chào, phần giới thiệu, phần thân và phần kết thúc của email.)


Lời giải chi tiết:

Subject: Weekend away!

Greeting: Hi Phong,

Introduction: How are you? I’m in Da Lat with my parents. We are staying at the Crazy House Hotel. Wow, it’s really crazy.

Body: "Da Lat is nice ... just like my bedroom at home".

Conclusion: "You should visit here, it’s great. See you soon",

Tạm dịch:

Chủ đề: Cuối tuần đi chơi xa!

Lời chào: Hi Phong,

Phần giới thiệu: Bạn khỏe không? Mình ở Đà Lạt với ba mẹ. Chúng mình ở trong khách sạn Ngôi nhà kỳ lạ. Woa! Nó thật là kỳ lạ.

Phần thân: Đà Lạt thì đẹp. Nó mát mẻ suốt năm! Có nhiều thứ để xem và nhiều khách du lịch.

Có 10 phòng trong khách sạn. Chúng được đặt tên theo tên những động vật khác nhau. Có một phòng Chuột túi, phòng Đại bàng, và có cả phòng Kiến. Mình ở phòng Hổ. Nó dược gọi là phòng Hổ bởi vì có một con hổ lớn trên tường.

Phòng con hổ nằm giữa cửa nhà tắm và cửa sổ. Giường nằm dưới cửa sổ  nhưng cửa sổ là một hình dạng lạ. Mình đặt túi của mình trên giường. Mình để sách trên kệ. Có một cây đèn, một cái tủ và một cái bàn giấy. Có quần áo trên sàn nhà - thật bề bộn, như phong ngủ của mình ở nhà vậy.

Phần kết thúc: Bạn nên đến thăm nơi này, thật tuyệt.

Hẹn sớm gặp lại bạn! 

Bài 3

Task 3. Read the e-mail below and correct it. Write the correct version in the space provided.

(Đọc email bên dưới và sửa lại chúng cho phù hợp. Viết phần đúng trong phần trống bên dưới.)

From: mi@fastmail.com
To: sophia@quickmail.com
Subject: My house

hi sophia

thanks for your e-mail now i’ll tell you about my house. i live with my parents and younger brother in a town house it’s big. there are six rooms: a living room, a kitchen, two bedrooms and two bathrooms i like my bedroom best. we’re moving to an apartment soon. what about you? where do you live? tell me in your next e-mail.

best wishes,
Mi

Lời giải chi tiết:

Hi Sophia,

Thanks for your email. Now I will tell you about my house. I live with my parents and younger brother in a town house. It’s big. There are six rooms: a living room, a kitchen, two bedrooms and two bathrooms. I like my bedroom best. We’re moving to an apartment soon. What about you? Where do you live? Tell me in your next email.

Best wishes,

Mi

Tạm dịch:

Chào Sophia,

Cảm ơn email của bạn. Bây giờ mình sẽ kể cho bạn nghe về nhà mình. Mình sống với ba mẹ và em trai trong một ngôi nhà phố. Ngôi nhà thì lớn. Có sáu phòng: một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Mình thích phòng ngủ nhất. Gia đình mình sắp dọn đến một căn hộ. Còn bạn thì sao? Bạn sống ở đâu? Kể mình nghe trong email kế tiếp của bạn nhé.

Thân ái,

Mi 

Bài 4

 Task 4. Write an email to Nick. Tell him about your idea for the new room of the Crazy House Hotel

(Viết một email cho Nick. Kể với bạn ấy vể ý kiến của em cho căn phòng mới của khách sạn Ngôi nhà kỳ lạ.)

• Plan

Brainstorm vocabulary about your room.

• Draft

Write a draft.

• Check

Check your draft: Is the punctuation correct? Is the capitalisation correct? Does it have all necessary parts?

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

+ Kế hoạch: Suy nghĩ những từ vựng về phòng của em.

+ Bản nháp: Viết một bản nháp.

+ Kiểm tra: Kiểm tra bản nháp của em: Phần chấm câu đúng chưa? Phần viết hoa đúng chưa? Nó có đủ các phần cần thiết chưa?

Lời giải chi tiết:

Email 1:

From: cobevuive@gmail.com

To: nick@quickmail.com

Hi Nick,

Thanks for your email. Your room is so crazy, isn't it. Now, I'd like to tell you about my idea for the room of the Crazy House hotel. Its name is the Elephant Room. I choose Elephant because I love elephants.

The reasons why people call "Elephant Room" is there's a big elephant poster on the wall. I read a lot of books about elephants. Each elephant's weight is 3 to 4 tons, but they are afraid of ants which is much smaller than elephants.

Let me describe the Elephant Room. I strongly believe that the Elephant Room is huge and modern. I think that there will be a big brown door and a huge window. That huge window will be made of glass. The will be a big elephant poster on the wall. There will be a bed in front of the window. The bed will be between two chests of drawers. The desk will be at the corner of the room. The will be a desktop on the desk. We use it to play computer games. There will be a bookshelf next to the desk.

In the future, I am going to stay in the Elephant Room. Because it is very lovely and comfortable.

Love,

Min

Tạm dịch:

Chào Nick

Cảm ơn email của bạn. Phòng của bạn rất kỳ lạ, phải không. Bây giờ, tôi muốn nói với bạn về ý tưởng của tôi cho phòng của khách sạn Crazy House. Tên của nó là Phòng Elephant. Tôi chọn phòng tên là Elephant vì tôi yêu voi.

Những lý do tại sao mọi người gọi "Phòng Elephant, nhưng chúng sợ những con kiến nhỏ hơn nhiều so với chúng.

Hãy để tôi mô tả phòng Elephant. Tôi tin tưởng chắc rằng Phòng Elephant rất lớn và hiện đại. Tôi nghĩ rằng sẽ có một cánh cửa lớn màu nâu và một cửa sổ lớn. Cửa sổ lớn đó sẽ được làm bằng kính. Sẽ là một áp phích voi lớn trên tường. Sẽ có một chiếc giường trước cửa sổ. Giường sẽ nằm giữa hai tủ ngăn kéo. Bàn sẽ ở góc phòng. Sẽ là một máy tính để bàn trên bàn làm việc. Chúng tôi sử dụng nó để chơi game trên máy tính. Sẽ có một kệ sách bên cạnh bàn làm việc.

Trong tương lai, tôi sẽ ở trong Phòng Elephant. Vì nó rất đáng yêu và thoải mái.

Thân,

Min


Email 2:

From: hand@fastmail.com

To: Nick@quickmail.com

Subject: the Crazy House Hotel

Hi Nick,

Thank you for your e-mail. Now, I will tell you about my idea for the new room of the Crazy House Hotel. Its name is the Dog room. I choose the Dog room because I love dogs very much. It's called the Dog room because there is a big dog on the wall. There's a chest of drawer. There's a television on the chest of drawer. There's a small dog statue next to the television. There's a cupboard. There are dog medals in the cupboard. In the room, there's a bed and there are dog pictures. What about you? What about your idea for a new room of the Crazy House Hotel? Tell me in your next e-mail.

Best wishes,

Ha

Tạm dịch:

Xin chào Nick

Cảm ơn vì lá thư của bạn. Bây giờ, tôi sẽ nói với bạn về ý tưởng của tôi cho căn phòng mới của khách sạn Crazy House. Tên của nó là phòng Dog. Tôi chọn phòng Dog vì tôi rất yêu chó. Nó được gọi là phòng Dog vì có một con chó lớn trên tường. Có một cái ngăn kéo. Có một cái tivi trên rương ngăn kéo. Có một bức tượng chó nhỏ bên cạnh tivi. Có một cái tủ. Có những huy chương chó trong tủ. Trong phòng, có một cái giường và có hình ảnh con chó. Thế còn bạn? Còn ý tưởng của bạn về một căn phòng mới của Crazy House Hotel thì sao? Hãy cho tôi biết trong e-mail tiếp theo của bạn.

Thân ái,

Ha

Từ vựng

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 861 phiếu

Các bài liên quan: - Unit 2: My home - Ngôi nhà của tôi

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài