A Closer Look 2 - trang 9 Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 Mới


Read the conversation and underline the question words.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bình chọn:
4.4 trên 1141 phiếu

Các bài liên quan: