Project - trang 47 Unit 10 SGK tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.2 trên 174 phiếu

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Project - trang 47 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Think about an appliance you would like to have in the future. Make a poster for your future appliance. Write details about the appliance on the poster. Share your poster with the class.

 ( Thiết bị trong tương lai của tôi

Nghĩ về một thiết bị mà em muôn có trong tương lai. Làm một áp phích cho thiết bị tương lai. Viết những chi tiết về thiết bị trên áp phích. Chia sẻ áp phích của em với lớp.)

Hướng dẫn giải:

-   Hi-tech fridge: keep food cool and cook your meal 

-    Robot: clean house, take care children, feed dogs and cats 

Tạm dịch:

-   Hi-tech fridge: giữ lạnh thức ăn và nấu ăn cho bạn

-   Robot: lau nhà, chăm sóc trẻ em, cho chó và mèo ăn

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 10: Our houses in the future

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu