Getting Started – Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam - Tiếng Anh 6 – Global Success

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Getting Started – Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam - Tiếng Anh 6 – Global Success

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Geography Club

(Câu lạc bộ Địa lý)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Alice: Hello, welcome to our Geography Club.

(Knock at door)

Alice: Come in, Elena. We're just starting now. But remember you must always be on time.

Elena: Sure. Sorry.

Alice: Today I'm going to talk about some natural wonders of Viet Nam.

Nick: Great! What's that in the first picture?

Alice: It's Ganh Da Dia in Phu Yen.

Elena: Wow. It looks amazing!

Nick: Is picture 2 Ha Long Bay?

Alice: Right. What do you know about it?

Nick: It has many islands.

Alice: Yeah! The scenery is wonderful. This picture shows Tuan Chau, a large island.

Tommy: How about picture 3?

...

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Alice: Xin chào, chào mừng đến với Câu lạc bộ Địa lý của chúng mình.

(Gõ cửa)

Alice: Mời vào, Elena. Bây giờ chúng mình mới bắt đầu. Nhưng hãy nhớ bạn phải luôn đúng giờ.

Elena: Nhất định rồi. Mình xin lỗi.

Alice: Hôm nay mình sẽ nói về một số kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam.

Nick: Tuyệt vời! Đó là gì trong bức tranh đầu tiên?

Alice: Đó là Gành Đá Đĩa ở Phú Yên.

Elena: Chà. Nó trông tuyệt vời!

Nick: Hình 2 có phải Vịnh Hạ Long không?

Alice: Đúng vậy. Bạn biết gì về nó?

Nick: Nó có nhiều hòn đảo.

Alice: Vâng! Phong cảnh thật tuyệt vời. Hình này là Tuần Châu, một hòn đảo lớn.

Tommy: Còn hình 3 thì sao?

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Complete the following sentences with the words from the box.

(Hoàn thành các câu sau với các từ trong khung.)

scenery            natural             wonders              amazing            islands

1. People didn't make Ganh Da Dia. They are_________rocks.

2. Ha Long Bay has thousands of big and small_________.

3. Ha Long Bay is charming and the _________is wonderful.

4. Ganh Da Dia has__________ rock columns of different shapes and sizes.

5. There are many natural and man-made_________in Viet Nam.

Phương pháp giải:

- scenery (n): phong cảnh

- natural (a): thuộc về thiên nhiên

- wonders (n): kỳ quan

- amazing (a): đáng ngạc nhiên/ tuyệt vời

- islands (n): đảo

Lời giải chi tiết:

1. natural

2. islands

3. scenery

4. amazing

5. wonders

1. People didn't make Ganh Da Dia. They are natural rocks.

(Con người không tạo ra Gành Đá Đĩa. Chúng là đá tự nhiên.)

2. Ha Long Bay has thousands of big and small islands.

(Vịnh Hạ Long có hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ.)

3. Ha Long Bay is charming and the scenery is wonderful.

(Vịnh Hạ Long quyến rũ và phong cảnh thật tuyệt vời.)

4. Ganh Da Dia has amazing rock columns of different shapes and sizes.

(Gành Đá Đĩa có những cột đá tuyệt đẹp với hình dạng và kích thước khác nhau.)

5. There are many natural and man-made wonders in Viet Nam.

(Có rất nhiều kỳ quan thiên nhiên và nhân tạo ở Việt Nam.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Listen and repeat the words, then label the pictures.

(Nghe và lặp lại các từ, dán nhãn cho các bức tranh.)


1. mountain

2. river      

3. waterfall

4. forest

5. cave

6. desert

7. beach

8. island

Phương pháp giải:

1. mountain: núi

2. river: sông       

3. waterfall: thác nước

4. forest: rừng

5. cave: hang động

6. desert: sa mạc

7. beach: bãi biển

8. island: đảo

Lời giải chi tiết:

a - 6. desert

b - 8. island

c -5. cave

d - 2. river

e - 3. waterfall

f -1. mountain

g - 4. forest         

h - 7. beach

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. QUIZ. Work in groups. Choose the correct answer to each of the questions.

(Câu đố. Làm việc theo nhóm. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.)

1. Which is an island in Viet Nam?

A. Con Dao           

B. Son Doong

2. Where is Mount Fansipan?

A. In Lao Cai                    

B. In Quang Binh

3. Which of the following is a national park?

A. Thong Nhat Park       

B. Cat Tien Park

4. Which of the following wonders is a cave?

A. Cuc Phuong              

B. Phong Nha

5. Which waterfall is in Cao Bang?

A. Giang Dien Waterfall       

B. Ban Gioc Waterfall

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

1. Which is an island in Viet Nam? - A. Con Dao.          

(Đảo nào ở Việt Nam? - A. Côn Đảo.)

2. Where is Mount Fansipan? - A. In Lao Cai.          

(Đỉnh Phanxipăng ở đâu? - A. Ở Lào Cai.)         

3. Which of the following is a national park? - B. Cat Tien Park.

(Công viên nào sau đây là vườn quốc gia? - B. Công viên Cát Tiên.)

4. Which of the following wonders is a cave? - B. Phong Nha.

(Kỳ quan nào sau đây là hang động? - B. Phong Nha.)

5. Which waterfall is in Cao Bang? - B. Ban Gioc Waterfall

(Thác nước nào ở Cao Bằng? - B. Thác bản Giốc.)

Từ vựng

1.     

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình chọn:
4.5 trên 1042 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí