Tiếng Anh lớp 6 Mới Unit 3: My friends - Bạn bè của tôi

Skills 1 - trang 32 Unit 3 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết trong phần Skills 1 - trang 32 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SKILLS 1

Bài 1

Task 1. Read the advertisement for the Superb Summer Camp and choose the best answer.

(Đọc phần quảng cáo cho trại hè tuyệt vời và chọn câu trả lời đúng.)

1. The camp is for kids aged between                          .

a. 6-9

b. 10-15

c. 18-19

 2. The camp is in the

a. sea

b. city park

c. mountains

3. The camp lasts for days.

a. three

b. four

c. five


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trại hè tuyệt vời

Một món quà hoàn hảo cho trẻ từ 10 đến 15 tuổi

-   Trò chơi, thể thao, các hoạt động với nhiều thể loại

-   Trò chơi thực tế

-   Nghệ thuật và âm nhạc

-   Sáng tạo

-   Lãnh đạo

-   Kỹ năng sống

-   Chuyến đi thực tế

Tất cả chuyên đi đều dùng tiếng Anh! ở đâu?

Núi Ba Vì, 16 - 18 tháng 8 Gọi 84-3931-1111

hoặc vào website của chúng tôi www.superbsummercamp.com

Lời giải chi tiết:

1. b

The camp is for kids aged between 10-15.

(Trại dành cho trẻ em từ 10 - 15 tuổi.)

2. c

The camp is in the mountains.

(Trại nằm trong khu núi non.)

3. a

The camp lasts for three days.

(Trại kéo dài 3 ngày.)

Bài 2

Task 2. Read the text quickly. Then answer the questions.

(Đọc bài đọc nhanh. Sau đó trả lời câu hỏi.)

From: Nguyen Huu Phuc

To: My parents

Date: Friday 16th June - Subject: My first day at The Superb Summer Camp

Hi Mum and Dad,

Here I am at the Superb Summer Camp. Mr Lee asks us to write e-mails in English! Wow everything here is in English!

There are 25 kids from different schools in Ha Noi. They are all nice and friendly. My new friends are Phong, James, and Nhung. (I’m attaching a photo of us here). James has blond hair, and big blue eyes. He’s cool, and creative. He likes taking pictures. He’s taking a picture of me now! Phong is the tall boy. He’s sporty and plays basketball very well. Nhung has chubby cheeks and curly black hair. She’s kind. She shared her lunch with me today.

This evening we’re having a campfire. We’re singing and James is telling a ghost story! I hope it isn’t too scary! Tomorrow we’re doing a treasure hunt in the field. Then in the afternoon we’re visiting a milk farm to see how they make milk, cheese and butter. I’m not sure what we’re doing on the last day! Mr Lee hasn't told us yet. I’m sure it will be fun!

I miss you already. Please write soon.

Love,

Phuc

Questions

1. Is the text a letter, an e-mail, or a blog?

2. What is the text about?

3. Is Phuc enjoying himself?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Gửi ba mẹ,

Con đang ở Trại hè Tuyệt vời. Thầy Lee bảo tụi con viết email cho ba mẹ bằng tiếng Anh! Woa, mọi thứ ở đây đều bằng tiếng Anh.

Có 25 trẻ em từ những trường khác ở Hà Nội. Các bạn rất tốt bụng và thân thiện. Bạn mới của con là Phong, James và Nhung. (Con có đính kèm theo ảnh của họ đây). James có mái tóc vàng và mắt xanh to. Bạn ấy tuyệt vời và đầy sáng tạo. Bạn ấy thích chụp hình. Bây giờ bạn ấy đang chụp con đấy. Phong là cậu bé cao lớn. Bạn ấy thích thể thao và chơi bóng rổ rất giỏi Nhung có cái má bầu bĩnh và tóc đen quăn. Bạn ấy tốt bụng. Bạn ấy đã chia sẻ bữa trưa của bạn ấy với con hôm nay.

Tối nay chúng con sẽ đốt lửa trại. Bọn con sẽ hát hò và James sẽ kể một chuyện ma. Con hy vọng nó không quá đáng sợ. Ngày mai chúng con sẽ đi tìm kho báu trên đồng ruộng. Sau đó vào buổi trưa chúng con sẽ thăm nông trại sữa để xem cách họ làm ra sữa, phô mai và bơ. Con không chắc tụi con sẽ làm gì vào cuối ngày. Thầy Lee vẫn chưa nói. Con chắc nó sẽ rất vui đây.

Con nhớ ba mẹ nhiều. Viết cho con sớm nhé.

Thương,

Phúc

Lời giải chi tiết:

1. An e-mail. / The text is an email.

2. A stay at the Superb Summer Camp.

3. Yes, he is.

Tạm dịch:

1. Đây là một bức thư, một email hay một trang nhật ký mạng?

=> Một thư diện tử.

2. Bài đọc nói về điều gì?

=> Một kỳ nghỉ ở Trại hè Tuyệt vời.

 3. Phúc có vui không?

=> Có vui.

Bài 3

Task 3. Read the text again and write True (T) or False (F).

(Đọc bài đọc lần nữa và viết T (đúng) hoặc F (sai).)

1. Phuc is writing to his teacher.                            

2. Phuc has four new friends.

3. Phuc thinks Nhung is kind.

4. Phuc likes scary stories.

5. In the evening, the kids are playing inside.

6. They're working on a milk farm tomorrow.

7. The children can speak Vietnamese at the camp.

F (his parents)

___________

___________

___________

___________

___________

___________

Lời giải chi tiết:

1. F

—> He’s writing to his parents.

2. F

—> He has 3.

3. T

4. F

—> He hopes it isn’t too scary.

5. F

—> They are having a campfire and telling stories.

6. F

—> They’re visiting a milk farm.

7. F

—> They speak English only.

Tạm dịch:

1. Phúc đang viết thư cho giáo viên của anh ta.

 => Cậu ấy viết thư cho ba mẹ cậu ta.

2. Phúc có 4 người bạn mới.

 => Cậu ấy có 3 người bạn mới.

3. Phúc nghĩ Nhung tốt bụng.

4. Phúc thích chuyện ma.

 => Cậu ấy liy vọng nó không quá đáng sợ.

5. Vào buổi tối, bọn trẻ chơi trong nhà. 

 => Họ đang đốt lửa trại và kể chuyện.

6. Ngày mai họ sẽ làm việc trên nông trại sữa. 

 => Họ sẽ ghé thăm nông trại sữa.

7. Bọn trẻ có thể nói tiếng Việt ở trại hè. 

 => Bọn trẻ chỉ nói tiếng Anh.

Bài 4

Task 4. Make your own English camp schedule.

(Lập thời khóa biểu cho trại hè tiếng Anh của riêng bạn.)

Lời giải chi tiết:

  Morning Afternoon
Day One  swimming   hiking 
Day Two  taking part in a cooking competition  visiting a milk farm
Day Three  go fishing  hiking 

Tạm dịch:

Ngày 1:

Buổi sáng: bơi

Buổi chiều: đi bộ đường dài

Ngày 2:

Buổi sáng: tham gia một cuộc thi nấu ăn

Buổi chiều: thăm nông trại sữa

Ngày 3:

Buổi sáng: câu cá

Buổi chiều: đi bộ đường dài

Bài 5

Task 5. Take turns. Tell your partner about it. Listen and fill in the schedule.

Lời giải chi tiết:

(Lần lượt nói cho bạn bè về thời khóa biểu của trại hè. Nghe và điền vào bảng.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 974 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài