Tiếng Anh lớp 6 Mới Unit 1: My new school - Trường học mới của tôi

Communication - trang 11 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Communication - trang 11 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

COMMUNICATION

Bài 1

Task 1. Read and tick (√ ) the questions you think are suitable to ask a new friend at school 

(Đọc và đánh dấu (√ ) vào câu hỏi mà em nghĩ là phù hợp để hỏi một người bạn mới ở trường.)

1. Are you from around here?

2. Do you like pop music?

3. How much pocket money do you get?

4. What is your favourite subject at school?

5. Are you hungry?

6. Do you play football?

7. How do you get to school every day?

8. Where do you go shopping?

Write one or two more questions on a piece of paper. Then share them with the class.


Lời giải chi tiết:

 

Yes

1. Are you from around here?

 

2. Do you like pop music?

 

3. How much pocket money do you get?

 

4. What is your favourite subject at school?

 

5. Are you hungry?

 

6. Do you play football?

 

7. How do you get to school every day?

 

8. Where do you go shopping?

 

Tạm dịch:

1. Bạn ở gần đây không?  

2. Bạn thích nhạc pop không? 

3. Bạn có bao nhiêu tiền trong túi?

4. Môn học yêu thích của bạn là gì? 

5. Bạn có đói không?

6. Bạn có chơi bóng đá không? 

7. Bạn tới trường hàng ngày như thế nào? 

8. Bạn đi mua sắm ở đâu?

(Viết một,hai hoặc nhiều câu hỏi vào mảnh giấy. Sau đó chuyền cho cả lớp.)

Example:

- Do you like English?

- How many subjects do you study at school?

- What is your favourite subject?

Bài 2

Task 2. There is a quiz for students in the new school newsletter. Read the questionAre you a good friend in class?

(Có một câu đố cho học sinh trên bản tin của trường mới. Đọc câu hỏi. Bạn có phải là một người bạn tốt trong lớp không?)

 

ARE YOU A GOOD FRIEND IN CLASS

YES

NO

1

Do you remember all your new classmates’names?

   

2

Do you help your teacher in the class?

   

3

Do you share things with your classmaters?

   

4

Do you keep quitet when your teacher is talking?

   

5

Do you play with your classmates at break time?

   

6

Do you help your classmates with their homework?

   

7

Do you travel to school with your classmates?

   

8

Do you listen when your classmates are talking?

   

a. Work in groups. Take turns to interview the others. Use the questions.

(Làm theo nhóm. Lần lượt phỏng vấn các bạn khác. Sử dụng các câu hỏi trên.)

b. Class presentation. Are they good friends in class? Tell the class about them.

(Nói trước lớp. Họ có phải là bạn học tốt không? Nói cho lớp nghe về điều đó.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

 

BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI BẠN TỐT TRONG LỚP KHÔNG?

KHÔNG

1

Bạn có nhớ hết tên của các bạn mới không?

   

2

Bạn có giúp thầy cô giáo trong lớp không?

   

3

Bạn có chia sẻ với các bạn trong lớp không?

   

4

Bạn có giữ im lặng khi giáo viên nói không?

   

5

Bạn có chơi với các bạn cùng lớp vào giờ giải lao không?

   

6

Bạn có giúp các bạn cùng lớp làm bài tập về nhà không?

   

7

Bạn có đi đến trường với các bạn cùng lớp không?

   

8

Bạn có lắng nghe khi các bạn cùng lớp nói chuyện không?

   

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 630 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài