Skills 1 - trang 12 Unit 7 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 1 - trang 12 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

Lời giải chi tiết:

 
 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bình chọn:
4.4 trên 1078 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài