A Closer Look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.2 trên 665 phiếu

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

1  Listen and repeat these words.

(Nghe và lặp lại các từ này.)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch:

1. một quả bóng

2giày thể thao

3. con tàu        

4. một ván trượt

5. kính bơi   

6. một cái vợt

7. ván trượt tuyết       

8. một chiếc xe đạp

2. Now write the words under the pictures.

(Viết từ bên dưới bức tranh cho phù hợp.)

Hướng dẫn giải:

1. bicycle           

2. ball                           

3. sport shoes   

4. skis

5. a boat   

6. a racket    

7. a skateboard      

8. goggles

3. What sports are these things for? Match the things in column A with a sport/game in column B.

(Những vật dụng này của môn thể thao nào? Nối những đồ vật trong cột A với môn thể thao ở cột B cho phù hợp.)

Hướng dẫn giải:

1 - C

2 - D

3 - A

4 - E

5 - G

6 - H

7 - B

8 - F

Tạm dịch: 

1. xe đạp - đua xe đạp

2. bóng - các trò chơi dùng bóng

3. giày thể thao - chạy 

4. ván trượt tuyết - trượt tuyết

5. thuyền - chèo thuyền

6. ván trượt - trượt ván

7. kính bơi - bơi lội

8. vợt - quần vợt

4   Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ea/ and /iə/.

(Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /ea/ và /iə/)

Click tại đây để nghe:


5. Read the words and say them aloud. Which one has /ea/ or/iə/?

(Đọc những từ sau và đọc to chúng. Chọn từ có âm /ea/ hoặc /iə/?)

Hướng dẫn giải:

1. A /ea/

2. C /ea/

3. B /ea/

4. A /iə/

5. B /ea/

6. A /iə/

6  Listen to the sentences and choose the right words.

(Nghe những câu sau và chọn từ đúng.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. Fair play is important in sports.

2. Can you hear me, mum?

3. I haven’t got any idea.

4. The stadium is near the square.

5. Beckham nearly missed the ball.

6. The football fan cheered loudly for their side.

Tạm dịch:

1. Trò chơi công bằng là quan trọng trong thể thao.

2. Bạn có nghe thấy tôi không?

3. Tôi không biết.

4. Sân vận động gần quảng trường.

5. Beckham suýt nữa đã bỏ lỡ bóng.

6. Các fan hâm mộ bóng đá cổ vũ lớn tiếng cho phía họ.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 8: Sports and Games

A Closer Look 2 - trang 19 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới A Closer Look 2 - trang 19 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 2 - trang 19 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Communication - trang 21 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Communication - trang 21 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Communication - trang 21 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 1 -  trang 22 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 1 - trang 22 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 1 - trang 22 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Skills 2 - trang 23 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới Skills 2 - trang 23 Unit 8 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Skills 2 - trang 23 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking back - trang 14 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Getting Started - trang 16 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới Getting Started - trang 16 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần GETTING STARTED - trang 16 Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Looking back - trang 24 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới Looking back - trang 24 Unit 2 SGK tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking back - trang 24 Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới

Xem chi tiết
Language  - trang 36 Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK tiếng Anh 6 mới Language - trang 36 Review 1 (Units 1 - 2 - 3) SGK tiếng Anh 6 mới

Hoàn thành các câu với thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn của những động từ trong ngoặc.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu