Tiếng Anh lớp 6 Mới Unit 1: My new school - Trường học mới của tôi

Project - trang 15 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp các bài tập ở phần Project - trang 15 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

PROJECT

Bài 1

Task 1. YOUR DREAM SCHOOL (Ngôi trường mơ ước của bạn)

Your dream school

Imagine your dream school. What does it look like? What can you do there? Is it...

- in a different town or country?

- a boarding school?

- a boys'/ girls' school?

Does it have...

- a swimming pool?

- video game rooms?

- a greenhouse or a farm?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Hãy tưởng tượng vể ngôi trường trong mơ của em. Nó trông như thế nào? Em có thể làm gì ở đó? Nó nằm ở:

-   một thị trấn khác hoặc quốc gia khác?

-   là trường nội trú?

-   là trường dành cho nữ hay nam?

Ở đó (nó) có:

-   hồ bơi?

-   phòng trò chơi không?

-   nhà kính hay nông trại không? 

Lời giải chi tiết:

My dream school:

- in Vung Tau city

- both boys and girls can study

- has a building surrounding a schoolyard

- has a computer room, dance room, canteen, swimming pool

- has large classrooms with  air conditioners and fans

Tạm dịch:

Trường mơ ước của tôi:

- tại thành phố Vũng Tàu

- cả nam và nữ đều học được

- có một tòa nhà bao quanh sân trường

- có phòng máy tính, phòng khiêu vũ, canteen, hồ bơi

- có phòng học rộng, có máy lạnh và quạt

Bài 2

Task 2. Work in groups. Discuss your dream school. Then write about it and illustrate your writing. 

(Làm theo nhóm. Bàn luận về ngôi trường mơ ước. Sau đó viết vể nó và minh họa bài viết.)

Lời giải chi tiết:

My dream school is located in Vung Tau, a seaside city. It’s new and modern. Both boys and girls can study there. The school is a building surrounding a schoolyard/play yard. It has a computer room, dance room, canteen, swimming pool... The classroom is very large with airconditioners and fans. There is a big garden behind school 50 that the students plant many kinds of tree, flower, and vegetable there.

Tạm dịch:

Ngôi trường mơ ước của tôi nằm ở Vũng Tàu, một thành phố biển. Nó rất mới và hiện đại. Cả name và nữ đều có thể học ở đó. Trường là một tòa nhà bao quanh một sân trường. Trường có phòng vi tính, phòng nhảy, căn tin, hồ bơi... Phòng học rất rộng rãi với máy điều hòa và quạt. Có một khu vườn lớn sau trường để học sinh trồng nhiều loại cây, hoa và rau ở đó. 

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 357 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài