Skills - trang 69 Review 4 (Units 10 - 11 - 12) SGK tiếng Anh 6 mới


Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập phần Skills (Kỹ năng) - trang 69 Review 4 (Units 10 - 11 - 12) SGK tiếng anh 6 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

 

Phương pháp giải:

 

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

 

Phương pháp giải:

 

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bình chọn:
4.4 trên 321 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài