Tiếng Anh lớp 6 Mới Unit 3: My friends - Bạn bè của tôi

Looking back - trang 34 Unit 3 SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Looking back - trang 34 Unit 3 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LOOKING BACK

Bài 1

Task 1. Write the correct words on the faces.

(Viết từ đúng trên khuôn mặt.)

creative

boring

hard-working

kind

sporty

shy

funny

clever

patient

confident

talkative

serious

Can you remember more words? Add them to the faces.


Lời giải chi tiết:

Smile face: creative, funny, confident, hardworking, kind, clever, talkative, sporty, patient

(Mặt cười: sáng tạo, hài hước, tự tin, chăm chỉ, tốt bụng, thông minh, nói nhiều, thể thao, kiên nhẫn)

Sad face: boring, shy, serious

(Khuôn mặt buồn bã: nhàm chán, nhút nhát, nghiêm túc)

Bài 2

Task 2. Make your own Haiku!

(Em tự làm thơ haiku.)

"Haiku" comes from Japan.

Write a three-line Haiku poem to describe yourself. The first and last lines have five syllables. The middle line has seven syllables. The lines don’t need to rhyme.

My hair is shiny

My cheeks are round and rosy

This is me. I’m Trang!

Swap your Haiku with two friends. Don’t write your name. Let them guess.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

“Haiku” có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Viết một bài thơ haiku gồm ba câu để miêu tả chính em. Câu đầu và câu cuối có 5 âm. Câu giữa có 7 âm. Các câu không cần theo nhịp.

Tóc tôi óng ánh.

Gò má tôi đầy đặn và hồng hào. 

Đây là tôi, tôi là Trang!

Trao đổi bài thơ Haiku với hai người bạn. Đừng viết tên bạn. Hãy để họ đoán.

Lời giải chi tiết:

My skin is so soft.

My eyes are black and very big.

This is me, I’m Nhung.

Tạm dịch:

Da mình mềm lắm.

Mắt mình đen và rất to.

Là mình đó, mình là Nhung.

Bài 3

Task 3. Game: Who's who? (Trò chơi: Ai là ai?)

In groups, choose a person in your group. Describe their appearance and personality. Let your friends guess.

(Trong các nhóm, chọn một người trong nhóm. Miêu tả ngoại hình và tính cách của họ. Hãy để bạn của em đoán.)

Lời giải chi tiết:

A: He’s short. His hair is curly and black. He’s funny and serious. He isn’t handsome. 

B: Is it Nam? 

A: Yes.

Tạm dịch:

A: Anh ấy thấp. Tóc anh ấy xoăn và đen. Anh ấy hài hước và nghiêm túc. Anh ấy không đẹp trai.

B: Nam phải không?

A: Phải.

Bài 4

Task 4. Complete the dialogue.

(Hoàn thành bài đối thoạỉ)

A: What              you                   tomorrow?

B: I                    some friends. We                  to Mai's birthday party. Would you like to come?

A: Oh, sorry, I can't. I                   football.

B: No problem, how about Sunday? I                     film at the cinema.

A: Sounds great!

Lời giải chi tiết:

A: What are you doing tomorrow? 

B:am going with some friends. We are going to Mai’s birthday party. Would you like to come? 

A: Oh, sorry. I can’t. I am playing football. 

B: No problem, how about Sunday? I am watching film at the cinema. 

A: Sounds great! 

Tạm dịch:

A: Ngày mai bạn định làm gì?

B: Mình sẽ đi cùng vài người bạn. Chúng mình sẽ dự bữa tiệc sinh nhật của Mai. Bạn đến nhé?

A: Ô, xin lỗi. Mình định đi chơi bóng đá.

B: Không sao, còn Chủ nhật thì sao? Minh sẽ đến rạp chiếu bóng xem phim.

A: Được đó.

Bài 5

Task 5. Student A looks at the schedule on this page. Student B looks at the schedule on the next page

(Học sinh A nhìn vào thời gian biểu ở trang này. Học sinh B nhìn vào thời gian biểu trang kế tiếp.)

Ví dụ:

A: What are you doing tomorrow?

B: I'm playing football with my friends./l'm not doing anything.

Tạm dịch:

A: Mai bạn sẽ làm gì?

B: Mình sẽ chơi bóng đá với bạn mình/ Minh chẳng làm gì cả.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Học sinh A:

8 giờ sáng - 9 giờ 30 sáng: chơi bóng đá.

10 giờ sáng - 11 giờ sáng: nghỉ ngơi

2   giờ chiều — 4 giờ chiều: đi sinh nhật bạn

4   giờ chiều — 5 giờ chiều: chơi thả diều (play kite)

Học sinh B:

8 giờ sáng - 9 giờ 30 sáng: học bài cùng nhau 10 giờ sáng - 11 giờ sáng: học nhạc/ học hát

2   giờ chiều — 4 giờ chiều: học bài

4 giờ chiều - 5 giờ chiều: đi cửa hàng rau củ với mẹ

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 821 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài