Tiếng Anh lớp 6 Mới

Unit 1: My new school - Trường học mới của tôi

Skills 2 - trang 13 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới

Bình chọn:
4.3 trên 480 phiếu

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Skills 2 - trang 13 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Susie is a student at PLC Sydney. Listen and choose the correct answers. 

(Susie là học sinh ở trường PLC Sydney. Nghe và chọn câu trả lời đúng )

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. A 

Giải thích:  I like it here, as I like to study in a girls’ school.

Tạm dịch:Susie thích là học sinh ở trường nữ.

2. A

Giải thích:  and my favourite teacher is Mrs Xsan McKeith. She teaches us maths.

Tạm dịch:Giáo viên yêu thích của Susie là giáo viên môn Toán.

3. B

Giải thích: We wear our uniform every day, but today we aren’t, as we’re going to have an to Taronga Zoo. 

Tạm dịch:Hôm nay, Susie không mặc đồng phục.

4. B

Giải thích: I have three hours to study Vietnamese in the afternoon.

Tạm dịch:Susie học tiếng Việt 3 giờ một tuần.

5. A

Giải thích:  Usually I do my homework at break time.

Tạm dịch:Susie làm bài tập về nhà vào giờ giải lao.

Tape script:

Hi My name’s Susie Brewer. I’m eleven years old. I’m now in grade 6 at PLC Sydney. I like it here, as I like to study in a girls’ school. The teachers in my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs Xsan McKeith. She teaches us maths. I have three hours to study Vietnamese in the afternoon. Usually I do my homework at break time. We wear our uniform every day, but today we aren’t, as we’re going to have an to Taronga Zoo. 

Dịch Script:

Xin chào, tôi tên là Susie Brewer. Tôi mười một tuổi. Bây giờ tôi đang học lớp 6 tại PLC Sydney. Tôi thích học ở đây, vì tôi thích học ở trường nữ sinh. Các giáo viên trong trường tôi rất tốt và tận tình giúp đỡ, và giáo viên yêu thích của tôi là Cô Xsan McKeith. Cô dạy chúng tôi môn toán. Tôi có ba giờ để học tiếng Việt vào buổi chiều. Thông thường tôi làm bài tập ở nhà vào giờ nghỉ. Chúng tôi mặc đồng phục hàng ngày, nhưng hôm nay chúng tôi không mặc, vì chúng tôi sẽ đến sở thú Taronga.

Bài 2

Task 2. Can you correct the punctuation in these sentences? 

(Em có thể sửa dấu chấm câu trong những câu này không?) 


Hướng dẫn giải:

1. School starts on the 5th September.

Tạm dịch: Trường bắt đầu vào ngày 5 tháng 9.

2. Does he live in Ha Noi?

Tạm dịch:Anh ấy có sống ở Hà Nội không?

3. I'm excited about the first day of school.

Tạm dịch:Tôi hào hứng về ngày đầu tiên đi học.

4. Are you doing your homework?

Tạm dịch:Bạn đang làm bài tập ở nhà của bạn?

5. We’re having an English lesson in class? 

Tạm dịch:Chúng tôi có một bài học tiếng Anh trong lớp học?

Bài 3

Task 3. Can you correct the passage? Write the correct version. 

(Em có thể sửa đoạn văn này không? Viết lại cho đúng)

Đáp án:  

Hi. I'm Phong and I’m from Ho Chi Minh City. I wear my uniform to school every day. My favorite teacher is Mr. Trung. He teaches me science.  

Tạm dịch:

Xin chào. Tôi là Phong và tôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mặc đồng mục đến trường hàng ngày. Giáo viên yêu thích của tôi là thầy Trung. Thầy ấy dạy tôi môn khoa học.

Bài 4

Task 4. Create a webpage for your school. 

(Tạo một trang web cho trường em.) 

Tạm dịch:

Nghĩ một tiêu đề.

Viết phần giới thiệu - sử dụng phần giới thiệu ở trang 12.

+ Tên trường em là gì?

+ Trường em ở đâu?

+ Trường em có bao nhiêu học sinh?

+ Học sinh trường em làm gì?

+ Điều thú vị về trường em là gì?

+ Một ngày ở trường em như thế nào? Em làm gì vào buổi sáng?

+ Em mặc gì?

+ Em thích môn gì?

+ Em làm gì vào giờ giải lao/ giờ ăn trưa?

+ Em có hoạt động gì?

+ Em làm gì sau khi tan trường?

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay