Tiếng Anh lớp 6 Mới Unit 1: My new school - Trường học mới của tôi

Skills 2 - trang 13 Unit 1 SGK tiếng Anh 6 mới


Susie is a student at PLC Sydney. Listen and choose the correct answers.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

SKILLS 2

Bài 1

Task 1. Susie is a student at PLC Sydney. Listen and choose the correct answers. 

(Susie là học sinh ở trường PLC Sydney. Nghe và chọn câu trả lời đúng )

1. Susie                  being at a girls' school.

A. likes                                  B. doesn't like

2. Susie's favourite teacher is her                    teacher.

A. maths                              B. science

3. Today, Susie                        .

A. is wearing her uniform

B. isn't wearing her uniform

4. Susie studies                     for three hours a week.

A. English                             B. Vietnamese

5. Susie does her homework                       .

A. at break time                B. in the evening

Phương pháp giải:

Tape script:

Hi My name’s Susie Brewer. I’m eleven years old. I’m now in grade 6 at PLC Sydney. I like it here, as I like to study in a girls’ school. The teachers in my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs Xsan McKeith. She teaches us maths. I have three hours to study Vietnamese in the afternoon. Usually I do my homework at break time. We wear our uniform every day, but today we aren’t, as we’re going to have an to Taronga Zoo. 

Dịch bài nghe:

Xin chào, tôi tên là Susie Brewer. Tôi mười một tuổi. Bây giờ tôi đang học lớp 6 tại PLC Sydney. Tôi thích học ở đây, vì tôi thích học ở trường nữ sinh. Các giáo viên trong trường tôi rất tốt và tận tình giúp đỡ, và giáo viên yêu thích của tôi là Cô Xsan McKeith. Cô dạy chúng tôi môn toán. Tôi có ba giờ để học tiếng Việt vào buổi chiều. Thông thường tôi làm bài tập ở nhà vào giờ nghỉ. Chúng tôi mặc đồng phục hàng ngày, nhưng hôm nay chúng tôi không mặc, vì chúng tôi sẽ đến sở thú Taronga.

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. B

4. B

5. A

1. A

Susie likes being at a girls’ school.

(Susie thích là học sinh ở trường nữ.)

Giải thích:  I like it here, as I like to study in a girls’ school.

2. A

Susie’s favourite teacher is her maths teacher.

 (Giáo viên yêu thích của Susie là giáo viên môn Toán.)

Giải thích:  and my favourite teacher is Mrs Xsan McKeith. She teaches us maths.

3. B

Today, Susie isn’t wearing her uniform.

 (Hôm nay, Susie không mặc đồng phục.)

Giải thích: We wear our uniform every day, but today we aren’t, as we’re going to have an to Taronga Zoo. 

4. B

Susie studies Vietnamese for three hours a week.

(Susie học tiếng Việt 3 giờ một tuần.)

Giải thích: I have three hours to study Vietnamese in the afternoon.

5. A

Susie does her homework at break time

(Susie làm bài tập về nhà vào giờ giải lao.)

Giải thích:  Usually I do my homework at break time.

Bài 2

Task 2. Can you correct the punctuation in these sentences? 

(Em có thể sửa dấu chấm câu trong những câu này không?) 

1. school starts on the 5th september

2. does he live in ha noi

3. im excited about the first day of school

4. are you doing your homework

5. were having an english lesson in class


Lời giải chi tiết:

1. School starts on the 5th September.

(Năm học bắt đầu vào ngày 5 tháng 9.)

2. Does he live in Ha Noi?

(Anh ấy có sống ở Hà Nội không?)

3. I'm excited about the first day of school.

(Tôi hào hứng về ngày đầu tiên đi học.)

4. Are you doing your homework?

(Bạn đang làm bài tập ở nhà của bạn?)

5. We’re having an English lesson in class? 

(Chúng tôi có một bài học tiếng Anh trong lớp học?)

Bài 3

Task 3. Can you correct the passage? Write the correct version. 

(Em có thể sửa đoạn văn này không? Viết lại cho đúng)

hi im phong and im from ho chi minh city i wear my uniform to school every day my favourite teacher is mr trung he teaches me science


Lời giải chi tiết:

Hi. I'm Phong and I’m from Ho Chi Minh City. I wear my uniform to school every day. My favorite teacher is Mr. Trung. He teaches me science.  

Tạm dịch:

Xin chào. Tôi là Phong và tôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mặc đồng mục đến trường hàng ngày. Giáo viên yêu thích của tôi là thầy Trung. Thầy ấy dạy tôi môn khoa học.

Bài 4

Task 4. Create a webpage for your school. 

(Tạo một trang web cho trường em.) 

Think of a title.

Write an introduction - use the introductions on page 12 to help you.

• What is the name of the school?

• What is your school day like?

• Where is the school?

• What do you do in the morning?

• What do you wear?

• How many students does the school have?

• What subject do you like?

• What do students do at school?

• What do you do at break/lunch time?

• What activities do you do?

•What is great/interesting/ fun about your school?

• What do you do after school?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nghĩ một tiêu đề.

Viết phần giới thiệu - sử dụng phần giới thiệu ở trang 12.

+ Tên trường em là gì?

+ Trường em ở đâu?

+ Trường em có bao nhiêu học sinh?

+ Học sinh trường em làm gì?

+ Điều thú vị về trường em là gì?

+ Một ngày ở trường em như thế nào? Em làm gì vào buổi sáng?

+ Em mặc gì?

+ Em thích môn gì?

+ Em làm gì vào giờ giải lao/ giờ ăn trưa?

+ Em có hoạt động gì?

+ Em làm gì sau khi tan trường?

Lời giải chi tiết:

Tran Hung Dao primary school is in Hanoi city. It’s a big school. It has 30 classes and about 600 students. The school is very clean and has many green trees. In every morning, I always do clean together with my friends around my school. My favourite subject is English because it’s very interesting. In the lunchtime, I eat a little hot dog and bread and drink milk. I like going to the library at school and like other outdoor activities such as: planting green trees, playing sports,..... After school, I always come back to home with my family before 6 p.m.

Tạm dịch:

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo là ở thành phố Hà Nội. Nó là một trường học lớn. Nó có 30 lớp và khoảng 600 sinh viên. Ngôi trường rất sạch sẽ và có nhiều cây xanh. Mỗi buổi sáng, tôi luôn dọn dẹp cùng với bạn bè quanh trường. Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh, vì nó rất thú vị. Vào giờ ăn trưa, tôi ăn một ít xúc xích và bánh mì và uống sữa. Tôi thích đến thư viện ở trường và thích các hoạt động ngoài trời khác như: trồng cây xanh, chơi thể thao, ..... Sau giờ học, tôi luôn trở về nhà với gia đình trước 6 giờ tối.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 944 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài