Language - trang 36 Review 3 (Units 7 - 8 - 9) SGK tiếng Anh 6 mới


Tổng hợp các bài tập có trong phần Language (Language (Ngôn ngữ) - trang 36 Review 3 (Units 7 - 8 - 9) SGK tiếng anh 6 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

 

Lời giải chi tiết:

 
 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Bình chọn:
4.5 trên 755 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài