A Closer Look 2 - trang 51 Unit 11 SGK tiếng Anh 6 mới


Listen again to part of the conversation from Getting Started. Pay attention to the conditional sentences - type 1.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5


Bình chọn:
4.5 trên 794 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài